::TOUR BHUTAN::
ReadyPlanet.com
::TOUR BHUTAN::

Trip Code:  PV_BT-PBH5D-B3_JUL – DEC19

 HAPPINESS IN ภูฎาน 5DAYS

: ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

เริ่มต้น 53,900.-

 เดินทาง

 ก.ค.- ธ.ค. 62

  
กลุ่มประเทศอาเซียน & ภูฏาน

ทัวร์กัมพูชา CH
:::ทัวร์สิงคโปร์::: article
::NEW พม่า::
::ฟิลิปปินส์::
::TOUR LAOS::
::TOUR INDONESIA BALI::
::TOUR VIETNAM::