ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
ReadyPlanet.com
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!

 

 

**ราคานี้เป็นราคาต่ำสุด สำหรับช่วง Low Season วันธรรมดาเท่านั้น

ลูกค้ากรุณาตรวจสอบราคาที่แน่นอนในช่วงที่ท่านต้องการเดินทางได้จากพนักงานของเราจ้า**

 

สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์- เกนติ้ง ไฮแลนด์   4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 หาดใหญ่-เกนติ้ง ไฮแลนด์ (เที่ยง,เย็น)

9:00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค  เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง หลังจากโหลดกระเป๋าสัมภาระเข้าสู่รถตู้ปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตัม ผ่านเมืองจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกนติ้ง ไฮแลนด์ เมืองแห่งความสนุกบนยอดเขา (รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองบัติเตอร์เวิร์ธ) 

16:00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกนติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย) 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  First World Hotel   ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ)  หรืออิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิเช่น:

·       สวนสนุก

·       เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้

·       ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปีสนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)

 

เวลา 19:30 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นอิสระในเกนติ้ง ตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 กัวลาลัมเปอร์- ปุตราจาย่า – มะละกา เมืองมรดกโลก – โจโฮร์ (เช้า,เที่ยง,เย็น)

 

8.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านอำลา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เดินทางต่อมายัง กรุงกัวลาลัมเปอร์  garden city of lights เมืองหลวงของประเทศนครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอกประดับ ประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา ใช้เวลาเพียง 1 ชม. จากเกนติ้งเท่านั้น

 

เวลา 9:30 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ เริ่มด้วย:

 

·       ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา และสำนักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

·       มัสยิดปุตรา มีโดมสีชมพู ขนาดมหึมา สามารถจุดคนได้ถึงกว่า 10,000 คน ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรูหรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่น

·       สะพานปุตรา งดงามตรึงตาสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง

 

 

 

 

 

 

11:00 ออกเดินทางต่อไปยังเมืองมะละกา ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง

15:00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา  เที่ยวเมืองเก่า มะละกา ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชียซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี) นครที่ ผสมผสานระว่างชาวดัชต์ , โปรตุเกส, อังกฤษ, จีน ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะละกา ป้อมปืนเอฟา โมซา โบสถ์ สมัยโบราณ ที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  แวะ พิพิธภัณฑ์ เรือ โฟร์ เดอ รามา แวะซื้อของสินค้าพื้นเมือง 

 

18.00  น. รับประทานอาหารเย็น    หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง  สู่โจโฮร์บารู เพื่อเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่ 3   โจโฮร์ บารู  -  ประเทศสิงคโปร์ วัดพระเขี้ยวแก้ว, ล่องเรือบัมโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์, Garden By The Bay ( เช้า , เที่ยง )

08.00 น.   หลังจากรับประทานอาหารเช้า แล้ว    นำท่านออกเดินทางสู่ ด่านมาเลเซียและด่านสิงคโปร์ ( ด่านวู้ดแลนด์ ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

9.00 น.   นำท่าน ถ่ายรูป ณ บริเวณ สนามปาดัง ซึ่งย่านนี้จะเป็นเหมือนสนามหลวงสิงคโปร์ เป็นศาลาว่าการสิงคโปร์ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ชมอาคารแอสแพนแนล หรือ โรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ ลักษณะคล้ายหนามทุเรียน จากนั้น ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์ ตรงสิงโตเมอร์ไลอ้อนพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

11:00 น.  Buddha Tooth Relic Temple and Museum หรือที่คนไทย เรียกว่า วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ทางสิงคโปร์ใช้ทุนทรัพย์สร้างมหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถังผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสีแดงสด ชั้นบนสุดคือ ห้องโถงพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว ที่จัดไว้สวยงามด้วยศิลปะนูนต่ำ เน้นสีทอง ท่านสามารถทำบุญด้วยการถวายโคมไฟ ช่อพวงมาลัย เหรียญมงคลต่างๆได้

13.00  น. รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นช่วงบ่ายน้ำท่านชม Garden by The Bay ชมต้นไม้ยักษ์  Supertree Grove และชมสวน The Flower Dome และ Cloud Forest ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนพฤกษาศาสตร์ ที่สวยงามที่สุดในโลก

 

 

 

16:00 นำท่านมายัง ถนนออชาร์ด ถนนสายช๊อปปิ้งที่มีห้างสรรพสินค้าระดับ supermall อยู่มากมาย อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งกันตามอัธยาศัย (อาหารเย็นวันนี้รับประทานอิสระ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์)

 

18:00 น. ทุกท่านกลับมายังจุดนัดพบ จากนั้น เราจะนำท่านไป ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์  ท่านจะได้ชม มารีน่า เบย์ ชมสถาปัตยกรรม ของ Sky Park ที่เราจะเห็นเรือ ตั้งอยู่บนอาคาร และ  Art Science Museum อาคารที่มีรูปร่างประหลาด และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก  ชมบ้านเรือริมน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ให้มีความคลาสสิคอยู่ร่วมกับความทันสมัยได้อย่างกลมกลืน

 

20:00 นำท่านเดินทางผ่านด่านวู้ดแลนด์ กลับเข้าที่พักของเราที่เมืองโจโฮร์ บารู ด้วยความสนุก สุดประทับใจ

 

วันที่  4  โจโฮร์ บารูห์ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์-เดินทางกลับ กทม.(เช้า,เที่ยง)

 

07.00 น.  หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว    เราจะเดินทางสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์ รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง

 

12:00 น. เดินทางถึงกัวลาลัมเปอร์   นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง สูง 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower สูง 421 เมตร Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส สูง 452 เมตร แวะร้านช๊อคโกแลตโฮมเมด ซึ่งจะเป็นช๊อคโกแลตเกรดพรีเมียม รสชาติเยี่ยมและทำแพ็คเกจที่สวยงาม

 

 

 

16:00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเดินทาง กลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ (ควรจองไฟล์ทกลับอย่างเร็วสุด หลังเวลา 18:00 น.)

 

( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

 

-  ราคาสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี ฟรี ไม่คิดค่าบริการ

-  ราคาสำหรับ เด็ก อายุ 2 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่

-  ราคาสำหรับเด็ก อายุ 2 – 10 ปี  พักกับผู้ใหญ่     มีเตียงเสริม คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่

 

ราคาดังกล่าวได้รวม :

·       รถตู้ปรับอากาศ VIP. 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงาน Driver Guide

·       ที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว+ พักห้องละ 2 ท่าน

·       อาหารรวมทั้งหมด 9 มื้อ

·       ค่ากระเช้าเกนติ้ง, ค่าเรือล่องแม่น้ำสิงคโปร์, ค่าพิพิธภัณฑ์เรือ โฟร์ เดอ รามา

·       ค่าเข้าชม Garden By the Bay (Supertree Grove, The Flower Dome และ Cloud Forest แต่ไม่รวมค่าขึ้นชมทางเชื่อมระหว่าง supertree ราคาประมาณ 4 SGD(100 บาท ซื้อได้ที่บู๊ธขายตั๋วบริเวณสวน Supertree Grove)

·       ค่าน้ำดื่มและขนมให้บริการ

·       ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ราคาดังกล่าวมิได้รวม :

·       ค่าทำหนังสือเดินทาง

·       ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และขากลับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ

·       ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ

·       ค่าเข้าชมและค่าเครื่องเล่น ต่างๆ บนเกนติ้ง , ค่าเข้าชมทางเชื่อมตึกแฝดเปรโตนาส

·       ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์

 

เงื่อนไข :

- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง เจ้าของกรุณาเป็นผู้รับผิดชอบเอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยปัญหาที่เกิดจากหนังสือเดินทางของท่านเอง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ภายใน 10 วันหลังทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน โดยการโอนเข้าบัญชี:

  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8  ชื่อบัญชี แสนสบาย แทรเวล  

  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล และสำเนา หน้าหนังสือเดินทางผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 02 870 569702 870 5697

- ในกรณีที่เสนอราคาแบบรวมตั๋วเครื่องบิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าทัวร์ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น   ในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

- จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

    

 

 

 

 
ในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน