::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า เซิ้นเจิ้น จูไห่::
ReadyPlanet.com
::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า:: article

 

TRIP CODE : OG_มาเก๊า จูไห่_MAY18

 • มาเก๊า จูไห่ เวเนเซีย 4 วัน
 • จูไห่  วัดผู่ถอ  ร้านหยก  ร้านผ้าไหม  ร้านบัวหิมะ  โชว์น้ำพุเต้นระบำ 
 •  มาเก๊า  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ร้านขนม  โบสถ์เซ็นปอล  
 • ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  Venetian Casino
 • ชมเมืองจำลองปารีส PARISIAN และเมืองเวนิสเอเชีย THE VENETIAN
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
 • เดินทางด้วยสายการบิน  AIR ASIA

 

TRIP CODE : GS_MFM77 มาเก๊า จูไห่_MAY-JUL18

 • มาเก๊า จูไห่ 77  3 วัน 2 คืน
 • มาเก๊า  วัดอาม่า รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เดอะ ปารีเชียง   
 • ถนนคู่รัก  สาวงามหวีหนี่  ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก 
 • สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
 • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จตุรัสเซนาโด้  เดอะ เวนีเชียน
 • พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง  
 • เดินทางโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 

TRIP CODE : HT_HMZ-B01 HAPPY Macau Zhuhai_3D2N

 • HAPPY Macau Zhuhai ขอพร ไหว้พระ 3วัน2คืน
 • มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดอาม่า  โบสถ์เซ็นต์ปอล  จัตุรัสเซนาโด้  จูไห่   
 • รูปปั้นเจ้าแม่หวีหนี่ ถนนคู่รัก พระราชวังหยวนหมิง วัดผู่โถ่ว ร้านบัวหิมะ ร้านหยก
 • ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย (อาหารเย็นมื้อพิเศษ เมนูซีฟู๊ด)               
 • เดอะเวเนเชี่ยน (มีค่าฝากกระเป๋า 15 เหรียญฮ่องกงต่อใบ...ไม่ได้ใช้รถเหมาทั้งวัน)
 • เดินทางด้วยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD760

 

TRIP CODE : HT_HHZ_ APR-MAY18

 • HAPPY HONGKONG Zhuhai Shenzhen จัดเต็ม
 • ฮ่องกง  เดินทางไปจูไห่โดยเรือเฟอร์รี่
 • ถนนคู่รัก เจ้าแม่หวีหนี่ วัดผุ่โถ่วซาน ร้านบัวหิมะ ผ้าไหม หยกเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้  โชว์การแสดงม่านน้ำ Mangrove Groove
 • เซินเจิ้น เดินทางไปฮ่องกงโดยรถไฟ  วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ร้านหยก  ช็อปปิ้งถนนนาธาน  เที่ยว 3 เมืองไหว้พระขอพร
 • เดินทางด้วยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD508

TRIP  CODE : OG_EK_ฮ่องกงเพียวๆ_JUL18

 • ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

TRIP CODE : ZG_HKG01

 • มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
 • มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
 • เวเนเชี่ยน เดอะปาริเซียน จูไห่ ถนนคู่รัก ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
 • จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
 • วัดผู่โถว เชิ่นเจิ้น Splendid Of China ช้อปปิ้งหลอวู่
 • ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน

TRIP CODE : ZG_HKG19_JUN-SEP_EK

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES
 • เซินเจิ้น–ช้อปปิ้งหลอวู่-จูไห่–สวนหยวนหมิงหยวน–ชมโชว์อันตระการตา
 • จูไห่-ฮ่องกง–วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้งนาธาน

 

TRIP CODE : GS_MACAU ZHUHAI SHENZHEN_MAY-SEP18

 • MACAU ZHUHAI SHENZHEN 4 D 3 N
 • มาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
 • เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า–ด่านกงเป่ย–จูไห่ ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
 • ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ/ไข่มุก-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
 • วัดผู่โถว - ร้านหยก - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์-ถนนนาธาน
 • เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน–ร้านจิวเวอรี่-จิมซาจุ่ย
 • พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง      
 • พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม และ เมนูเป็ดปักกิ่ง

TRIP CODE : TK_HKG SZX 3D2N

 • HONGKONG SHENZHEN 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET เมืองเซินเจิ้น
 • วัดกวนอู  ช้อปปิ้งร้านหยก  ผ้าไหม  ยาบัวหิมะ  ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่
 • ชมโชว์  THE MUSIC FOUNTAIN OF SEA WORLD SHENZHEN
 • วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ งานฮวงจุ้ย อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

TRIP CODE : HKG001_RJ_MAR-JUL 2018

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่ามน้ำ พักหรู 4 ดาว  3D2N
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู
 • ขอพรเจ้าพ่อวัดแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
 • ช๊อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนเนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมพิพิทธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์ม่ามน้ำตระการตา MANGROVE GROOVE
 • ช๊อปปิ้งถนนคนเดินย่านตลาดตงเหมิน
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
 • แถมฟรี ชุดสริมบารมี เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางด้วยสายการบิน Royal Jordan Airways

TRIP CODE : ZG_HKG20_OCT18

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
 • เซินเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน  ชมโชว์อันตระการตา
 • จูไห่  ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
 • ชมโชว์สุดอลังการ หยวนหมิงหยวน
 • ช๊อปปิ้งสุดมันถนนนาธาน

TRIP CODE : HKG01_CX_MAR-AUG18 

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
 • ชมโชว์ม่านนํ้าตระการตาง Mangrove Groove
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+นํ้าดื่ม+คู่เมืองเที่ยวฮ่องกง

 

 

TRIP CODE :  HKG09_EK_MAR-JUL_2018

 • HONGKONG SHOPPING บินหรู อยู่สบาย 3D2N
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
 • ช๊อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง A Symphony oF Lights
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด +ถุงผ้า +พัด +น้ำอื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)

TRIP CODE : OG_ฮ่องกง ออก มาเก๊า_MAR-JUL18 

 • ลั้ลล้า ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง แถม มาเก๊า  2D1N
 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์  “ดิสนีย์แลนด์”  เต็มอิ่มจุใจ
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 • เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  (FD)

TRIP CODE : OG_ฮ่องกง เหมาๆ

 • เที่ยวฮ่องกง..นอนฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์/วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน/ย่านเลดี้มาร์เก็ต/ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

TRIP CODE : ZG_HKG01_NOV-MAY18

 • มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
 • ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล + ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
 • ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ
 • เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว+ขอพรความรัก
 • ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้
 • พิเศษ 1.เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง / เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
 • พิเศษ 2.ชมโชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
 • พิเศษ 3.ชมโชว์สุดอลังการ ณ SPLENDID OF CHINA

  

TRIP CODE : ZG_HKG07_SEP18

 • หวานใจฮ่องกง 2วัน 1คืน
 • กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : TK_HKSS_APR-JUL18


 
 • HONGKONG SUPER SAVE 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง–อ่าวรีพลัสเบย์–จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–ชมไฟ Symphony of light
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย–วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน
 • งานฮวงจุ้ย–ปี่เซี่ยะหยก - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE

TRIP CODE : HKG02_RJ_MAR-OCT18

 • ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน 2คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

TRIP CODE  : SW_HKG001_CX3_JUN18

 • ฮ่องกง สายบุญ 3วัน 2 คืน
 • ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา   CITY GATE OUTLET 
 • SYMPHONY OF LIGHTS  อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR
 • วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM)  รีพลัสเบย์  ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
 • วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : ZG_HKG15_OCT

 • ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน
 • เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
 • ฮ่องกง–เกาะลันเตา–วัดโป่วหลิน–CITYGATE OUTLET-เซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งหลอวู่-จูไห่–สวนหยวนหมิงหยวน–ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • ถนนคู่รัก–หวีหนี่–มาเก๊า–นมัสการเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล
 • ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล-ชมเดอะเวเนเชี่ยน–จูไห่
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์–วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งนาธาน

TRIP CODE : IT_HCK12_HONGKONG_JUL18
 • ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน
 • HONGKONG SUMMER SALE 2018
 • โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศา
 • ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท
 • หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเรียพีค
 • ขอความรัก วัดหวังต้าเซี่ยน วัดแชกงหมิว หรือขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน วัดหม่านโหมว 
 • ช้อปปิ้ง คลอสเบย์เวย์ ถนนนาธาน Avenue of Stars และ Symphony of Light
 • สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน อาหาร 7มื้อ พักในฮ่องกง 2 คืน
 • โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINES

TRIP CODE : HKG02_CX_JAN-JUN18

 • ฮ่องกง  นอปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • ฮ่องกง  Mongkok Ladies Market 
 • วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเสษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี....ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด ผ้าถุง พัด น้ำอื่ม คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC

TRIP CODE : ZG_HKG06_OCT

 • ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน
 • เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
 • ฮ่องกง–A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค
 • รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้งนาธาน
 • กระเช้านองปิง–พระใหญ่โป่วหลิน–ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
 • พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น

TRIP CODE : TK_HKG 5 TEMPLE 3D2N

 • HONGKONG 5 TEMPLE 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง–ขึ้นกระเช้านองปิง 360–หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง–ไหว้พระใหญ่
 • อิสระช้อปปิ้งCity Gate Outlets–ชมแสงสี SYMPHONY OF LIGHT
 • วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ร้านปี่เซี่ยะหยก–อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้มาเก็ต
 • อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย

TRIP CODE : CU_EASY HONGKONG-NGONGPING 3D2N APR-OCT18

 • EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N
 • โดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค
 • สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
 • นั่ง รถรางพีคแทรม  ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 • ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก ต้องไม่พลาดที่นี้เลย
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี
 • ขอพรกับฮวงชูปิง ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ”
 • ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
 • พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ

TRIP CODE : ST-GT-CNX HKG - FD01_MAY18

 • บินตรง เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น  3วัน2คืน
 • เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน
 • ชมโชว์ MANGROVE GROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
 • ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ ที่เซินเจิ้น
 • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
 • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ วิคตอเรียพีค
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดัง จิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : ZG_HKG02_OCT-MAY18

 • มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
 • ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO
 • นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
 • พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน  บินเช้า กลับดึก
 • พิเศษ2. พักฮ่องกง  2 คืนไม่เหนื่อย

TRIP CODE : HKG03_RJ_ MAR-OCT18

 • ฮ่องกง นองปิง ดิสนี่แสนด์ บิน RJ 3D2N
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน  ขอพรด้ารสุขภาพ
 • ชมความสวยงาม  วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
 • ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี  เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี ชุดเสริมบาร์มี เสื้อยืด + ผ้าถุง + พัด + น้ำดื่ม + คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางด้วยสายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways

Trip Code : SW_HKG001_MAY18

 • ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3วัน 2คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์  นั่ง PEAK TRAM
 • ยอดเขา VICTORIA  PEAK  พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่า
 • วัดแชกงหมิว วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS พักโรงแรมในฮ่องกง
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรส

TRIP CODE : SW_HKG003B_JUN18

 • สายแบ๊ว ฮ่องกง ดีสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน
 • ฮ่องกง  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊กวิคตอเรียพีค 
 • เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  SYMPHONY OF LIGHTS
 • วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  สำนักชีฉีหลิน 
 • ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : CU_EASY HONGKONG - MACAU 3D2N APR-SEP18

 • EASY HONGKONG - MACAU 3D2N
 • โดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค
 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 • ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก ต้องไม่พลาดที่นี้เลย
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี
 • ขอพรกับฮวงชูปิง เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า“ทำให้ความปรารถนาเป็นจริงตามที่ขอ”
 • ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
 • พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ

 

TRIP CODE : ZG_HKG05_OCT18


 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน
 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4 วัน 2 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
 • ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน–CITY GATE OUTLET
 • A Symphony of Lights–ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

TRIP CODE : HKG03_CX_JAN-JUN18 

 • ฮ่องกง นองปิง ดิสนี่แลนด์  บินคาเธ่ย์ 3D2N
 • ฮ่องกง Mongkok Ladies Market   
 • วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • ช้อปปิ้งนาธาน  จิมซ่าจุ่ย  A Symphony of Lights 
 • สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
 • ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด + ผ้าถุง +พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)

TRIP CODE : TK_HKG DIS 3D2N

 • HONGKONG DISNEYLAND 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง อ่าวรีพลัสเบย์ จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ชมไฟ Symphony of light
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมพุไฟรอบค่ำ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน งานฮวงจุ้ย
 • ปี่เซี่ยะหยก อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE

TRIP CODE : ZG_HKG12_SEP18

 • ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3วัน 2คืน
 • ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน
 • มาเก๊า  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  เซนาโด้วสแควร์
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล  เวเนเชียน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน

  

TRIP CODE : ST-GT-CNX HKG - FD03_MAY18

 • บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
 • อิสระสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย
 • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
 • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว
 • ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน
 • สระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน
 • เดินทางด้วยสายการบิน Air Asia

  

ฮ่องกงส่วนตัว  3 วัน 2 คืน 

ทริปแบบส่วนตัว อิสระ เลือกวันเดินทางเองได้

มีไกด์ชาวไทย คอยดูแลตลอดทริป

พักโรงแรมดี อาหารเลื่องชื่อ
ในราคาแบบสบายๆ

 

 

 

วันที่ 1: ฮ่องกง-นั่งกระเช้านองปิง 360-พระใหญ่วัดโป่หลิน-City Gate Outlet-Avenue of the Star-Symphony of Light                   (-,-,เย็น)

……………….   คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบิน Cheak Lap Kok  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  ไกด์ของเราจะรอพบคณะที่บริเวณพื้นที่ต้อนรับ นำทุกท่านเดินทางโดย Airport shuttle bus ไปยังโรงแรมที่พักของเรา
 ช่วงบ่าย
 นำคณะทัวร์เดินทางโดยรถไฟฟ้าไปนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  ไฮไลค์สำคัญเวลาที่มาเที่ยวชมฮ่องกง
 เย็น  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชง  มีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า กีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ
 ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชม Symphony of Light การแสดงแสงสีเสียงที่อลังการที่สุดในโลก ริมอ่าววิคตอนเรีย จากนั้นเดินชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ (ปิดปรับปรุงวันที่ 8 ต.ค. 2558 และเปิดเป็น Garden of Stars” and “Starry Gallery” ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2559) จากนั้น จึงนำทุกท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

หมายเหตุ* ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดให้บริการ หรือไฟล์ทบินลูกค้ามาถึงช้ากว่า 13:00 น. ทำให้ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางเราจะตัดโปรแกรมกระเช้านองปิง+City Gate Outlet ออก และคืนเงินให้ลูกค้าท่านละ 560 บาท


 

วันที่ 2: อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือก Option Tour หลากหลายแบบ                   (เช้า,-,-)

 เช้า  บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ@ภัตราคาร)
  1. ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์  (ท่านละ 2,250 บาท)
  2.Ocean Park ฮ่องกง เต็มวัน  (ท่านละ 1,550 บาท)
  3.มาเก๊า 1 day trip (โบสถ์เซนต์ปอล, เซนาโด้ สแควร์, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เดอะ เวเนเชี่ยน)
(ราคาตามจำนวนท่าน เริ่มต้นที่ 3250 บาท/ท่าน)

 

(คลิ๊กที่ชื่อโปรแกรม เพื่อดูรายละเอียด / ทุกโปรแกรมมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะกลุ่มท่าน)

 

วันที่ 3: วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน)-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมอ่าวรีพลัสเบย์-ชมวิวที่วิคตอเรีย พีค(Mid Point)-ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-เดินทางกลับ กทม. (เช้า,เที่ยง,-)

เช้า    
บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ@ภัตตาคาร)
                                  หลังอาหาร รถโค้ชมารับท่านไปยัง วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัยนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย พร้อมนมัสการขอพรจาก           เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY              ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ง เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบ รนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือก อร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นไกด์จะนำทุกท่านกลับโรงแรม เพื่อรอรถรับไปส่งทุกท่านยังสนามบิน เป็นอันจบทริปนี้ของเรา โดยสวัสดิภาพ และประทับใจจ้าา
หมายเหตุ: ไม่ควรจองไฟล์ทบินเที่ยวกลับเร็วกว่า 19:00 น. เพื่อให้โปรแกรมทัวร์สามารถไปได้ตามกำหนดการ

 

     ราคาข้างต้นรวม:

     1. ค่าที่พัก 2 คืน ที่โรงแรม Kimberley Hotel  (ระดับ 3 ดาว) นอนห้องละ 2 ท่าน/ห้อง

     2. ค่ารถมินิบัสรับส่งสนามบิน-โรงแรม , ค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT

     3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์, ค่ากระเช้า Nongping360 แบบมาตราฐาน

     4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ รวม 4 มื้อ

     5. ค่ามัคคุเทศก์(พูดไทย)

     6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

     ราคาข้างต้นไม่รวม:

     1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

     2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

     3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่เป็นออฟชั่นทัวร์ ได้แก่

          3.1 ค่าเข้าชม Hongkong Disneyland

          3.2 ค่าเข้าชม Ocean Park Hongkong

          3.3 ค่าทริปมาเก๊า 1 day trip

          3.4 ค่าเข้าอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

     4. ค่าทำหนังสือเดินทาง

     5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 

 

เงื่อนไข :

- หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เจ้าของกรุณาเป็นผู้รับผิดชอบเอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยปัญหาที่เกิดจากหนังสือเดินทางของท่าน เอง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 14 วันพร้อมสำเนา หน้าหนังสือเดินทาง

- จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 1. แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม มีครบๆ ทั้งเหนือ กลาง ใต้ เริ่มต้นเพียง 8,900 บ./ท่าน

 2. ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมืองมรดกโลก พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น เริ่มเพียง 9,900 บ./ท่าน

 3. ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี Special Promotion โอซาก้า เริ่มต้นเพียง 21,900 บ./ท่าน

 4. ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,900 บ./ท่าน

 5. ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บ./ท่าน

 5. เที่ยวเมืองไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงหน้าหนาว 5,390 บ./ท่าน

 6. เที่ยวเมืองไทย เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง ช็อปปิ้งฝั่งพม่า 5,390 บ./ท่าน

 7. เที่ยวเมืองไทย ไปอ่างขาง ดินแดนสุดหนาว 5,590 บ./ท่าน 

 8. ทะเลไทย สวยระดับโลก @เกาะหลีเป๊ะ เริ่มต้นเบาๆ เพียง 4,290 บ./ท่าน (พักบนเกาะ รีสอร์ทติดหาด) ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด