::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า เซิ้นเจิ้น จูไห่::
ReadyPlanet.com
::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า::

 

 

Trip Code: OG_NX1991_SEP 19

มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

: ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล

 

เริ่มต้น  1,991.-

 เดินทาง

 ก.ย. 62

 

Trip Code: OG_HKG_CB_SEP19

HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน

วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่ม ย่านดัง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

เริ่มต้น  3,993.-

 เดินทาง

 ก.ย. 62

 

Trip Code: MRT_โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น _JUL - OCT19

HONGKONG โปรสนั่น ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

: วัดกวนอู  สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ เซินเจิ้น ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ ขอเงิน เจ้าแม่ทับทิม วัดแชกวหมิว

 

เริ่มต้น  3,999.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZHKG19_SEP19

ฮ่องกง เซินเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้ม 4 แผ่นดิน] 3 วัน 2 คืน

: หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ที่เก่าแก่ของมาเก๊า ชมสวนจำลองหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟลจำลอง ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และตลาดหล่อหวู่เซ็นเตอร์

 

เริ่มต้น  3,999.-

 เดินทาง

 ก.ย. 62

 

Trip Code: PH_SUPER PRO มาเก๊า จูไห่ 3999_SEP – OCT19

มาเก๊า จู่ไห่  SUPER PRO  3 วัน 2 คืน

จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถ่อ –ร้านยาบัวหิมะ–ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย– มื้อพิเศษ...เป๊าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล  - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า

 

เริ่มต้น  3,999.-

 เดินทาง

 ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PH_มาเก๊าจูไห่ 4899_SEP – NOV19

มาเก๊า จู่ไห่   3 วัน 2 คืน

: มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-  THE VENETIAN – จูไห่ -  สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม – พระราชวังหยวนหมิง -วัดไป๋หลิน -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

 

เริ่มต้น  4,899.-

 เดินทาง

 ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  OG_ET49_AUG – SEP19

  ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

:  วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่ม ย่านดัง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียน นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

เริ่มต้น  4,994.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  OG_เซินเจิ้น ฮ่องกง _ JUL – SEP19

  ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน

:  เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด

 

เริ่มต้น  4,994.-

 เดินทาง

  ก.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  OG_ZH09_SEP19

  เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน

: เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด

 

เริ่มต้น  4,994.-

 เดินทาง

   ก.ย. 62

 

Trip Code:  OG_HT3 – MS_ SEP19

  เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแชกงหมิว  l  วัดกวนอู  l  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายความกล้า “ทางเดินกระจกหวงเทิงเซีย” สูงกว่า 500 เมตร อิสระช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน  เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย  เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

เริ่มต้น  4,994.-

 เดินทาง

   ก.ย. 62

 

Trip Code:  PH_มาเก๊า จูไห่  วัดใจสะพานแก้ว_SEP – NOV19

  เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดใจสะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน

มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-  THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน - สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านยา – หวีหนี่ – ช้อปปิ้งห้างหัวซาไห่ – พระราชวังหยวนหมิง - ชมหยก -วัดไป๋หลิน -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

 

เริ่มต้น  5,899.-

 เดินทาง

   ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  OG_HX5995_SEP – OCT19

  สุดคุ้มฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ... เสริมดวง ... เสริมบารมี  วัดกวนอู . . เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน .. วัดกังหัน(แชกงหมิว) . . วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ย่านดังจิมซาจุ่ย “ถนนนาธาน”

 

เริ่มต้น  5,995.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  OG_HTX_HK_SEP_19

  ฮ่องกง เซินเจิ้น ทางเดินกระจกตัว 4 วัน 2 คืน

:  ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายความกล้า “ทางเดินกระจกหวงเทิงเซีย” สูงกว่า 500 เมตร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดดังของเกาะฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน l วัดกังหัน(แชกงหมิว) l วัดเจ้าแม่ทับทิม ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ย่านดังจิมซาจุ่ย “ถนนนาธาน”

 

เริ่มต้น  5,995.-

 เดินทาง

  ก.ย. 62

 

Trip Code:  GS_HKG06_AUG – OCT19

 HONGKONG มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮง เฮง รวย รวย    4 วัน 2 คืน

: วัดม่าก๊อก - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า - วัดผู่ถัวซาน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

 

เริ่มต้น  5,999.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  PH_สะพานแก้ว มาเก๊า จูไห่_6690_OCT19

สะพานแก้ว มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน

: บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - ร้านยาบัวหิมะ - สะพานทางเดินกระจก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถ่อ –ร้านหยก-พระราชวังหยวนหมิง-ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย– มื้อพิเศษ...เป๊าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง จูไห่ - มาเก๊า– วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล  - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian – The Parisian                    

 

เริ่มต้น  6,690.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  IT_NX82_JUL – DEC19

มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่นเที่ยว 2 เมือง สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวันมาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย

 

เริ่มต้น 6,888.-

 เดินทาง

  ก.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  TK_THEK190139_SEP – OCT19

 HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน

: ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น - วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย

 

เริ่มต้น 6,888.-

 เดินทาง

  ก.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  OG_MS ฮ่องกง ดิสนีย์ ต้าด ต้าด_JUL– SEP19

 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

: ไหว้ขอพร “เทพแชกง” เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน ตื่นเต้นเร้าใจเดิน “สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม” สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก  “ดิสนีย์แลนด์” เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

เริ่มต้น  6,996.-

 เดินทาง

  ก.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code: SML_HK8_HX_JUL – DEC19

 HONG KONG  SHENZHEN  3 วัน 2 คืน

 ชมโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)  วัดกวนอู Kuan Au Temple  ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  พักเซินเจิ้น 2  คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

 

เริ่มต้น  6,999.-

 เดินทาง

  .ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZHKG22_SEP19

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ [เลสโก ส้มสามสี] 3 วัน 2 คืน

ขอพรขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง หลอหวู่เซ็นเตอร์ ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ชมพระราชวังหยวนหมิงจำลอง พร้อมโชว์การแสดง มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง,ห่านย่าง

 

เริ่มต้น  6,999.-

 เดินทาง

  .ย. 62

 

Trip Code:  BW_DCCO03051WD_MAR19 – MAR20

HONGHONG 3 วัน 2 คืน

: ล่องเรือสำราญ Dream Cruise World Dream Hong Kong จุดจอดเรือ ฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก

 

เริ่มต้น  7,440 .-

 เดินทาง

 มี.ค. 62 - มี.ค 63

 

Trip Code:  GOG_ QE1MFM-FD001_MAY-SEP19

 มาเก๊า เหมา เหมา 3 วัน 2 คืน

: ชมเจ้าเเม่กวนอิมริมทะเล - ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - ชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น - ชมถนนคู่รัก The Lover Roadและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

 

เริ่มต้น  7,777.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  WSC_ HC13-HX_AUG – OCT19

LUCKY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน

: ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่

 

เริ่มต้น  7,777.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  PH_มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 7979_OCT19

มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน 2 คืน

ไห่-นั่งเรือเฟอรี่ไปฮ่องกง-วัดแชกงหมิง-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-จูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถ่อ – ร้านยาบัวหิมะ–ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย– มื้อพิเศษ...เป๊าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง - มาเก๊า– วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล  - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า

 

เริ่มต้น  7,979.-

 เดินทาง

   ต.ค. 62

 

Trip Code:  OG_HT4 – MS_12-15 OCT19

  ฮ่องกง เซินเจิ้น ทางเดินกระจก 4 วัน 3 คืน

: ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ / ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ เต็มอิ่ม เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  MS  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

เริ่มต้น  7,997.-

 เดินทาง

 12-15 ต.ค. 62

 

Trip Code:  OG_CNX79_SEP19.

 ฮ่องกง เซินเจิ้น เชียงใหม่ 3 วัน

: ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิว(วัดกังหัน), เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งแบนรด์เนมเต็มอิ่ม ย่านดัง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย

 

เริ่มต้น  7,997.-

 เดินทาง

  ก.ย.  62

 

Trip Code:  BT_HKG001_MS_JUL-OCT19

 มหัศจรรย์ ฮ่องกง  3 วัน 2 วัน

: เที่ยวชมบรรยากาศเซินเจิ้น - วัดกวนอู - วัดแชกง - ชมโรงงานหยก - ถนนนาธาน

 

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

  ก.ค. - ต.ค.  62

 

Trip Code:  SML_HK9_HX_JUL-DEC19

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซิ้นเจิ้น  3 วัน 2 วัน

 นมัสการพระใหญ่ “ Ngongping ”  ชมโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE  จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) วัดกวนอู Kuan Au Temple ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ พักเซินเจิ้น 2  คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

 

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

  ก.ค. - ธ.ค.  62

 

Trip Code:  TK_THEK190133_SEP19

PROMOTION HONGKONG SHENZHEN  3 วัน 2 วัน

ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen-วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย –ย่านจิมซาจุ่ย

 

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

  ก.ย.  62

 

Trip Code:  PH_มาเก๊า จูไห่ สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก_SEP – NOV19

มาเก๊า จูไห่ สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก  3 วัน 2 วัน

มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ - จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

 

เริ่มต้น  8,888.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  OG_ฮ่องกง เน้นๆ_ SEP – OCT19

ฮ่องกง ไหว้พระ เน้นๆ  3 วัน 2 คืน

:ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

เริ่มต้น  8,998.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_HKG07_ SEP – OCT19

 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง ร