Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
ReadyPlanet.com
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)

 

 โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (จากหาดใหญ่)

                                                                                                                       

 เชียงใหม่-น้ำตกแม่สา-ม่อนแจ่ม

10:50 เดินทางมารอเช็คอิน ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อขึ้นเครื่องสายการบินแอร์เอเชีย Flight FD3065 เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (ค่าตั๋วเครื่องบินไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

13:55 เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ หลังจากแวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวกันแล้ว เราจะออกเดินทางสู่ อ.สะเมิงกัน รับประทานอาหารกลางวัน (1) จากนั้นเราก็มายัง น้ำตกแม่สา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 8 ชั้น บรรยากาศร่มรื่นมาก จากนั้น  ออกเดินทางสู่ไฮไลท์ของวันนี้กันที่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปในช่วง 2 ปีนี้ ม่อนแจ่ม  ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 40 นาทีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย อ.แม่ริม  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวงทั้งไม้ดอกและไม้ผล สวยงามมาก จากนั้น เราจะนำท่านไปรับประทานอาหารเย็น(2) ร้านดังริมอ่างเก็บน้ำ ชมวิวเมืองเชียงใหม่ และดอกไม้เมืองหนาวอันตระการตา จากนั้น นำท่านไปยังโรงแรมที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัยจ้า 

 
โป่งเดือดป่าแป๋-ห้วยน้ำดัง-สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย-หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล-
วัดน้ำฮู-วัดพระธาตุแม่เย็น-ปาย                        

7-8:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(3) เก็บประเป๋า ออกเดินทางเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติค ถึงที่หมายแรกของเรา ที่
น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์ขนาดใหญ่ ผุดขึ้นมาจากซอกหิน ที่นี่มีห้องอาบน้ำแร่ให้ทดลองกันได้ และเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand ด้วยเน้อ จากนั้นไปต่อที่ อช.ห้วยน้ำดัง ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นกิ่วลม ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี

12:30  จากนั้น เราจะเข้าเขต อ.ปาย กันแล้วนะ ซึ่งเราก็จะแวะตามที่เที่ยวน่าสนใจหลากหลายที่ เริ่มกันที่ สะพานประวัติศาสตร์ จากนั้น เราจะเข้าเขต อ.ปาย กันแล้วนะ ซึ่งเราก็จะแวะตามที่เที่ยวน่าสนใจหลากหลายที่ เริ่มกันที่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย, ชิมชากะโล้ชิงช้าที่หมู่บ้านสันติชล, ไปวัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่มีความพิเศษตรงพระเศียรสามารถเปิดออกได้ และจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านบริเวณนี้ด้วย อืม.... อีกอย่าง ส้มสายน้ำผึ้งที่ชาวบ้านเอามาขายในวัด รสอร่อยและราคาถูกกว่าซื้อที่ถนนคนเดินเยอะเลย รับประทานอาหารจีนยูนาน(4) กันที่หมู่บ้านสันติชล ก่อนจะนำทุกท่านไป C/N ที่โรงแรม นำทุกท่านมายัง วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งตั้งอยู่บนเขาเหนือเมืองปาย ถ้าอากาศดีๆ เราจะสามารถมองเห็นวิวของปายทั้งเมืองได้จากบริเวณนี้ จากนั้น จึงนำท่านไปยัง ถนนคนเดินปาย สองข้างทางมีอาหาร, ขนมพื้นบ้าน และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร ไกด์ของเราจะนำท่านกลับโรงแรม พักผ่อน นอนอุ่นๆ สบายๆ (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

 

 ตลาดเช้าปาย-Coffee in Love-ไร่ Love Strawberry Pai-ฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง-ส่งสนามบินเชียงใหม่
7:00 ตื่นแต่เช้า ยังไม่ต้องทานอาหารเช้านะจ๊ะ เราจะนำท่านไปยังตลาดเช้าปายกันก่อน ช่วงเช้าแบบนี้มีโอกาศเจอหมอกหนาๆ สูง เดินเล่น ถ่ายรูปบนสะพานไม้ไผ่สาน ข้ามแม่น้ำปาย ช๊อปของกินน่าหม่ำ จากนั้น เราจะนำท่านกลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า(5) กับของกินที่เราซื้อมา ก่อนจะเก็บกระเป๋า เตรียมตัวเดินทางต่อแวะจิบกาแฟ ที่ร้านดัง Coffee in Love กาแฟหอมๆ กับบรรยากาศสบายๆ อย่าลืมเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆ ด้วยนะจ๊ะ จากนั้นเราจะนำท่านแวะตามจุดท่องเที่ยวน่าสนใจ ที่อยู่ระหว่างเส้น ปาย-เชียงใหม่ ตามแต่เวลาจะอำนวย เช่น ไร่สตอบอรี่ Love Strawberry Pai , กองแลน เป็นต้น

13:00 เดินทางมาถึงยัง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารเที่ยง (6) และชม ฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นฟาร์มกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีกล้วยไม้นับร้อยสายพันธุ์ บางดอกขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเดินทางเข้าตัวเมือง จ.เชียงใหม่ แวะซื้อของฝาก คนที่ท่านรัก จากนั้น เราจะส่งท่านยังสนามบิน จ.เชียงใหม่ เพื่อรอขึ้นเครื่องของสายการบินแอร์เอเชีย FD3067 เดินทางกลับหาดใหญ่ ในเวลา 18:50 น. โดยสวัสดิภาพและประทับใจ      

 

ค่าบริการรวม                          

- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง (เริ่มต้นและสิ้นสุดที่เชียงใหม่)
- ค่าที่พัก ที่เชียงใหม่เกต (เชียงใหม่) 1 คืน และ ฮัท อิง ปาย (ปาย) 1 คืน หรือเทียบเท่า หากวันที่ท่านจอง โรงแรม/รีสอร์ท เต็ม สำหรับ 2-3 ท่าน/ห้อง 

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (สำหรับคนไทย)
- อาหารรวม 6 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง ขนม ผลไม้ น้ำดื่มที่เป็นอภินันทนาการ                   
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท                                                                                            

ค่าบริการไม่รวม                                              

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด                                                
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของชาวต่างชาติ                                          
- ค่า
Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ                                        
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังเชียงใหม่     

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย                                                                                                                      

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - เสื้อกันหนาว - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า  

หมายเหตุ        

1. สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล                  
2. พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น     
           2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
          
2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
           2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง
3. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้               
4. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ charge 500 บาท/ท่าน           

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง
 ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour 
(กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2.
 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3.
 หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4.
 หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี   

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2.
 กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น 

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์* 

 

                                                                                                           

                       

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน