ReadyPlanet.com
Trip Code : G1312
ทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน (พักหาดเจ้าหลาว) โปรแกรม A
โลมาโชว์ที่โอเอซีส ซีเวิร์ล-น้ำตกพลิ้ว-แหลมสิงห์-คุกขี้ไก่-ตึกแดง-ชมหิ่งห้อยริมปากอ่าวแม่น้ำเวฬุ-หาดเจ้าหลาว
หาดคุ้งกระเบน-วัดคาทอลิค (1 ใน Unseen in Thailand)-ค่ายเนินวง ชมพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี.สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ
แวะซื้อผลไม้,ของฝากขึ้นชื่อ
วันแรก : อ่าวคุ้งกระเบน–ปลาโลมาโอเอซีส–ดูหิ่งห้อย
หกโมงเช้า.. ออกเดินทางจาก กทม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.กว่าๆ จะถึงจันทบุรี บนรถมีขนมและน้ำดื่มบริการฟรีจ้า
สิบโมง.. เดินทางไปยังอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงพระราชทานเงินทุนริเริ่มดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่ง ยังประโยชน์ให้กับระบบนิเวศน์อย่างครบวงจร  โดยมีวิทยากรนำชม
จากนั้น เราจะไปเช็คอินท์ กันที่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารกลางวันกันที่หาดเจ้าหลาว(1) เน้นอาหารทะเลเป็นหลักจ้า
จากนั้น เดินทางสู่น้ำตกชื่อดังของจันทบุรี ..น้ำตกพลิ้ว..  ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามมากมาย  ชุ่มช่ำกับสายน้ำเย็น
 ให้อาหารปลาพลวง (ไม่ต้องเตรียมอาหารปลาเม็ดๆ มานะ........ ปลาเค้ากินถั่วฝักยาวหน่ะครับ)
บ่ายแก่ๆ... เราก็จะไปกันต่อที่แหลมสิงห์ แวะชมสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เช่น ตึกแดง คุกขี้ไก่ จากนั้นเราจะนำท่านไปยัง 
โอเอซีส ซีเวิร์ล สถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ชมความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ ซึ่งมีโชว์หลากหลายชุด 
ล้วนแล้วแต่น่าทึ่ง
หกโมงเย็น.. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น(2)
เสร็จจากอาหารเย็น ประมาณหนึ่งทุ่ม เราก็จะนำชม หิ่งห้อย ริมแม่น้ำเวฬุ ที่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสมวลหิ่งห้อยอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
บริเวณนี้เป็นโครงการ อนุรักษ์ป่าชายเลน มีการทำทางเดินชมอย่างมีมาตรฐาน ตื่นตาตื่นใจกับแสงระยิบระยับของฝูงหิ่งห้อยตลอด
เส้นทาง ก่อนกลับไปนอนอย่างประทับใจ
วันที่สอง : เมืองจันทบุรี-วัดคาทอลิค-งานโบราณคดีใต้น้ำ-สุนทรภู่
เจ็ดโมงเช้า.. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อน นอนมองท้องฟ้า หาดทราย ฟังเสียงคลื่น ตามอัธยาศัย
แปดโมงครึ่ง.. นำคณะสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมตำหนักที่ตั้งกองกำลังก่อนบุกเข้าเมืองจันท์ ต่อด้วยไปเยี่ยมชม  
วัดคาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 1 ใน Unseen in Thailand โบสถ์คริสต์ศิลปะแบบโกธิค ภายใน
ตกแต่งด้วยกระจกสี สเตนกลาส ที่งดงามมาก
สิบเอ็ดโมง.. นำท่านสู่ค่ายเนินวง ชมพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ศึกษาประวัติการเดินเรือและเส้นทางการค้าในอดีต และเยี่ยมชม
สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและเครื่องปั้นดินเผา ที่ถูกค้นพบจากอ่าวไทย
เที่ยงๆ .. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ จ.จันทบุรี ก่อนไปเดินย่อยอาหาร โดยการเดินชมผลไม้หลากหลายชนิดในสวน ซึ่งท่าน
สามารถเลือกชิมได้ตามอัธยาศัยหรือจะซื้อที่เค้าเก็บมาแล้ว ไปเป็นของฝากก็ได้
ประมาณบ่ายสองโมง.. นำท่านเดินทางกลับสู่ กทม. ถึงประมาณช่วงเย็นๆ ด้วยความสนุกและประทับใจ
อัตราค่าบริการ  (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 –30 พ.ค. 51)

โรงแรมที่พัก

ราคาต่อท่าน (บาท)

นอนเดี่ยวเพิ่ม

ชนิดห้อง

จันทบุรี

ผู้ใหญ่

เด็ก(3-9 ปี)

คาริบู ไฮแลนด์

3,015

1,970

600

ห้องโรงแรม เตียง DBL/ Twin
K.P. Grand

3,115

2,070

600

ห้องโรงแรม เตียง Twin
New Travel Lodge

3,290

2,070

600

ห้องโรงแรม เตียง DBL/ Twin
เจ้าหลาว สวัสดี รีสอร์ท

3,290

2,070

1,400

บังกะโล "บ้านวิว" ห้องแอร์
เจ้าหลาว ทอแสงบีช 

3,390

2,170

1,500

ห้อง Superior Room
หาดทรายทอง รีสอร์ท

3,290

2,170

1,400

บังกะโลเดี่ยวสำหรับ 2 ท่าน
ค่าบริการรวม 
 - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตลอดทริป  เริ่มต้นตั้งแต่จุดนัดพบ
 - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ(สำหรับคนไทย)
 - ที่พัก 1 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 - อาหารรวมทั้งสิ้น 4 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง  
   ขนม ผลไม้ น้ำดื่มที่เป็นอภินันทนาการ
 - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 200,000 บาท              
ค่าบริการไม่รวม      
 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด  
 - ค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติ 
 - ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้วิ่งออกนอกเส้นทาง
หมายเหตุ
1. ราคานี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์,  และช่วง
    ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 50 - 19 ม.ค. 51  หากท่านต้องการมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว 
    กรุณาเช็คราคากับทางเจ้าหน้าที่ก่อน !!
2. เดินทางได้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป