จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
ReadyPlanet.com
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)

 


ทัวร์จันทบุรี
2 วัน 1 คืน

พักโรงแรมสวย ติดหาดเจ้าหลาว   

 

  กทม. - วัดคาทอลิกจันทบุรี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - โอเอซีส ซีเวิลด์ - ตึกแดง, คุกขี้ไก่ - พักหาดเจ้าหลาว

6:00 ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เราจะใช้เวลาถึงจันทบุรีประมาณ 3 ชม.ครึ่ง โดยเราจะแวะให้ท่านได้หาอาหารเช้ารับประทานที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์จ้า เดินทางสู่ วัดคาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 1 ใน Unseen in Thailand โบสถ์คริสต์ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี สเตนกลาส ที่งดงามมาก ส่วนลวดลายจิตรกรรมภายใน เขียนโดยช่างชาวไทยซึ่งแม้แต่ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมยังชมว่าเป็นวัดที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ในประเทศแถบยุโรป  จากนั้นเราจะพาท่าน ไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุาวนานกว่า 300 ปี ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับความเก่าแก่ของชุมชนแล้ว ท่านยังสามารเลือกชื้อหาของที่ระลึก หรือ เดินเล่นชิม อาหาร ขนม พื้นเมืองได้อีกด้วยค่ะ

12:00  ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วจ้า ( 1 ) รับประทานอาหารพื้นเมืองจันทบุรี เช่น เส้นจันทน์ผัดปู, หมูชะมวง เป็นต้นจากนั้น เราก็จะไปกันต่อที่แหลมสิงห์ แวะชมสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เช่น ตึกแดง คุกขี้ไก่ จากนั้นเราจะนำท่านไปยัง โอเอซีส ซีเวิร์ล สถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ชมความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ ซึ่งมีโชว์หลากหลายชุด ล้วนแล้วแต่น่าทึ่ง เราจะนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ หาดเจ้าหลาว โดยใช้เส้นทางเลียบหาด วิวสองข้างทางสวยงามสบายตา หลังจากเช็คอินเข้าห้องพักแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำสระ เล่นน้ำทะเล นอนอ่านหนังสือ ฯลฯ ได้เวลาอาหารเย็นแล้ววว รับประทานอาหารทะเล ร้านดังของหาดเจ้าหลาวจ้า ( 2 ) กลับโรงแรมที่พัก นอนนับดาว ฟังเสียงคลื่น อย่างมีความสุข 

 

 

 

เส้นทางศีกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน-จันทบุรี อควาเรียม-พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี
และสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ- กลับ กทม.

8:00    ตื่นแต่เช้ามารับโอโซนแสนบริสุทธิ์ ก่อนจะรับประทานอาหารเช้า ( 3 ) ที่โรงแรม เดินทางมายัง
เส้นทางศีกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินทุนก่อนตั้งขึ้นเพื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ภายในมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดแบ่งเป็นสถานี ร่มรื่นและสวยงาม จากนั้น เราจะไปชมปลาทะเลสวยงาม และยากที่จะพบกันที่ จันทบุรี อควาเรียม เดินผ่านอุโมงค์ครึ่งวงกลมภายในมีปลากระเบนราหู,ปลาโรนิน, ฉลาม ฯลฯ สวยงามไม่น่าพลาดอย่างยิ่ง *โรงแรมที่พัก,อ่าวคุ้งกระเบน,จันทบุรี อควาเรียม ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน(ห่างกันประมาณ 2 กม.) ดังนั้น ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเวลาเข้าชม ตามอัธยาศํยท่านได้ เช่น อาจจะไปชมอ่าวคุ้งกระเบนตั้งแต่เช้า เพราะอากาศจะเย็นสบายไม่ร้อน แล้วค่อยกลับมารับประทานอาหารเช้า และเก็บกระเป๋าก็ได้*

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน ( 4 ) ซีฟูดส์ร้านดัง มื้อนี้ทะเลอีก 1 มื้อ^^ จากนั้น ในกรณีที่ท่านมาในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. เราจะนำท่านไป รับประทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ทั้งทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ กันแบบจุใจ!! เราจะนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีและสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายเนินวง ค่ายโบราณสมัย ร.3 ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการด้านการเดินเรือทะเลตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่พบได้จากเรือสำเภาที่อับปางในอ่าวไทย แวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก ทั้งของสดและของแปรรูป จากนั้น เราจะเดินทางกลับ กทม.กัน คาดว่าจะถึงในเวลาประมาณ 18:00 น. โดยสวัสดิภาพและประทับใจจ้า


อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง                                          
- ค่าที่พัก ที่แซนแอนด์ซี รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 1 คืน หรือเทียบเท่า หากวันที่ท่านจองแล้ว โรงแรม / รีสอร์ทดังกล่าวเต็ม (สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง)
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์(4 มื้อ) และอาหารว่าง                                       
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย                                            
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพัก ที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย                                                                                                          

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - เสื้อกันหนาว - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า 

หมายเหตุ   

1. สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น  
             2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
             2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
             2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง
4. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้ 
5. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
charge 500 บาท/ท่าน ยกเว้นช่วงวันที่ 15 ธ.ค. 56 - 15 ม.ค. 57 ให้เช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour (กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจองท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี    

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 
แสนสบาย แทรเวล และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522 
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น 

 

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*       

 

 

    

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน