ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
ReadyPlanet.com
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา

 

ลำปาง-แพร่-น่าน 3 วัน 2 คืน

 

 เชียงใหม่-พระธาตุลำปางหลวง-กาดกองต้า-วัดปงสนุก-วัดสุโทนมงคลคีรี-คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 -แพะเมืองผี-วัดพระธาตุช่อแฮ


8:00   รับท่านจากจุดนัดพบในเชียงใหม่ จากนั้นออกเดินทางสู่เส้นทางอันสวยงามจ้า เดินทางถึง จ.ลำปาง แวะชม
วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง งานแกะสลักไม้ที่นี่สวยงามและเก่าแก่ชมเงาพระธาตุกลับหัวที่สะท้อนผนังกลายเป็นเงาขององค์พระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้น เข้าตัวเมืองลำปางรับประทานอาหารเช้า (1) ร้านเก่าแก่ริมแม่น้ำวัง  จากนั้นเราจะให้ท่านเดินชม กาดกองต้า ย่านการค้าเก่าแก่ของลำปาง ซึ่งยังคงสภาพตลาดโบราณอยู่เป็นอย่างดีและที่นี่ยังมีคฤหาสน์ โบราณอายุร่วม 100 ปีอยู่มากกว่า 10 หลัง มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก ไม่รวมร้านค้าชุมชมที่เก่าแก่อีกหลายสิบร้าน เรียกว่าเพลินวานชิดซ้ายไปเลยแหล่ะ

จากนั้น เราจะไปชม วัดปงสนุก เป็นแหล่งรวมของสิ่งสำคัญหลายอย่างที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมมากมาย อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพพระบฎ เขียนเรื่องพระเวนสันดรบนผ้าและกระดาษสา หีบธรรมโบราณ และธงช้างเผือกขนาดใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่6 ซึ่งทางวัดได้นำมารวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์วิหารพระนอน วิหารพระเจ้าพันองค์วิหารโถงทรงจัตุรมุขที่มีรูปแบบงดงาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมระหว่าง ลานนาไทย พม่า และจีนที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของไทย ที่อาคารหลายแห่ง"ในประเทศ  เช่น หอคำไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้นำไปเป็นแม่แบบในการก่อสร้างในปัจจุบัน ด้วยหลายๆเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้วัดแห่งนี้ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล Award of Merit จาก UNESCO ในปี 2008 ที่ผ่านมานี้เอง

    

12:00  เดินทางต่อไปยัง จ.แพร่ ก่อนจะเข้าสู่ตัวจังหวัด แวะรับประทานอาหารกลางวัน (2) จากนั้น แวะชม วัดสุโทนมงคลคีรี ซึ่งหากมองจากด้านหน้าวัด จะเห็นพระนอนองค์มหึมา เด่นเป็นสง่าอยู่ และเมื่อเข้ามาภายในบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับงานปฏิมากรรมปูนปั้นอันสวยงามจนแทบไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นวัดอยู่ ตจว.ไกลๆแบบนี้ นอกจากนี้ในวัดยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของเจ้าหลวงเมืองแพร่และข้าราชการชั้นสูงในจังหวัด มาให้ท่านได้ชมอีกด้วย ถึงตัวจ.แพร่ กันแล้ว เราจะนำท่านไปยัง คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งมีความสวยงามจนกองถ่ายละครเรื่อง "รอยไหม" ได้สมมุติให้เป็นคุ้มเจ้าหลวงแห่งเมืองเชียงใหม่ในละครมาแล้ว ในชั้นล่างสุดของตัวอาคาร เคยใช้เป็นคุกสำหรับนักโทษคดีต่างๆ ส่วนชั้นบน จะเป็นที่อาศัยของเจ้าหลวงเมืองแพร่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมๆมากที่สุดจากนั้น เราจะไปชมความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่ แพะเมืองผี ซึ่งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เป็นสถานที่มีความสวยงามด้านธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน และมีตำนานเล่า ขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความลี้ลับจนเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีกด้วย  


และก็มาถึงไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของวันนี้ (จริงๆก็ไฮไลท์ทุกที่แหล่ะ 555)
วัดพระธาตุช่อแฮ ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ "พระธาตุช่อแฮเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า"  มีประวัติความเป็นมาว่าสร้างในสมัยสุโขทัย เป็นพระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม  ย่อมุมไม้สิบสอง สูงประมาณ ๓๓ เมตรศิลปะแบบเชียงแสนบุ" "ด้วยทองดอกบวบ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาล" จากนั้น เราจะนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเย็น (3) ก่อนจะพักผ่อนท่ามกลางอากาศดีๆ กัน

 

  วัดพระธาตุแช่แห้ง-บ่อเกลือสินเธาส์โบราณ-ดอยภูคา ชมป่าดึกดำบรรพ์,ต้นชมพูภูคา,ดอกนางพญาเสือโคร่ง  

8:00    ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้า (4) ที่รีสอร์ท จากนั้นเก็บกระเป๋า เตรียมตัวเที่ยวต่อ^^ ออกเดินทางเข้าสู่ จ.น่าน นำทุกท่านไปชม พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้วที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน (5) เน้นเมนูปลาแม่น้ำน่าน  

                                                              

12:00  จากนั้นเราจะไปยัง อ.บ่อเกลือ เพื่อไปชม บ่อเกลือสินเธาส์โบราณ ที่ยังเหลืออยู่เฉพาะในบริเวณนี้ และ อ.เฉลิม-พระเกียรติเท่านั้นในประเทศไทย และยังคงอนุรักษ์วิธีการทำเกลือแบบโบราณไว้ทุกขั้นตอน แต่จะเพิ่มกระบวนการเติมไอโอดีนลงไปในเกลือด้วยเพื่อป้องกันโรคคอหอยพอก จากนั้น เราจะนำท่านขึ้น ดอยภูคา ซึ่งมีจุดเด่นที่ปรากฏที่อื่น คือต้นชมพูภูคา ซึ่งเป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ ต้นไม้ชนิดนี้พบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2532 และไม่พบในพื้นที่ใดอีกเลย จะออกดอกสีชมพูเป็นพวงสวยงามมากในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. นอกจากนั้น ที่นี่ยังมี ป่าปาล์มดึกดำบรรพ์ มีลำต้นสูงใหญ่ และแทบไม่มีพืชชนิดอื่นขึ้นปะปนและหากมาในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. ก็จะได้เห็น  ดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่สวยงามไม่แพ้ขุนแม่ยะ หรือขุนช่างเคี่ยนเลย จากนั้น เราจะนำท่านกลับมายังตัว จ.น่าน เมืองที่ได้ชื่อว่า หลวงพระบางแห่งภาคเหนือ และรับประทานอาหารเย็น ( 6 ) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ^__^  

  

 

 

 ชมวัดสวยงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรมระดับประเทศ เช่นวัดมิ่งเมือง, วัดภูมินทร์, วัดช้างล้อม,
 วัดศรีพันตน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, กาดทุ่งโฮ้ง


6:00    ตื่นแต่เช้า ออกเดินทางจากที่พักขึ้นสู่
วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งเป็นวัดอยู่บนเขาใกล้ตัวเมืองน่าน และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม หลังจากดวงอาทิตย์ได้ขึ้นพ้นแนวเขา สิ่งที่ปรากฏเบื้องล่างคือตัวเมืองน่าน ที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกหนาๆจนมองแทบไม่เห็นตึกรามบ้านช่อง เว้นแต่ยอดเจดีย์สูงๆสีทอง ซึ่งจะสะท้อนแสงอาทิตย์สวยงามมาก 
จากนั้น เราจะกลับมารับประทานอาหารเช้า (7) กันที่โรงแรม จากนั้นยังไม่ต้องเอากระเป๋ามาที่รถ เช้าๆอากาศดีๆ แบบนี้เราจะนำท่านมายังตัวเมืองน่าน เพื่อชมความงดงามของเมือง ในบริเวณตัวเมืองเก่านั้นจะมีวัดที่งดงามทรงคุณค่าทางศิลปกรรมมากมาย เช่น วัดภูมินทร์ ที่จิตกรรมฝาผนังปู่ม่าน-ย่าม่าน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในนามภาพ "กระซิบรักบรรลือโลก" ,วัดมิ่งเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่านงานปูนปั้นที่นี่สวยงาม และละเอียดอ่อน เทียบได้กับวัดร่องขุ่น จ.เชียงรายเลย,วัดช้างล้อม, วัดศรีพันตน และพิพิธภัณฑ์ฯน่าน ซึ่งมีงาช้างดำ คู่บ้าน คู่เมืองน่าน เก็บรักษาอยู่ และยังเป็นที่ตั้งขอวัดน้อย ซึ่งเป็นวัดที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย!! จากนั้นเราจะพาท่านกลับโรงแรม มาเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกัน (รับประทานอาหารกลางวันที่น่านจ้า (8) 

        

13:30  เดินทางถึง จ.แพร่ แวะ กาดทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็นตลาดเก่าของน่าน มีชื่อเรื่องการทำผ้าหม้อห้อมแท้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงหัตถกรรม ในกรณีที่เริ่มเดินทางจาก กทม. เราจะเข้าจ.อุตรดิตถ์ ทางอำเภอเด่นชัย และใช้เวลาอีกประมาณ 7 ชม. จะถึง กทม. โดยสวัสดิภาพจ้า ส่วนหากใครเริ่มทริปจากเชียงใหม่ เราจะย้อนกลับมาทางลำปาง และแวะ กาดทุ่งเกวียน ที่มีสินค้าพื้นเมืองทางเหนือขายมากมายคล้ายๆจตุจักร แต่ราคาถูกกว่ามาก ก่อนจะส่งท่านยัง จ.เชียงใหม่ในเวลาประมาณ 16:30 น.

Option tour: ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมผาชู้, เสาดินนาน้อย, คอกเสือ เราจะต้องออกเดินทางตี 4 ครึ่งนะจ๊ะ จะไปทันชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยเสมอดาว จากนั้น เราจะนำท่านไปชมจุดชมวิวสวยราคา: เพิ่มจากราคาแพ็คเกจ ท่านละ 150 บาท (สำหรับ 8 ท่าน) 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่านทั้งนี้ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม   

อัตรานี้รวม 
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก ที่แพร่ 1 คืน น่าน 1 คืน
หรือเทียบเท่า หากวันที่ท่านจอง โรงแรม / รีสอร์ทดังกล่าว เต็ม สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                                      
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ 
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด-เสื้อกันหนาว-รองเท้าสวมใส่สบาย-ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า 

หมายเหตุ

1. สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
              2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
              2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
              2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง
3. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้
4. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ charge 700 บาท/ท่าน

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour
(กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี 

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 55220 2870 5697
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น          
                                        

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน