ภาคตะวันตก
ReadyPlanet.com
ภาคตะวันตก

 

Trip Code:  SS_TL02_APR - MAY19

สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน

: กาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินถาด ด่านเจดีย์สามองค์ วัดเสาร้อยต้น สังขละบุรี สะพานมอญ เมืองบาดาล เจดีย์พุทธคยา สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เริ่มต้น 4,600.-

 เดินทาง

 เม.ย. - พ.ค. 62

 

Trip Code:  GO_TL02_MAR - MAY19

 สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน

: กาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินถาด ด่านเจดีย์สามองค์ วัดเสาร้อยต้น สังขละบุรี สะพานมอญ เมืองบาดาล เจดีย์พุทธคยา สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เริ่มต้น 4,900.-

 เดินทาง

 มี.ค. - พ.ค. 63

 

Trip Code:  SS_TL03_APR - JUL19

ตาก - เมียวดี 3 วัน 2 คืน

:  วัดพระธาตุบ้านตาก วัดชัยชนะสงคราม สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ออนเซ็นอโรคยาศาล - กาษาคัพ วัดส่วยมินวุ่น วัดมิเจากง วัดเจ้าโหล่งจี ตลาดบุเรงนอง

เริ่มต้น 6,200.-

 เดินทาง

 เม.ย. - ก.ค. 62