::ตุรกี::
ReadyPlanet.com
::ตุรกี::


Trip Code:  OG_ISISTANBUL_JUL19

UAE Dubai - Abu Dhabi 4 วัน 3 คืน

: ถ่ายรูปตึก Burj Al Arub หาดจูไมล่า ตลาดสไปซ์และตลาดทอง ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ ชมแกรนด์มอส อาบูดาบี ถ่ายรูป 

เริ่มต้น 19,991.-

 เดินทาง

   ก.ค. 62

 

Trip Code: FT-IST GF01C_JUN-OCT19

ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน

: สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ทวีป ม้าไม้แห่งกรุงทอย ปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่


 

เริ่มต้น 25,990.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: CU_WONDERFUL TURKEY_MAY-JUL19

 EASY WONDERFUL TURKEY 8 วัน 6 คืน

: โปรแกรมสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย ชมความงามของปามุคคาาเล่ ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

 

เริ่มต้น 26,900.-

 เดินทาง

  พ.ค.-มิ.ย. 62

 

Trip Code:  GS_IST03 W5_JUN-SEP 19

 TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน

: นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม - ชมพระราชวังโดลมาบาห์เชศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  

เริ่มต้น   27,900.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ก.ย. 62

 

Trip Code:  GS_IST06 PS_APR-AUG 19

 TURKEY SHOCK PRICE 8 วัน 6 คืน

: ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 27,900.-

 เดินทาง

   เม.ย.- ส.ค. 62

 

 

Trip Code:  PV_TUR-DL8D-TK_MAY-JUL 19

 TURKEY DELIGHT 8 วัน 5 คืน

: ชมสุเหร่าสีน้าเงิน - จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต - ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

เริ่มต้น 27,888.-

 เดินทาง

   พ.ค.- ก.ค. 62

 

 

Trip Code: PV_TUR-PP9D-W5_JUN-OCT 19

 POPULAR TURKEY   9 วัน 6 คืน

: - ชมสุเหร่าสีน้าเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-พระราชวังทอปกาปึ-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปราสาทปุยฝ้าย-ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบาหน้าท้อง”

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTK06-PS _ SEP – OCT19

PRO TURKEY IN ANCIENT CITY   8 วัน 6 คืน

: พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซส นครใต้ดิน เมืองเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTK05-PS_JUL19

PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR   8 วัน 6 คืน

: พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซส นครใต้ดิน เมืองเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  ก.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST07_SEP – NOV19

TURKEY EXTRA PRICE 8 วัน 6 คืน

: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

เริ่มต้น  28,999.-

  เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-PP9D-W5_MAY-OCT 19

 POPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน

: จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - พักโรงแรมสไตล์ถ้า- ชมวิวของทะเลสาบเกลือ

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  IT_ TK303_JUN-OCT19

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน

: ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส 

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST05_AUG-OCT19

 TURKEY SUPREME 8 วัน 6 คืน

: ชมความงามสุเหล่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสสุดฟินส์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ โบสถ์สีน้ำเงิน

เริ่มต้น   29,900.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  SMM_ TUKEY KAZAKHSTAN _ JUN – AUG19

  Turkey + Kazakhstan  8 วัน 5 คืน

: ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)   ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ เที่ยวชม เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน

เริ่มต้น   29,900.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ส.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST12_MAY-AUG19

 TURKEY BEST EVER   9 วัน 6 คืน

ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส วิหารเอสเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคัปปาโดเกีย

เริ่มต้น  29,900.-

  เดินทาง

  พ.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST15_AUG-OCT19

TURKEY GOOD DEAL  8 วัน 6 คืน

: ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST13_OCT19 – JAN20

TURKEY FANTASIA  9 วัน 6 คืน

: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี  ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  GS_IST08_OCT19

TURKEY EXTRA PLUS  8 วัน 6 คืน

: อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

   ต.ค. 62

  

Trip Code:  TTN_TKIST01_ MAY - OCT19

TURKEY เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 8 วัน 5 คืน

: สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศ สองทวีปดินแดนแห่งอาณาจักร ออตโตมันอันยิ่งใหญ่ ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ตตัปปาเกีย 

เริ่มต้น   29,999.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  BT-IST01_TK_JUL-DEC19

มหัศจรรย์ TURKEY   8 วัน 5 คืน

: นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-HL9D-EK_SEP-NOV 19

 HELLO TURKEY   9 วัน 7 คืน

ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - แวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ชมห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ - ชมบ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง - สุเหร่าสีน้าเงิน

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-SP8D-TK_MAY – OCT19

SURPRISE LAVENDER TURKEY 8 วัน 5 คืน

: ระบำหน้าท้อง สุเหร่าสีน้ำเงิน บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปี เมืองโบราณเอฟฟิซุส นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code: IT_TK302_JUN-OCT19

ตุรกี อิสตันบลู ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย  9 วัน 6 คืน

: เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  พระราชวังทอปกาปี

เริ่มต้น 31,888.-

 

เดินทาง

  มิ.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO3SAW-EK002_JUL-AUG19

 ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

: เที่ยวอิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 ในเดือนเมษายน ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย 

 

เริ่มต้น   31,900.-

เดินทาง

  ก.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST16_JUL – AUG19

  ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์] 9 วัน 6 คืน

:บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

 

เริ่มต้น   31,999.-

  เดินทาง

  ก.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST17_AUG – SEP19

  ตุรกี (เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน) 9 วัน 6 คืน

: บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวชมไร่องุ่นเก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม


เริ่มต้น   31,999.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ก.ย.  62

 

Trip Code:  GS_IST14_OCT19 – JAN20

  TURKEY FOREVER 9 วัน 6 คืน

: เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ต.ค. 62 - ม.ค.  63

 

Trip Code:  PV_TUR-SP8D-TK_MAY-OCT19

  SURPRISE TURKEY 8DAYS

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ชมบ้านพระเเม่มารีและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น   32,999.-

 เดินทาง

  พ.ค.-ต.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST18_OCT 19

  ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ซานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบลู 9D6N

: - ชมสุสานอตาเติร์ก - ชมเมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - ปราสาทปุยฝ้าย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม 

  

เริ่มต้น   32,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-FWT8D-TK_OCT19

  Fine Winter TURKEY 8 วัน 6 คืน

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ชมโรงงานเครื่องหนัง - ชมบ้านพระเเม่มารีและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น   33,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  BT-IST012_AUG-OCT19

  มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

: นั่งบอลลูน ชใเมืองคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล วิหารเซนต์โฟเฟีย สุเหล่าสีฟ้า ม้าไม้เมืองทรอย

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  CU_EASY WONDER FRUIT TURKEY_AUG-OCT 19

  EASY WONDER FRUIT TURKEY  10 วัน 7 คืน

ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิหารอะโครโปลิส-ชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปราสาทปุยฝ้าย-ชมสวนผลไม้เมืองอิสปาร์ต้า-นครใต้ดินคาร์ตัค-สุเหร่าสีน้าเงิน-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

 

Trip Code:   BT-IST02_TK_MAY-DEC19

  มหัศจรรย์ TURKEY  8 วัน 5 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟียชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ตชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ดชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  พ.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: IT_TK301_JUL19

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  9 วัน 6 คืน

ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีต ชมความสวยปามุคคาล ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม

เริ่มต้น   35,900.-

 เดินทาง

  ก.ค. 62

 

Trip Code: CU_EASY LAVENDER TURKEY_JUL 19

 EASY LAVENDER TURKEY  9 วัน 6 คืน

ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน - ชมวิหารอะโครโปลิส - ชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง - ปราสาทปุยฝ้าย - นครใต้ดินคาร์ตัค - ชมการแสดงระบาหน้าท้อง - สุเหร่าสีน้าเงิน - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม

เริ่มต้น   35,900.-

 เดินทาง

  ก.ค. 62

 

Trip Code: PV_TUR-PF8D-TK_MAY-OCT19

  Perfect Turkey  8 วัน 

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โวเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมโรงงานเครื่องหนังและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

 

เริ่มต้น   37,555.-

  เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: BT_IST03_TK_AUG-NOV19

  มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่จากสวน 8วัน 5คืน

: ชมพิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรเม - ชมบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำของชาวคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานเซรามิคเเละโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการเเสดงพื้นเมือง "โชว์ระบำหน้าท้อง" Belly Dance - ชมไร้สตอเบอรี่สวยๆและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น  39,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: EHC_TK _GRANDTKDAYFLIGHT_AUG – OCT 19

  แกรนด์ TURKEY เที่ยวบินกลางวัน 8 วัน 6 คืน

:อิสตันบลู - อิชเมียร์ - บ้านของแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟอซุส - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

 

เริ่มต้น  40,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: EHC_GRANDTK_NOV – DEC19

  แกรนด์ TURKEY 8วัน 5คืน

:อิสตันบลู - อิชเมียร์ - บ้านของแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟอซุส - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

 

เริ่มต้น  41,900.-

  เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PC_LAVENDER TURKEY_JUL19

  LAVENDER TURKEY 9วัน 6 คืน

: บินตรง + ภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 

เริ่มต้น  44,900.-

  เดินทาง

  ก.ค. 62

 

Trip Code: FT – IST TK01V_11-16 AUG19

  เที่ยวฟิน อิสตัลบลู UEFA SUPER CUP 6 วัน 4 คืน

: ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน แกรนด์บาซาร์ พระราชวังทอปกาปิ โกลเด้นฮอร์น มัสยิดสุลัยมานิเย ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ย่านการลาตา ย่านทักซิมสแควร์ !! ชมฟุตบอล ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ คู่พิเศษ ลิเวอร์พูล VS เซลซี !! โบสถ์โครา

 

เริ่มต้น  50,991.-

  เดินทาง

  11-16 ส.ค. 62

 

Trip Code: HG_Turkey UEFA Super Cup_13-18AUG19

  Turkey UEFA Super Cup 6วัน 3 คืน

:พระราชวังทอปกาปี้ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน สไปซ์มาร์เก็ต แกรนด์บาร์ซาร์ พระราชวังโดลมาบาเช่
พิเศษ ล่องเรือช่องเเคบบอสฟอรัส 14 สิงหาคม 62 ชมการเเข่งขันฟุตบอล UEFA Super Cup ระหว่าง ลิเวอร์พูล VS เชลซี

 

เริ่มต้น  59,900.-

  เดินทาง

 13-18 ส.ค. 62

 
ตะวันออกกลาง & เอเชียใต้

::แอฟฟริกาใต้::
::อียิปต์::
::บรูไน::
::มัลดีฟ::
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
:::ทัวร์ตะวันออกกลาง ดูไบ จอร์แดน อียิปต์ โมร็อคโค:::