::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า เซิ้นเจิ้น จูไห่::
ReadyPlanet.com
::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า:: article

 

TRIP CODE : OG_FD2992_APR18


 • เวเนเชี่ยน มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 • ชมเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
 • ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  FD

TRIP CODE : OG_FD3993_MAR18


 • มาเก๊า...จูไห่  4 วัน 2 คืน
 • นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

TRIP CODE : OG_FD4994_JAN18

 • มาเก๊า...จูไห่  4 วัน 2 คืน
 • นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

   

TRIP CODE : CU_EASY LOVELY 6900_JUN18


 • EASY LOVELY FLY TO MACAU ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน
 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 • ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
 • ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
 • ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
 • โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน

TRIP CODE : OG_NX4_MAR18


 • มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 • เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

TRIP CODE : OG_FD6996_MAR18


 • ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2 คืน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

TRIP CODE : OG_มาเก๊า จูไห่_MAR18


 • มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

TRIP CODE : OG_FD6996

 • มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

TRIP CODE : ST-GT-HKG FD07_MAR18

 • ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 • เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
 • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
 • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
 • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

TRIP CODE : ZG_HKG20_MAR18

 • ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
 • เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
 • สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
 • จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

TRIP CODE : ZG_HKG01_MAY18

 • มาเก๊า จู่ไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน3คืน
 • มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
 • เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่
 • ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ลสวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
 • วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
 • เจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

TRIP CODE : ZG-HKG10_MAR18

 • ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3D2N
 • ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
 • ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์  ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง

TRIP CODE : OG_EK11_9999_JAN18

 • ฮ่องกงพระใหญ่นองปิง3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

TRIP CODE : ST-GT- HKG EK01_MAR18


 

 • ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น โดยสายการบิน Emirate Airline
 • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 • พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
 • มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!!
 • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
 • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น
 • เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่
 • พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง 

 

 

TRIP CODE : OG_ฮ่องกง ดิสนีย์_FD10901_JAN18

 • ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 2วัน 1คืน
 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์ “ดิสนีย์แลนด์” เต็มอิ่มจุใจ
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส‘PARISIAN’และเมืองเวนิสเอเชีย‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

TRIP CODE : HKG09_EK­­_OCT17-JAN18


 • ฮ่องกง SHOPPING 3วัน 2คืน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

 

 

Trip Code : OG_J4EK11911_JAN18


 • ฮ่องกงเซินเจิ้น  จูไห่  มาเก๊า  4 วัน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • ชมThe Symphony Of Light /ช้อปปิ้งจุใจย่านเลดี้ มาร์เก็ต
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • พร้อมเสริฟอาหารทะเลสดๆ หมู่บ้านชาวประมง / ติ๋มซำ / อาหารกวางตุ้ง
 • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

TRIP CODE : OG_FD996 MAR18

 • มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  4 วัน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 • และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

 

TRIP CODE : ZG_HKG01_NOV-MAY18

 • มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
 • ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล + ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
 • ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ
 • เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว+ขอพรความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้
 • พิเศษ 1.เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง / เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
 • พิเศษ 2.ชมโชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
 • พิเศษ 3.ชมโชว์สุดอลังการ ณ SPLENDID OF CHINA

 

 

 

TRIP CODE : ZG_HKG27_SEP-MAR18

 • ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
 • ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
 • หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
 • เยือน THE PARISIAN MACAO
 • พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
 • พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
 • บินสายการบิน CATHEY PACIFIC

Trip Code : HKG02_RJ_JAN-APR18

 • ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน 2คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

Trip Code : SW_HKG003A_2018_MAR18

 • กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • VICTORIA  PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี  ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
 • ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน
 • ชมสถาปัตยกรรมไม้ สำนักชีฉีหลิน
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS
 • ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก //  ถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ //ห่านย่างเลิศรส  //  อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

 

TRIP CODE  : SW_HKG001_CX3_JUN18

 • ฮ่องกง สายบุญ 3วัน 2 คืน
 • ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา   CITY GATE OUTLET 
 • SYMPHONY OF LIGHTS    อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR
 • วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM)  รีพลัสเบย์  ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
 • วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

 

 

Trip Code : CU_EASY WINTER_DEC-MAR18

 

 • EASY WINTER HONGKONG 3D2N ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
 • พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ชม วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง
 • ชม REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว
 • ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
 • นั่ง รถรางพีคแทรม  ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 • ช๊อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล  สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ
 • อิสระเต็มอิ่มกับการ ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
     

Trip Code : HKG08_EK_JAN-APR18

 • ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน
 • อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเซียน
 • ชมมรดกโลก โบสถ์เซ็นปอล
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
 • นอนฮ่องกง 2 คืน

  

TRIP CODE : ZG_HKG16_APR18

 • ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • A Symphony of Lights
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์
 • วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

TRIP CODE : ZG-HKG03_FEB18

 
 • ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5D3N
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
 • ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้

TRIP CODE : ZG-HKG26_MAR18


 • ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
 • ช้อปปิ้งย่านดัง ถนนนาธาน
 • วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
 • เวเนเชี่ยน
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกง
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง

   

TRIP CODE : ZG_HKG06_MAR18

 • ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน
 • ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
 • วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
 • กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET

TRIP CODE : ST-GT-CNX HKG - FD01_MAY18

 • บินตรง เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น โดยสายการบิน AIR ASIA 3วัน2คืน
 • เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน
 • ชมโชว์ MANGROVE GROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง
 • ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ ที่เซินเจิ้น
 • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว  วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
 • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดัง จิมซาจุ่ย

TRIP CODE : HKG02_EK_NOV17-JAN18

 • ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

TRIP CODE : ZG_HKG13_MAR18


 • ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน
 • A Symphony of Lights - ฮ่องกง
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ง DUTY FREE
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง

TRIP CODE : ZG_HKG02_OCT-MAY18

 • มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
 • ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO
 • นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
 • พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน  บินเช้า กลับดึก
 • พิเศษ2. พักฮ่องกง  2 คืนไม่เหนื่อย

Trip Code : ST_GT-HKG EK03_MAR18


 • HONGKONG LANTAU DISNEY 3วัน 2คืน
 • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
 • เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)
 • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ 
 • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
 • พิเศษทานอาหารทะเลซีฟู้ด ณ หมู่บ้านชาวประมง Lei Yun Mun
 • รวมค่ากระเช้านองปิง, ค่าบัตรดิสนีย์แลนด์, นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา

Trip Code : HKG03_RJ_ JAN-APR18

 • ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน
 • สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม 
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

Trip Code : SW_HKG001_MAY18

 • ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3วัน 2คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่
 • ยอดเขา VICTORIA  PEAK
 • พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี  
 • ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS
 • ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **
 • ช้อปปิ้งจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ // ห่านย่างเลิศรส  // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

Trip Code : ZG_HKG11_APR18

 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • ฮ่องกง – A Symphony of Lights
 • เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
 • รถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  

Trip Code : SW_HKG003B_MAR18

 • สนุกสุดแบ๊ว ที่ ฮ่องกงดิสนีแลนด์
 • ตะลุย...ดิสนีแลนด์ เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่นและขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนจากดิสนีย์
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • VICTORIA  PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
 • ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน
 • ชมสถาปัตยกรรมไม้ สำนักชีฉีหลิน
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS
 • ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก //  ถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ //ห่านย่างเลิศรส  //  อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

Trip Code : SW_HKG001_16900_MAR18

 • กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA  PEAK
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS
 • ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ //  ห่านย่างเลิศรส  // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

 

 

TRIP CODE : SW_HKG003B_JUN18

 • สายแบ๊ว ฮ่องกง ดีสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน
 • ฮ่องกง  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊กวิคตอเรียพีค  เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  SYMPHONY OF LIGHTSวัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  สำนักชีฉีหลิน 
 • ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

 

 

Trip Code : ST_GT-HKG CX09_JAN18

 • ฮ่องกง ไหว้พระ.. สบาย สบาย 3วัน 2คืน
 • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม  ณ หาดรีพลัสเบย์
 • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
 • ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง

Trip Code : ST_PK0_301_MAR18

 • ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3วัน 2คืน
 • ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล)
 • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
 • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
 • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

TRIP CODE : ZG_HKG08_SEP-MAR18

 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน
 • นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค
 • หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว
 • เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน
 • เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience
 • ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
 • พิเศษ1. พักโรงแรมระดับ 4ดาว
 • พิเศษ2. นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
 • บินสายการบิน CATHEY PACIFIC

  

TRIP CODE : ZG_HKG08_APR18

 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พัคแทรม 3วัน 2คืน
 • ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง

TRIP CODE : ZG_HKG05_MAR18


 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน
 • ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  

TRIP CODE : ZG_HKG12_OCT-MAR18

 • HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3D2N
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน
 • พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน  บินเช้า กลับดึก
 • พิเศษ2. อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง และ มาเก๊า

TRIP CODE : ST-GT-CNX HKG - FD03_MAY18

 • บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
 • อิสระสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย
 • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
 • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว
 • ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน
 • สระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย

TRIP CODE : ST-GT-CNX HKG - FD02_APR18

 • บินตรง เชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดคุ้ม 3วัน2คืน
 • ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงจุดชมวิว  วิคตอเรียพีค
 • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
 • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน
 • ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์สุดตระการตา Symphony of Lights
 • ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่วัดแชกง และ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน
 • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
 • ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์
 • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

Trip Code : ST_ GT-HKG EK05_MAR18

 • HONGKONG LANTAU MACAO 4วัน 3คืน
 • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
 • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว
 • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์
 • นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา 
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
 • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
 • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

Trip Code : ZG_HKG18_MAR18

 • ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน
 • ฮ่องกง – A Symphony of Lights
 • ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์
 • เวเนเชียน – ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต
 • ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา
 • พระใหญ่วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย

Trip Code : ST_GT-HKG EK02_APR18

 • VIP HONGKONG
 • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล
 • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา Symphony of Lights
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
 • เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS
 • พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง
 • นั่ง OPEN TOP BUS ชมเมืองย่านถนนนาธาน
 • นั่งรถรางพีคแทรม

TRIP CODE : SW_CX3_12-14 APR 2018

 • SONGKARN FESTIVAL !! 12-14 เมษายน 2561
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA  PEAK
 • พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS
 • พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET   
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ//ห่านย่างเลิศรส//อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

 

TRIP CODE : SW_CX3_13-15 APR 2018

 

 • SONGKARN FESTIVAL 3วัน 2 คืน
 • ฮ่องกง  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) 
 • รีพลัสเบย์  นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา   ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
 • วัดแชกงหมิว  ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน  วัดหวังต้าเซียน  อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน


 

 

TRIP CODE : SW_CX3_14-16 APR 2018

 • SONGKARN FESTIVAL !! 14-16 เมษายน 2561
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAKพร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
 • ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS
 • พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย   CITYGATE OUTLET
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ//ห่านย่างเลิศรส//อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

 

TRIP CODE : WS_ TG - Premium ฮ่องกง

 
 • Premium Hong Kong 3วัน 2 คืน
 • ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ร้านจิวเวอร์รี่ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม จุดชมวิววิคตอเรีย พีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทั้งครอบครัว
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิรอบเกาะฮ่องกง
 • เสริมบารมี ช้อป ชิม ชิลล์ สัมผัสบรรยากาศความแปลกใหม่สุดชิค

TRIP CODE: CU_EASY HONGKONG_DISNEY LAND

 • EASY HONGKONG DISNEY LAND 3 วัน 2 คืน
 • สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
 • สักการะพระใหญ่นองปิง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของฮ่องกง
 • นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวได้ 360 องศา
 • ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ชมวิวของเมืองฮ่องกงและ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย
 • เยือนดินแดนเจ้าหญิงดินีย์ ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น ที่ สวนสนุกดิสนีย์ แลนด์
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน)
 • ขอพรกับฮวงชูปิงทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ

 

 

 

 

 

ฮ่องกงส่วนตัว  3 วัน 2 คืน 

ทริปแบบส่วนตัว อิสระ เลือกวันเดินทางเองได้

มีไกด์ชาวไทย คอยดูแลตลอดทริป

พักโรงแรมดี อาหารเลื่องชื่อ
ในราคาแบบสบายๆ

 

 

 

วันที่ 1: ฮ่องกง-นั่งกระเช้านองปิง 360-พระใหญ่วัดโป่หลิน-City Gate Outlet-Avenue of the Star-Symphony of Light                   (-,-,เย็น)

……………….   คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบิน Cheak Lap Kok  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  ไกด์ของเราจะรอพบคณะที่บริเวณพื้นที่ต้อนรับ นำทุกท่านเดินทางโดย Airport shuttle bus ไปยังโรงแรมที่พักของเรา
 ช่วงบ่าย
 นำคณะทัวร์เดินทางโดยรถไฟฟ้าไปนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  ไฮไลค์สำคัญเวลาที่มาเที่ยวชมฮ่องกง
 เย็น  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชง  มีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า กีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ
 ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชม Symphony of Light การแสดงแสงสีเสียงที่อลังการที่สุดในโลก ริมอ่าววิคตอนเรีย จากนั้นเดินชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ (ปิดปรับปรุงวันที่ 8 ต.ค. 2558 และเปิดเป็น Garden of Stars” and “Starry Gallery” ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2559) จากนั้น จึงนำทุกท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

หมายเหตุ* ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดให้บริการ หรือไฟล์ทบินลูกค้ามาถึงช้ากว่า 13:00 น. ทำให้ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางเราจะตัดโปรแกรมกระเช้านองปิง+City Gate Outlet ออก และคืนเงินให้ลูกค้าท่านละ 560 บาท


 

วันที่ 2: อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือก Option Tour หลากหลายแบบ                   (เช้า,-,-)

 เช้า  บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ@ภัตราคาร)
  1. ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์  (ท่านละ 2,250 บาท)
  2.Ocean Park ฮ่องกง เต็มวัน  (ท่านละ 1,550 บาท)
  3.มาเก๊า 1 day trip (โบสถ์เซนต์ปอล, เซนาโด้ สแควร์, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เดอะ เวเนเชี่ยน)
(ราคาตามจำนวนท่าน เริ่มต้นที่ 3250 บาท/ท่าน)

 

(คลิ๊กที่ชื่อโปรแกรม เพื่อดูรายละเอียด / ทุกโปรแกรมมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะกลุ่มท่าน)

 

วันที่ 3: วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน)-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมอ่าวรีพลัสเบย์-ชมวิวที่วิคตอเรีย พีค(Mid Point)-ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-เดินทางกลับ กทม. (เช้า,เที่ยง,-)

เช้า    
บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ@ภัตตาคาร)
                                  หลังอาหาร รถโค้ชมารับท่านไปยัง วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัยนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย พร้อมนมัสการขอพรจาก           เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY              ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ง เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบ รนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือก อร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นไกด์จะนำทุกท่านกลับโรงแรม เพื่อรอรถรับไปส่งทุกท่านยังสนามบิน เป็นอันจบทริปนี้ของเรา โดยสวัสดิภาพ และประทับใจจ้าา
หมายเหตุ: ไม่ควรจองไฟล์ทบินเที่ยวกลับเร็วกว่า 19:00 น. เพื่อให้โปรแกรมทัวร์สามารถไปได้ตามกำหนดการ

 

     ราคาข้างต้นรวม:

     1. ค่าที่พัก 2 คืน ที่โรงแรม Kimberley Hotel  (ระดับ 3 ดาว) นอนห้องละ 2 ท่าน/ห้อง

     2. ค่ารถมินิบัสรับส่งสนามบิน-โรงแรม , ค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT

     3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์, ค่ากระเช้า Nongping360 แบบมาตราฐาน

     4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ รวม 4 มื้อ

     5. ค่ามัคคุเทศก์(พูดไทย)

     6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

     ราคาข้างต้นไม่รวม:

     1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

     2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

     3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่เป็นออฟชั่นทัวร์ ได้แก่

          3.1 ค่าเข้าชม Hongkong Disneyland

          3.2 ค่าเข้าชม Ocean Park Hongkong

          3.3 ค่าทริปมาเก๊า 1 day trip

          3.4 ค่าเข้าอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

     4. ค่าทำหนังสือเดินทาง

     5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 

 

เงื่อนไข :

- หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เจ้าของกรุณาเป็นผู้รับผิดชอบเอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยปัญหาที่เกิดจากหนังสือเดินทางของท่าน เอง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 14 วันพร้อมสำเนา หน้าหนังสือเดินทาง

- จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 1. แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม มีครบๆ ทั้งเหนือ กลาง ใต้ เริ่มต้นเพียง 8,900 บ./ท่าน

 2. ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมืองมรดกโลก พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น เริ่มเพียง 9,900 บ./ท่าน

 3. ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี Special Promotion โอซาก้า เริ่มต้นเพียง 21,900 บ./ท่าน

 4. ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,900 บ./ท่าน

 5. ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บ./ท่าน

 5. เที่ยวเมืองไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงหน้าหนาว 5,390 บ./ท่าน

 6. เที่ยวเมืองไทย เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง ช็อปปิ้งฝั่งพม่า 5,390 บ./ท่าน

 7. เที่ยวเมืองไทย ไปอ่างขาง ดินแดนสุดหนาว 5,590 บ./ท่าน 

 8. ทะเลไทย สวยระดับโลก @เกาะหลีเป๊ะ เริ่มต้นเบาๆ เพียง 4,290 บ./ท่าน (พักบนเกาะ รีสอร์ทติดหาด) ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด