ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ReadyPlanet.com
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

 

โปรแกรม ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

ดำน้ำที่หมู่เกาะรัง-ดูหิ่งห้อย


ออกเดินทางจากบ้านท่าน มายังเกาะช้างด้วยตัวท่านเอง แต่ทางเราจะมีรายละเอียดเรื่องแผนที่  รายละเอียดจุดขึ้น-ลง ท่านควรมาให้ทันขึ้นเรือเที่ยวแรก เวลา 06.00 น. กรณี ท่านนั่งรถทัวร์ ให้นั่งรอบ 23.30 น. รถ นครชัยแอร์ จ้า

 ดำน้ำดูปะการัง 4  หมู่เกาะ - นั่งเรือชมหิ่งห้อย - กลับที่พัก 

8.00 น. ยินดีต้อนรับสู่เกาะช้าง เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย จากนั้นจะมีรถรับท่าน ณ รีสอร์ท นำท่านไปยังหมู่บ้าชาวประมง (บ้างเบ้า) ที่เป็นจุดขึ้นเรือไปดำน้ำ (เรือไม้นะจ๊ะ) พอเรือแล่นออกจากท่า ท่านจะได้สัมผัส บรรยากาศ และวิวสวยๆ เกาะเล็ก เกาะใหญ่ ก่อนจะถึงจุดหมายของเรา เมื่อถึงจุดหมายปลายทางจุดแรก เกาะนี้ท่านจะได้ลงน้ำสัมผัสโลกใต้ทะเล ดูผิวน้ำจ๊ะ ใครว่ายน้ำไม่เป็นแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเค้าจะพาท่านไปยังเกาะแรกนี้คือเกาะยักษ์เล็ก  ที่มีปะการังสวยๆ ไว้คอยให้ท่านได้มาชม มีปลาหลากหลายชนิดคอยต้อนรับท่าน หลังจากที่ท่านได้ชมความสวยงามของปะการังที่เกาะนี่แล้ว เราจะพาท่านไปยังเกาะรัง ที่ ที่มีทรายละเอียดเป็นสีขาว ให้ท่านได้พักผ่อน รับประทานอาหารกลางวัน (1)  แบบบุฟแฟ่ต์ (บนเรือ จ้า) และเล่นน้ำกันตาม อัทยาศัยจ้า

13.00 น. หลังจากเกาะยักษ์เล็ก เรามาต่อกันด้วยเกาะยักษ์ใหญ่ กันเลยจ้า ดูเหมือนที่นี่ปะการังจะแตกต่างกันสักนิดนะค่ะ แต่ความสวยงามต้องให้ท่านพิจารณากันเองค่ะ ^-^จากนั้นออกเดินทางกันต่อ อย่าเพิ่งหมดแรงนะค่ะ ยังคงเหลืออีกหนึ่งเกาะที่จะนำท่านไปจ้า  เกาะสุดท้ายแล้วค่ะ ที่นี่คือเกาะหวาย เป็นเกาะที่อนุบาลปะการัง และท่านยังสามารถเดินเล่น เที่ยวชมภายในเกาะ มีบ่อเต่าทะเล  ปะการัง ที่สวยงาม หาดทรายสวยๆไว้คอยต้อนรับท่านอีกด้วยค่ะ อำลาเกาะหวาย มุ่งหน้ากลับเกาะช้าง กลัวท่านจะหิวกัน ทางเรือจัดเตรียมบาร์บีคิว และมันเผา เสริฟท่านด้วยจ้า กลับถึงเกาะช้าง ท่านสามารถเลือกชื้อของฝาก หรืออาหารทะเลสดๆ กลับติดไม้ ติดมือได้ที่บางเบ้าแห่งนี้ก็ได้นะค่ะ กลับถึงรีสอร์ท อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากสนุกสนานกันมาทั้งวันแล้วมารับประทานอาหารเย็นกันค่ะ (2)  ปูตาม จำนวนลูกค้า+ปลาหมึก+หอยเซลล์+หอยแมลงภู่ เผา , กุ้งทอดกระเทียม , ต้มยำรวมมิตร , ผัดผักรวมมิตร , ข้าว ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ( อาหารจัดตามจำนวนลูกค้า รายการข้างต้น สำหรับ 2 - 3 ท่าน )

 

  จุดชมวิวหาดทรายขาว- ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง - ส่งท่านที่ท่าเรือเฟอรี่
7.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ที่รีสอร์ทที่ท่านพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเก็บกระเป๋า เช็คเอาท์ เดินทางไปยังจุดชมวิวเหนือหาดทรายขาว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนจะไปสักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะนำท่านไปส่งยังท่าเรือเฟอรี่  จ้า          


 

**หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่าน ทั้งนี้ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
 

ค่าบริการรวม                              

- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง (เริ่มต้นและสิ้นสุดบนเกาะช้าง)
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ(สำหรับคนไทย)
- ที่พัก 1 คืน สำหรับพัก 2-3 ท่าน / ห้อง
- อาหารรวม 3 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่างขนม ผลไม้ น้ำดื่มที่เป็นอภินันทนาการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ ที่ใช้ระหว่างออกทริป

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังเกาะช้าง
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก 
- ตั๋วเรือเฟอรี่ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 

หมายเหตุ 

1. ราคานี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์, ช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 
( 20 ธ.ค. 56 - 10 ม.ค. 57)
หากท่านต้องการมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาตรวจสอบราคาก่อน

2. เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ในกรณีมาท่านเดียว มี surcharge เพิ่ม

3. พักห้องละ 2-3ท่าน หมายถึง ผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น
            3.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
            3.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
            3.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง

4. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้

5. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ Charge 500 บาท/ท่าน

 

 

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour (กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจองท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี    

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี 
แสนสบาย แทรเวล และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522  หรือ E-mail:sansabaytravel@hotmail.com
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น

 

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*            

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก