มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
ReadyPlanet.com
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน


 

**ราคานี้เป็นราคาต่ำสุด สำหรับช่วง Low Season วันธรรมดาเท่านั้น

ลูกค้ากรุณาตรวจสอบราคาที่แน่นอนในช่วงที่ท่านต้องการเดินทางได้จากพนักงานของเราจ้า**

 

ปีนัง-เกนติ้ง ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

 หาดใหญ่-ปีนัง เมืองมรดกโลก

08.00 . เจ้า หน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตัม ผ่านเมืองจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะปีนัง

 

12.00 . จากนั้น นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนามเกาะหมากไข่มุกแห่งตะวันออกข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก 13.5 กม. ชม ความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวัน และตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา นำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง  หลังจากนั้นนำท่านชม วัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำชมวัดพม่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO แวะเที่ยวชมย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย ไชน่าทาวน์ นมัสการศาลเจ้าแม่กวนอิม  แวะช็อปปิ้งห้างดัง คอมตาร์ หรือ เกอร์นี่พลาซ่า นำท่านเข้าที่พัก ย่านจอร์จทาวน์

ปีนัง-เกนติ้ง ไฮแลนด์

10.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านอำลา เกาะปีนัง จากนั้นนำท่านสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย! สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วยนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  First World Hotel  ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องมากที่สุดในโลก จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ)  อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิเช่น สวนสนุก , เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่Snow World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด ที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปีสนุกสนานกับกับ การเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)

 

19:00 นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นกลับเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสท์เวิลด์ เกนติ้ง

เกนติ้ง  ไฮแลนด์ - ปุตราจาย่า  – กัวลาลัมเปอร์ -หาดใหญ่

หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เวลา 08.00 น. นำท่านอำลา เกนติ้งไฮแลนด์ และเดินทางไปสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ อันดับแรก เราจะนำท่านเที่ยวชม เมืองปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ชมศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ “เปอร์ดานาปุตรา” สำนักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ชม“มัสยิดปุตรา”  มีโดมสีชมพู  ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน กำแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก   ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500 ฟุต หรูหรา    และตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่น

12:00 นำท่านกลับมายัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka” ศูนย์กลางของกรุงฯ ชมเสาธงความสูงกว่า 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building  จากนั้นนำท่านชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ , ชม KL Tower สูง 421 เมตร Petronas Twin Tower หรือ ตึกแฝดปิโตรนัส สูง 452 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จากนั้นเดินทางกลับสู่หาดใหญ่

ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

-  ราคาสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี ฟรี ไม่คิดค่าบริการ

-  ราคาสำหรับ เด็ก อายุ 2 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่

-  ราคาสำหรับเด็ก อายุ 2 – 10 ปี  พักกับผู้ใหญ่     มีเตียงเสริม คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ: 1.ราคาดังกล่าวมิได้อยู่ในช่วงวันหยุด หรือ ช่วงเทศกาลทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย

                2.คณะทัวร์น้อยกว่า 20 ท่าน ทางบริษัทจะใช้พนักงาน Driver Guide ดูแลท่าน

ราคาดังกล่าวได้รวม :

-         รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide

-         ที่พัก 1 คืน โรงแรม First World Genting ห้องละ 2 ท่าน

-         ที่พัก 1 คืน โรงแรม เดอะ รอยัล ห้องละ 2  ท่าน

        ค่ากระเช้าขึ้นเกนติ้ง ไฮแลนด์

           อาหารและเครื่องดื่มรวม 7 มื้อ และขนม,ของว่างให้บริการ

-         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

-         ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ราคาดังกล่าวมิได้รวม :

     -   ค่าทำหนังสือเดินทาง

     -   ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ

     -   ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ

     -   ค่าเข้าชมและค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือที่ระบุไว้

     -   ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์

 

เงื่อนไข :

- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง

- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ภายใน 7 วัน หลังจากที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วันพร้อมสำเนา   หน้าหนังสือเดินทาง

- จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน