เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ReadyPlanet.com
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน

 

"เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน" 3 วัน 1 คืน

พิเศษ! ราคาเพียงท่านละ 3,490 บาท การันตี 6 ท่านออกเดินทาง

(เดินทางคืนวันที่ 5 ก.ค. กลับวันที่ 7 ก.ค.62 )

 

วันเดินทาง:( 5 ก.ค. 62 )                                                                                                       

20:00  ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบ เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโรแมนติคริมโขงกัน           

 


  ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเรือ-ชาโต เดอ เลย-เทศกาลผีตาโขน-พระธาตุศรีสองรัก
 -วัดเนรมิตรวิปัสนา-เชียงคาน

6:00  เดินทางมาถึง อช.ภูเรือ มุ่งขึ้นสู่ผาโหล่นน้อย ชมแสงแรกแห่งวันบนยอดภูเรือ จากนั้น แวะชมส่วนที่สวยงามอื่นๆ บนภูเรือ เช่น สวนหินพาลี หินเต่า น้ำตกหินสามชั้น น้ำตกห้วยไผ่ เป็นต้น รับประทานอาหารเช้า (1) แบบ set box จากนั้นเราจะนำท่านไปชม ไร่องุ่นและโรงผลิตไวน์ ชาโต เดอ เลย อันโด่งดัง ชมและชิมไวน์ชั้นดีที่ชนะการประกวดมาแล้วในหลายประเทศจากนั้น เราจะเข้าสู่เทศกาลผีตาโขน ชมขบวนแห่ผี, พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, การแสดงต่างๆมากมาย (อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย)

หลังจากสนุกกับผีกันแล้ว เราจะนำท่านไปเข้าวัดกันบ้าง^^ เชิญทุกท่านเข้าชม วัดเนรมิตรวิปัสนา ซึ่งมีจิตรกรรมภาพเขียนที่ใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี จากนั้น ชมพระธาตุศรีสองรัก ประจักษ์พยานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและลาวจากนั้น เราจะเดินทางไปที่พักของเรา ณ เมืองโรแมนติกริมน้ำโขง "เชียงคาน"  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น (2) ร้านอร่อยของเมืองเชียงคาน จากนั้น แยกย้ายกันไปเดินเล่นชมเมืองริมฝั่งน้ำ และหลับพักผ่อนเอาแรง คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์      

  
 ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมพระอาทิตย์และทะเลหมอกที่ภูทอก-วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน-ชมเมืองเชียงคาน-แพห้วยกระทิง-กทม.

6:00  ตื่นแต่เช้ามาสัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ล้างหน้า แปรงฟัน ทำจิตใจให้ผ่องใส แล้วมารอใส่บาตรข้าวเหนียวกันหน้าบ้านพัก วิธีใส่บาตรของที่นี่ เราจะนั่งบนเก้าอี้นี่แหล่ะ ไม่ต้องยืนใส่เหมือนที่อื่นๆ จกข้าวเหนียว แล้วใส่ในบาตร ตามด้วยกับข้าว และปัจจัยตามจิตศรัทธาของท่าน จากนั้น เราจะมุ่งหน้าขึ้น ภูทอก ซึ่งเป็นเขาขนาดย่อมๆ ตั้งอยู่ริมโขง ยามเช้าตรู่แบบนี้ เราจะสามารถเห็นทะเลหมอกสวยๆได้บรรยากาศน่าประทับใจมาก แวะ แก่งคุดคู้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเชียงคาน และมีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแปรรูป และสินค้าอื่นๆให้ช๊อปกัน หลังจากนั้นเดินทางไปยัง วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน สักการะรอยพระพุทธบาท และสนุกกับการให้อาหารกระต่ายน่ารักๆ นับร้อยตัว

จากนั้นจึงกลับมายังเชียงคาน รับประทาน
อาหารเช้า (3) และให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าๆ และวิถีชีวิตผู้คนที่นี่ ซึ่งท่านอาจจะเช่าจักรยาน ปั่นชมเมืองแวะตลาดเช้า หาของกินอร่อยๆ หรือเดินถนนเลียบชายโขง จิบกาแฟเขียนโปสการ์ด แวะร้านกาแฟสุวรรณรามา ซึ่งดัดแปลงจากโรงภาพยนต์แห่งแรกและแห่งเดียวของเชียงคาน ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จึงกลับไปเก็บกระเป๋า เตรียมตัวเที่ยวต่อกัน    

 

12:00  เดินทางถึง แพห้วยกระทิง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ รับประทานอาหารในแพกลางน้ำ (4) ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจี เน้นอาหารแบบพื้นเมืองเช่นกุ้งเต้น และสารพัดเมนูปลาแม่น้ำ ระหว่างเดินทางกลับเราจะแวะให้ทานรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้อิสระ รับทานตามใจเลยค่ะ ( ชำระเอง ) และซื้อของฝากคนที่ท่านรัก ที่จุดซื้อของฝาก จ.สระบุรี และเดินทางกันต่อจนกลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ สนุกและประทับใจ


 

**หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่านทั้งนี้ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม      

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง กรณีเดินทาง 4-6 ท่าน จะใช้ Driver Guide ในการให้บริการท่าน กรณีเดินทาง 7-9 ท่าน เราจะมีคนขับรถ 1 คน+ไกด์ 1 คน คอยดูแลท่านจ้า
- ค่าที่พัก ที่บ้านละมุลอุ่นโขง ,เชียงคานลัลล้า หรือเทียบเท่า ( ที่เชียงคาน ) 1 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (4 มื้อ) และอาหารว่าง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                                      

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด                                   
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง             
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ                  
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ   
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก ( จ่ายค่า Package Tour ในราคาเด็ก ) 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)                                          

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - เสื้อกันหนาว - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า  

หมายเหตุ 

1. สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น
               2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
               2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
               2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง
3. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้
4. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ charge 500 บาท/ท่าน

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour
(กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี                                                                                     

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2872 9325
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น                                                   

 

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*   

 

 

 

 

 
ในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน