ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ReadyPlanet.com
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ

 ทริปนมัสการพระพุทธบาทเขาคิชกฏ เที่ยวจันทบุรี

นมัสการพระบาทพลวงเขาคิชกูฏ,โอเอซีส ซีเวิลด์,อ่าวคุ้งกระเบน,
จันทบุรีอควาเรียม,วัดคาทอลิคจันทบุรี,เที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร

 

วันที่ 1: กทม.-จันทบุรี-วัดคาทอลิคจันทบุรี-ชุมชนริมน้ำจันทบูร-โอเอซีส ซีเวิลด์-ขึ้นเขาคิชกูฏ  

6:00 เจอกันที่จุดนัดพบ จากนั้นเราจะออกเดินทางไปยัง จ.จันทบุรี ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.  ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบ set box (1) พอเดินทางถึง จ.จันทบุรี เราจะนำท่านมายัง วัดคาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  1 ใน Unseen in Thailand โบสถ์คริสต์ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี สเตนกลาส ที่งดงามมาก ส่วนลวดลายจิตรกรรมภายใน เขียนโดยช่างชาวไทย ซึ่งแม้แต่ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมยังชมว่าเป็นวัดที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ในประเทศแถบยุโรป จากนั้น เราจะเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี มายังชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ มีบ้านเก่าสวยงามหลายหลัง และมีขนมอร่อยๆ รสชาติแบบดั้งเดิมให้ท่านได้ลองชิมกันได้และรับประทานอาหารกลางวัน (2) เน้นอาหารพื้นเมืองจันทบุรี เช่นเส้นจันทน์ผัดปู หมูชะมวง เป็นต้น

13:00  เที่ยวต่อจ้า นำท่านไปยัง โอเอซีส ซีเวิลด์ สถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชมความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ ซึ่งมีโชว์หลากหลายชุด ล้วนแล้วแต่น่าทึ่ง จากนั้น เราจะนำท่านเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมใจกลางเมืองจันทบุรี เผื่อจะนอนหลับเอาแรงเพราะคืนนี้เราคงใช้พลังมากพอสมควร หรือท่านใดจะไปเดินเล่นชมตัวเมืองจันท์ก็ได้ตามอัธยาศัย ใกล้ๆโรงแรมก็จะมี ตลาดค้าพลอย, ศาลพระเจ้าตาก, ศาลหลักเมืองจันท์ เป็นต้น เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเตรียมตัวเดินทางไปยังเขาคิชกูฏ เราจะไปในช่วงค่ำเพราะเวลาขึ้นเขาอากาศจะเย็นสบายไม่ร้อน และเวลาถ่ายรูปออกมาก็สวยงามซะด้วยถึงเขาคิชกูฏ เปลี่ยนรถเป็นรถ 4wd ท้องถิ่น เราจะเริ่มสดชื่น(ปนเสียว) เวลาที่รถไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขา เพราะทางเสียวได้โล่ห์ แต่ปกติจะไม่มีใครอ๊วกนะครับ เพราะใช้เวลาไม่นานนัก^^  จากลานจอดรถ เราต้องเดินเท้าต่อไปยังจุดหมายของเราระหว่างทาง มีจุดแวะพัก จุดชมวิว ร้านขายน้ำดื่ม  ยาดม มากมาย เราจะเดินสบายๆ ไปเรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ จนกระทั่งถึงหินรูปบาตรคว่ำ ซึ่งปรากฏรอยพระพุทธบาทอยู่ข้างกัน ให้ท่านได้ไหว้บูชา และขอพร ตามความเชื่อของผู้ที่ศรัทธา ใน 1 ปี ท่านจะสามารถขอพร(ในสิ่งที่เป็นไปได้) ได้ 1 อย่าง และมักจะสัมฤทธิ์ผลกันเสมอๆ ทำให้แต่ละปี มีผู้ศรัทธาหลั่งไหลมานมัสการรอยพระบาทนี้เป็นจำนวนมากจากนั้น ถ้ายังไม่หมดแรง เราจะนำท่านเดินต่อไปยังชายผ้าแดง อันเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านได้มาถึงสุดแดนบุญ เรามักจะเขียนคำอธิฐานลงบนผ้าแดงนี้ ขอให้คำอธิฐานเป็นจริงกันถ้วนหน้านะจ๊ะ^^ จากนั้นเราจะเดินลงเขา เพื่อกลับที่พักกันจ้า เชื่อว่าท่านคงนอนหลับฝันดี เพราะอิ่มบุญและที่สำคัญ...เหนื่อย..!!

 

วันที่ 2: เส้นทางศีกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน-จันทบุรี อควาเรียม-พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี และสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ-กลับ กทม. 

7-9:00 รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม จากนั้นเก็บกระเป๋า เตรียมตัวเที่ยวต่อจ้า เริ่มออกเดินทางมายัง เส้นทางศีกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินทุนก่อนตั้งขึ้นเพื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ภายในมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดแบ่งเป็นสถานี ร่มรื่นและสวยงาม จากนั้น เราจะไปชมปลาทะเลสวยงาม และยากที่จะพบกันที่ จันทบุรี อควาเรียม เดินผ่านอุโมงค์ครึ่งวงกลม ภายในมีปลากระเบนราหู, ปลาโรนิน, ฉลาม ฯลฯ สวยงามไม่น่าพลาดอย่างยิ่ง

13:00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ซีฟูดส์ร้านดัง มื้อนี้ทะเลเต็มๆ^^ จากนั้น เราจะนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีและสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายเนินวง ค่ายโบราณสมัย ร.3 ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการด้านการเดินเรือทะเลตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่พบได้จากเรือสำเภาที่อับปางในอ่าวไทย และสุดท้ายแวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก ทั้งของสดและของแปรรูป จากนั้น เราจะเดินทางกลับ กทม. กัน คาดว่าจะถึงในเวลาประมาณ 18:00 น. โดยสวัสดิภาพและประทับใจจ้า

 

ค่าบริการรวม 

- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามโปรแกรมทัวร์ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ(สำหรับคนไทย) 
- ที่พักที่เกษมศานติ์ จันทบุรี 1 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
- อาหารรวม 4 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง  ขนม ผลไม้ น้ำดื่มที่เป็นอภินันทนาการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท   
- ค่ารถท้องถิ่นบนเขาคิชกูฏ                                                          
- ค่ามัคคุเทศก์ ดูแลตลอดทริป

ค่าบริการไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด                                   
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ                              
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพัก ที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ                                 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกนอกเส้นทาง                         
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก                                 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)      

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย                                                                                                                

- หมวกกันแดด - ครีมกันแดด - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้าหมายเหตุ      

หมายเหตุ

1. กรณีมาเป็นกรุ๊ป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ราคาตามตารางด้านบน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล 2. พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
      
2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง  
      
2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง 
      
2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง 
3. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้

เงื่อนไขการเดินทาง

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 

การขอยกเลิกการเดินทาง (ไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องและนักขัตฤกษ์)

- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน แสนสบายขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 29 - 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งระหว่าง 14 - 7  วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 20 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

การขอยกเลิกการเดินทาง (วันหยุดต่อเนื่องและนักขัตฤกษ์)

- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน แสนสบายขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ชำระมาแล้วให้กับลูกค้า เนื่องจากในวันหยุดต่อเนื่อง โรงแรมส่วนใหญ่จะให้ชำระเงินเต็มจำนวนในการจองห้องพัก (ทางเราจะพยายามช่วยเหลือท่านเท่าที่จะเป็นไปได้  แต่ไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินได้ เนื่องจากแต่ละโรงแรมมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน) 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม                                                           
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน                                                                                       
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%                                                                          
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้                                         

 

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์* 
ในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก