เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ReadyPlanet.com
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน

เชียงราย 3 วัน 3 ดอย แบบสบายๆ 

 

 เชียงใหม่, วัดท่าตอน, สวนส้มธนาธร, ดอยแม่สลอง, พระธาตุมหาสันติคีรีฯ

9:00 รับท่านจากสนามบิน, สถานีขนส่ง หรือโรงแรมในตัว จ.เชียงใหม่ จากนั้นเราจะนำท่านไปรับประทานโจ๊กร้อนๆ ยามเช้า (1) ก่อนออกเดินทางเที่ยวตามเส้นทางสุดสวย


12:30  จากนั้น เราจะเข้า อ.แม่อาย แวะเข้าไปถ่ายรูปที่ สวนส้มธนาธร นั่งรถชมไร่ส้มพร้อมทั้งฟังบรรยาย ที่นี่ส้มสายน้ำผึ้งลูกใหญ่มาก น่าทานสุดๆ มีน้ำส้มคั้นสดขายด้วยนะ จากนั้นจึงแวะรับประทานอาหารกลางวัน (2) ก่อนจะเดินทางต่อไป นำท่านไปยัง "วัดท่าตอน" วัดที่ถูกสร้างบนภูเขาริมน้ำกก ภายในบริเวณวัดมีสถานที่สำคัญน่าไปสักการะมากมาย เช่น เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ หันพระพักตร์ออกไปยังแม่น้ำกก และพระมหาเจดีย์แก้ว ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า จากบริเวณนั้น เราสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำกก และตัว ต.ท่าตอนได้ทั้งอำเภอ เดินทางมาถึงดอยแม่สลองแล้ว แค่ชมวิวสองข้างทางก็คุ้มที่มาแล้วครับ เราจะนำท่านไปเที่ยวยังจุดที่น่าสนใจบนดอย เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี, สุสานนายพลต้วน, ถนนสายดอกซากุระ, สวนชามากมาย จนเย็นจึงนำท่านเข้าไป C/N ที่โรงแรมที่พักและออกมารับประทานอาหารจีนยูนานแท้ๆ (3) รสชาติอร่อยมาก ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย แล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย

  พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, ช๊อปปิ้งแม่สาย ข้ามฝั่งพม่า, สามเหลี่ยมทองคำ, ถนนคนเดินเชียงราย

7:00    ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารเช้า เคล้าสายหมอกกัน (4) ถ่ายรูป เดินเล่นเก็บภาพความประทับใจกันอีกซักครู่ ก่อนอำลาดอยแม่สลอง สู่จุดหมายต่อไปของเรา ออกเดินทางต่อไปยังพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่า และชมสวนแม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาวที่สวนนี้สวยที่สุดในประเทศทดลองจิบกาแฟดอยตุง มองวิวเขางามๆ  ฯลฯ       

                                                                

12:30  รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ก่อนจะนำท่านมายัง จุดผ่านแดนท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย ข้ามไปฝั่งพม่า เพื่อช๊อปปิ้งสินค้าราคาประหยัด สินค้าหลายๆ อย่างราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อ จากนั้นเราจะเดินทางต่อไปยัง สามเหลี่ยมทองคำ แวะถ่ายรูปพรมแดน 3 ประเทศ 

จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงราย นำท่านเข้าที่พัก ก่อนจะนัดเวลาออกมาเดินเล่นกันที่ ถนนคนเดินเชียงราย แวะผ่านชมหอนาฬิกา อีก 1 ผลงานสุดงามของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นจึงพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                           

 
 

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ, วัดพระแก้วเชียงราย, ไร่ภูภิรมย์(ไร่บุญรอด) ,วัดร่องขุ่น,

                    เชียงใหม่

8:00 รับประทานอาหารเช้า(5)  จากนั้น เก็บกระเป๋า เที่ยวต่อ จุดหมายแรกของเราวันนี้คือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของอาจารย์ถวัล ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คงเหลือไว้แต่ผลงานศิลปะอันงดงามของท่าน บ้านดำเป็นเหมือนอุทยานทางศิลปะมากกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วๆ ไป บรรยากาศร่มรื่น อลังการน่าชม

 

11:00 ชม วัดพระแก้ว วัดคู่เมืองเชียงราย อายุกว่า 500 ปี ซึ่งในอดีต เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต  ปัจจุบันในอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน มี หอพระหยก ประดิษฐาน "พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล" หรือ "พระหยกเชียงราย" ซึ่งสร้างเป็นมงคลอนุสรณ์ ถวายแด่สมเด็จย่า เนื่องในวาระพระชนมายุ 90 พรรษา และชม โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาจัดแสดงของมีค่าคู่เมืองเชียงรายไว้จำนวนมาก

12:30 รับประทานอาหารเที่ยง(6) ร้านอาหารพื้นเมืองเชียงราย จากนั้น นำท่านแวะช็อปปิ้งของฝากจากเมืองเหนือ ก่อนจะเดินทางไปยัง ไร่ภูภิรมย์ หรือไร่บุญรอด ชมสวนไม้ดอก และไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ก่นจะเดินทางมายัง วัดร่องขุ่น ผลงานสุดอลังการของอาจาย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งนับวันจะยิ่งสวยงามยิ่งขึ้นๆ จนปัจจุบันถือเป็นไฮไลน์สำคัญที่ใครก็ตามที่มาเยือนเชียงรายต้องไม่พลาดชม ชมแกลอรี่แสดงผลงานระดับมาสเตอร์พีช ของอาจาย์เฉลิมชัย แวะเข้าห้องน้ำ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย

16:00  ได้เวลากลับเชียงใหม่แล้ว คาดว่าเราน่าจะถึงเชียงใหม่ ในเวลาประมาณ 18.30 น. เราจะนำส่งทุกท่านตามที่ท่านจองการเดินทางขากลับมา ไม่ว่าจะรถทัวร์ หรือเครื่องบิน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและประทับใจจ้า 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่านทั้งนี้ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

 

อัตรานี้รวม                                          

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
- ค่าที่พัก ที่ดอยแม่สลอง 1 คืน เชียงราย 1 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 6 มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย 
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม                                      

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด  
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ 
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   

-หมวกกันแดด ครีมกันแดด-เสื้อกันหนาว-รองเท้าสวมใส่สบาย-ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า

หมายเหตุ 

1.สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ราคาตามตารางด้านบน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. กรณีเป็น Join Trip (รับที่เชียงใหม่) ท่านสามารถเลือกวันออกทริปจากเอกสารแนบ โดยทุกทริปสามารถออกได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ถ้ามีไม่ถึง 6 ท่าน ทางเราจำเป็นต้องขอให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเลือกทริปอื่น
3.
พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
               3.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง 
               3.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง 
               3.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง 
4.ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้
5.กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ charge 700 บาท/ท่าน 

 ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour (กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี                                                                                     

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 55220 2870 5697
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น                                                   

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์* 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน