::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า เซิ้นเจิ้น จูไห่::
ReadyPlanet.com
::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า::

 

TRIP CODE : HONGKONG F&E_SEP18

 • แพ็คเกจฮ่องกงอิสระ F&E
 • 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 3,599.- *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้รวม:
 • ที่พัก 2 คืนที่ฮ่องกง
 • รถรับ-ส่ง สนามบินถึงโรงแรม
 • ซิตี้ทัวร์พานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
 • เลือกกิจกรรมได้ฟรี 1 รายการ จาก 3 รายการข้างล่างนี้
 • ทัวร์เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่นองปิง
 • นั่งรถ Open Top Bus ทัวร์รอบเกาะเกาลูน
 • ซิมการ์ด มูลค่า 48 HKD (รับหลังซิตี้ทัวร์) 

TRIP CODE : OG_บ่าย5995มาเก๊า_JUL18

 
 • ฮ่องกง มาเก๊า  จูไห่3 วัน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

 

  

 

TRIP CODE : CU_EASY POPULAR IN MACAU_DEC18

 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 • ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
 • ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างท่ามกลางธรรมชาติ
 • ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
 • โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show
 • พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย

TRIP CODE : OG_HX6996_SEP18

 • ฮ่องกง..วัดแชกง..เซินเจิ้น  แพคเกจสุดคุ้ม !! 
 • นมัสการเทพเจ้ากวนอู...เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ…เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ HX

 

TRIP CODE : GS_MFM77 มาเก๊า จูไห่_MAY-JUL18

 • มาเก๊า จูไห่ 77  3 วัน 2 คืน
 • มาเก๊า  วัดอาม่า รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เดอะ ปารีเชียง   
 • ถนนคู่รัก  สาวงามหวีหนี่  ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก 
 • สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
 • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จตุรัสเซนาโด้  เดอะ เวนีเชียน
 • พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง  
 • เดินทางโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 

TRIP CODE : OG_ฮ่องกง เซินเจิ้น8558_SEP18

 • ฮ่องกง 1 คืน เซินเจิ้น 1 คืน  4 วัน
 • เสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์
 • ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... วัดหวังต้าเซียน
 • อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ซิตี้เกตเอาท์เลต / ถนนนาธาน
 • เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX)

TRIP CODE : HKG001_EK_ AUG18

 • ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน 2คืน
 • ไหว้พระขอพร วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้ง 2ตลาดดังฝั่งจีน หลอหวู่+ก๊กเป๋ย
 • พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตงเหมิน
 • พิเศษ!!เมนูซีฟู๊ด เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

TRIP CODE : GS_HKG06_JUL18

 • ฮ่องกง 4เมือง เซนเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
 • หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์-พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
 • วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่
 • ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ     
 • ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า
 • ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่       
 • รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี            

TRIP CODE : OG_EKฮ่องกงเพียวๆ_SEP18

 • ฮ่องกง เพียวๆ ลดทั้งเกาะ  3วัน 2คืน
 • ฮ่องกงพระใหญ่นองปิง
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

TRIP CODE : OG_EKฮ่องกงเพียวๆ_AUG18

 • ฮ่องกงพระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบาย พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

TRIP  CODE : OG_EK_ฮ่องกงเพียวๆ_JUN-JUL18

 • ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน  ย่านเลดี้มาร์เก็ต  ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

TRIP CODE : ZG_HKG19_JUN-SEP_EK

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES
 • เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่-จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา
 • จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งนาธาน

 

TRIP CODE : GS_MACAU ZHUHAI SHENZHEN_MAY-SEP18

 • MACAU ZHUHAI SHENZHEN 4 D 3 N
 • มาเก๊า วัดอาม่า ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
 • เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า ด่านกงเป่ย จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่
 • ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ไข่มุก ร้านผ้าไหม พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
 • วัดผู่โถว  ร้านหยก   หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม   เซินเจิ้น  หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ถนนนาธาน
 • เซินเจิ้น  ฮ่องกง วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน ร้านจิวเวอรี่ จิมซาจุ่ย
 • พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง      
 • พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม และ เมนูเป็ดปักกิ่ง

TRIP CODE : TK_HKG SZX 3D2N

 • HONGKONG SHENZHEN 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET เมืองเซินเจิ้น
 • วัดกวนอู  ช้อปปิ้งร้านหยก  ผ้าไหม  ยาบัวหิมะ  ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่
 • ชมโชว์  THE MUSIC FOUNTAIN OF SEA WORLD SHENZHEN
 • วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ งานฮวงจุ้ย อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

 

 

TRIP CODE : ZG_HKG22_AUG18


 • HONGKONG ไหว้พระ5วัด 2วัน 1คืน
 • ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด
 • วัดเจ้าแม่ทับทิบ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดชีหลิน
 • ช้อปปิ้งย่านดังจิมซาจุ่ย
 • เมนูพิเศษ!!ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง

 

TRIP CODE : ZG_HKG20_OCT18

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
 • เซินเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน  ชมโชว์อันตระการตา
 • จูไห่  ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
 • ชมโชว์สุดอลังการ หยวนหมิงหยวน
 • ช๊อปปิ้งสุดมันถนนนาธาน

TRIP CODE : HKG01_CX_MAR-AUG18 

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
 • ชมโชว์ม่านนํ้าตระการตาง Mangrove Groove
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+นํ้าดื่ม+คู่เมืองเที่ยวฮ่องกง

 

 

TRIP CODE :  HKG09_EK_AUG18

 • HONGKONG SHOPPING บินหรู อยู่สบาย 3D2N
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
 • ช๊อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง A Symphony oF Lights
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด +ถุงผ้า +พัด +น้ำอื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)

TRIP CODE : OG_ฮ่องกงเหมาๆ11,911_SEP18

 • ฮ่องกง เหมาๆไม่เข้าจีน 3วัน
 • กระเช้านองปิง หวังต้าเซียน
 • วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้งหนักๆเลดี้มาร์เกตและนาธาน

TRIP CODE : OG_HK DISNEY11911_AUG18

 • ลั้ลล้า ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง แถม มาเก๊า 2วัน
 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์ “ดิสนีย์แลนด์” เต็มอิ่มจุใจ
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง

 

TRIP CODE : OG_เหมา11911_AUG18

 • เที่ยวฮ่องกง..นอนฮ่องกง3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

TRIP CODE : OG_ฮ่องกง ออก มาเก๊า_MAR-JUL18 

 • ลั้ลล้า ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง แถม มาเก๊า  2D1N
 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์  “ดิสนีย์แลนด์”  เต็มอิ่มจุใจ
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 • เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  (FD)

TRIP CODE :  BT-HKG09_EK_JUN-AUG_2018

 • HONGKONG SHOPPING 3วัน 2คืน
 • วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน
 • เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • พระใหญ่วัดโป่หลิน พักฮ่องกง 2คืน
 • ฟรี!!กระเช้านองปิง

TRIP CODE : ZG_HKG14_SEP18

 • SHOPPING HONGKONG 3วัน 2คืน
 • ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
 • เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTS
 • จิมซาจุ่ย

 

 

TRIP CODE : OG-เจี๊ยก 1-APR-JUL18

 • มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง ไม่เข้าจีน 3 วัน
 • นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 • และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  (FD)

TRIP CODE : ZG_HKG07_SEP18

 • หวานใจฮ่องกง 2วัน 1คืน บินหรูการบินไทย
 • กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา
 • Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : TK_HKSS_APR-JUL18


 
 • HONGKONG SUPER SAVE 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง–อ่าวรีพลัสเบย์–จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–ชมไฟ Symphony of light
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย–วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน
 • งานฮวงจุ้ย–ปี่เซี่ยะหยก - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE

TRIP CODE : ZG_HKG17_JUL18

 • ฮ่องกง เซนเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
 • เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
 • สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง
 • วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ 
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน

 

TRIP CODE : ZG_HKG03_AUG18

 • SUMMER SALE HONGKONG 3วัน 2คืน
 • วัดแชกงหมิว-ชมวิวเขาVICTORIA
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลส์เบย์
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ย่านจิมซาจุ่ย
 • ดูไฟSYMPHONY OF LIGHT

TRIP CODE : IT_HCX12_JUL18

 • ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน
 • HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสินค้าทั้งเกาะ70-80%
 • โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศา
 • ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท
 • หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • ชมวิวที่วิคตอเรียพีค ขอความรัก วัดหวังต้าเซี่ยน วัดแชกงหมิว
 • ขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน วัดหม่านโหมว 
 • ช้อปปิ้ง คลอสเบย์เวย์ ถนนนาธาน Avenue of Stars  และ Symphony of Light
 • สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน อาหาร 7มื้อ พักในฮ่องกง 2 คืน

 

TRIP CODE : HKG02_RJ_MAR-OCT18

 • ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน 2คืน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

 

 TRIP CODE : CU_ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์_OCT18

 • ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน
 • สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว  วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า
 • ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือ
 • ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก  ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
 • Free Day 1 วัน ให้ท่านได้มีเวลาท่องเที่ยว ช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
 • พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ
 • สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค

TRIP CODE : ZG_HKG26_OCT18

 • ฮ่องกง ลันเตา 4วัน 3คืน
 • เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
 • เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ 
 • สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
 • วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน

 

TRIP CODE : ZG_HKG15_OCT

 • ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน
 • เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
 • ฮ่องกง–เกาะลันเตา–วัดโป่วหลิน–CITYGATE OUTLET-เซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งหลอวู่-จูไห่–สวนหยวนหมิงหยวน–ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • ถนนคู่รัก–หวีหนี่–มาเก๊า–นมัสการเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล
 • ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล-ชมเดอะเวเนเชี่ยน–จูไห่
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์–วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งนาธาน

TRIP CODE : IT_HCK12_HONGKONG_JUL18
 • ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน
 • HONGKONG SUMMER SALE 2018
 • โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศา
 • ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท
 • หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเรียพีค
 • ขอความรัก วัดหวังต้าเซี่ยน วัดแชกงหมิว หรือขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน วัดหม่านโหมว 
 • ช้อปปิ้ง คลอสเบย์เวย์ ถนนนาธาน Avenue of Stars และ Symphony of Light
 • สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน อาหาร 7มื้อ พักในฮ่องกง 2 คืน
 • โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINES

TRIP CODE : HKG02_CX_SEP18

 • ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน 2คืน
 • พระใหญ่วัดโป่หลิน เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
 • วัดหวังต้าเซียน วัดชีหลิน วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งนาธาน
 • เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์

 

 TRIP CODE : CU_EASY ฮ่องกง_SEP18

 • EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
 • ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ขอโชค  แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี
 • ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือ
 • ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แบบเต็มอิ่มทั้งวันพร้อมชมขบวนพาเหรด
 • พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ
 • สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค

 

TRIP CODE : ZG_HKG06_OCT

 • ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน
 • เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
 • ฮ่องกง–A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค
 • รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้งนาธาน
 • กระเช้านองปิง–พระใหญ่โป่วหลิน–ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
 • พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น

 

TRIP CODE : TK_HKG 5 TEMPLE 3D2N

 • HONGKONG 5 TEMPLE 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง–ขึ้นกระเช้านองปิง 360–หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง–ไหว้พระใหญ่
 • อิสระช้อปปิ้งCity Gate Outlets–ชมแสงสี SYMPHONY OF LIGHT
 • วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ร้านปี่เซี่ยะหยก–อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้มาเก็ต
 • อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย

TRIP CODE : CU_EASY HONGKONG-NGONGPING 3D2N APR-OCT18

 • EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N
 • โดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค
 • สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
 • นั่ง รถรางพีคแทรม  ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 • ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก ต้องไม่พลาดที่นี้เลย
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี
 • ขอพรกับฮวงชูปิง ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ”
 • ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
 • พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ

TRIP CODE : ZG_HKG17_OCT18

 • ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : HKG008_CX_SEP 18

 • ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน
 • ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน
 • ชมโบสถ์เซนต์ปอล ฟรี!!กระเช้านองปิง
 • เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ย์แปซิฟิค

 

TRIP CODE : HKG03_RJ_ DEC18

 • ฮ่องกง นองปิง ดิสนี่แสนด์ บิน RJ 3D2N
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน  ขอพรด้ารสุขภาพ
 • ชมความสวยงาม  วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
 • ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี  เสียง  A Symphony of Lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 • แถมฟรี ชุดเสริมบาร์มี เสื้อยืด + ผ้าถุง + พัด + น้ำดื่ม + คู่มือเที่ยวฮ่องกง
 • เดินทางด้วยสายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways

 

 

TRIP CODE : CU_EASY HONGKONG - MACAU 3D2N APR-SEP18

 • EASY HONGKONG - MACAU 3D2N
 • โดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค
 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 • ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก ต้องไม่พลาดที่นี้เลย
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี
 • ขอพรกับฮวงชูปิง เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า“ทำให้ความปรารถนาเป็นจริงตามที่ขอ”
 • ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
 • พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ

 

TRIP CODE : ZG_HKG09_OCT18

 • ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
 • เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlets
 • A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
 • สายการบิน HONG KONG AIRLINES

TRIP CODE : HKG03_CX_SEP18

 • ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • วัดหวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงหมิว วัดชีหลิน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน
 • นั่งรถรางPeak Tram ชมวิวเมืองฮ่องกง
 • โดยสายการบินคาเธ่ย์
 • เมนูพิเศษ!!อาหารทะเล Lei Yue Mun

 

TRIP CODE : ZG_HKG05_OCT18


 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน
 • ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4 วัน 2 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
 • ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน–CITY GATE OUTLET
 • A Symphony of Lights–ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

TRIP CODE : TK_HKG DIS 3D2N

 • HONGKONG DISNEYLAND 3 DAYS 2 NIGHTS
 • ฮ่องกง อ่าวรีพลัสเบย์ จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ชมไฟ Symphony of light
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมพุไฟรอบค่ำ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน งานฮวงจุ้ย
 • ปี่เซี่ยะหยก อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE

TRIP CODE : ZG_HKG12_SEP18

 • ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3วัน 2คืน
 • ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน
 • มาเก๊า  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  เซนาโด้วสแควร์
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล  เวเนเชียน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน

  

 

 

  

ฮ่องกงส่วนตัว  3 วัน 2 คืน 

ทริปแบบส่วนตัว อิสระ เลือกวันเดินทางเองได้

พักในฮ่องกง อาหารเช้าแบบติ่มซำเลื่องชื่อ
ในราคาแบบสบายๆ เริ่มต้นเพียง 3,599.-

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

 1. แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม มีครบๆ ทั้งเหนือ กลาง ใต้ เริ่มต้นเพียง 8,900 บ./ท่าน

 2. ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมืองมรดกโลก พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น เริ่มเพียง 9,900 บ./ท่าน

 3. ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี Special Promotion โอซาก้า เริ่มต้นเพียง 21,900 บ./ท่าน

 4. ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,900 บ./ท่าน

 5. ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บ./ท่าน

 5. เที่ยวเมืองไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงหน้าหนาว 5,390 บ./ท่าน

 6. เที่ยวเมืองไทย เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง ช็อปปิ้งฝั่งพม่า 5,390 บ./ท่าน

 7. เที่ยวเมืองไทย ไปอ่างขาง ดินแดนสุดหนาว 5,590 บ./ท่าน 

 8. ทะเลไทย สวยระดับโลก @เกาะหลีเป๊ะ เริ่มต้นเบาๆ เพียง 4,290 บ./ท่าน (พักบนเกาะ รีสอร์ทติดหาด) ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด