:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::

 

 

 

TRIP CODE : HP_HIDXW41S01_FEB19

 • ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา 
 • เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท – ทัชมาฮาล 
 • ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
 • พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด 
 • ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล

TRIP CODE : PB_PSK008-JAN-FEB2019

 • FAMTRIP SRI LANKA  4D3N
 • ชม อนุราชปุระ Anuradhapura
 • สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ Jaya Sri Maha Bodhi
 • ชม วิหารอิสสุรุมุณิยะ Isurumuniya
 • ชม ถํ้าทัมพุลละ Dambulla
 • ชม เมืองมรดกโลก แคนดี้ Kandy
 • ชม วัดบุปผาราม Phra Ubali Temple
 • ชม โรงงานชา Tea Factory
 • ชมวัดคงคาราม Gangarana Temple
 • ชมความงดงามบริเวณ “กอลล์ เฟช กรีน” Galle Face Greenหรือ “สนามหลวงริมทะเล”

TRIP CODE : FT_DELSG01C_APR19

 • อิเดีย เที่ยวฟิน อนเทรนด์ 4 วัน 2คืน
 • ชม กุตับมีนาร์
 • เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์  หรือ “พระราชวังแห่งสายลม”
 • พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส 
 • หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์
 • ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท 
 • พระราชวังแอมเบอร์
 • บ่อน้ำจันเบารี - ชม ทัชมาฮาล - ชม ป้อมอักรา 

TRIP CODE : BT_GAY01_FD_FEB19

 • บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL
 • สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี
 • กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา
 • ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding”
 • “Helicopters”
 • “Small Plane” ชมวิวยอดเขา ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล
 • ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ

TRIP CODE : BT_GAY01_FD_MAR19

 • มหัศจรรย์พุทธยา พาราณสี 4วัน3คืน
 • พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 • ธรรมเมกขสถูป
 • ล่อวเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี"คงคาอารตี"

TRIP CODE : ZG_CZDEL01_MAR19

 • NAMASATE INDIA 5D3N BY 9W
 • เดลลี – ชัยปุระ –อัครา 5 วัน 3 คืน
 • ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
 • พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ
 • ฮาวา มาฮาล  -อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล
 • กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาร์ต

TRIP CODE : OG_อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล_FEB19

 • อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล 6D3N
 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี

TRIP CODE : GO_GO2ATQ-SG001_FEB-MAY19

 • อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4D2N (SG)
 • ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์
 • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย
 • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน
 • เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ
 • ชม “สถาบันนอร์บูลิงกา” ชมงานศิลปะ ภาพทังก้า อันลือชื่อของชาวทิเบต

TRIP CODE : GO_GO2JAI-FD002_MAR19

 • อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4D2N (FD)
 • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
 • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
 • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

TRIP CODE :FT_GAY FD03B_MAR19

 • อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน
 • บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา
 • วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - วัดป่ามหาวัน  
 • มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน
 • สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
 • วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี - ล่องแม่น้ำคงคา
 • ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา    
 • พิเศษ…บินตรงสู่เมืองคยา, พักโรงแรมทุกคืน

 

TRIP CODE : GO_GO2GAY-FD001_MAR19

 • อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6D5N (FD)
 • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน
 • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี
 • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
 • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

 

TRIP CODE : OG_อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล 2562_MAR19

 • อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน       
 • เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค – แคชเมียร์ – บ้านเรือร์ – พาฮาลแกม
 • ล่องเรือทะเลสาบดาล – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา
 • ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์

 

TRIP CODE : TB_สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย_NOV18-MAR19

 • สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน
 • สัมมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์
 • เทือกเขานาทาก๊อต
 • วิหารนาตโปลา
 • วัดปศุปฏินารถ
 • ตลาดทาเมล
 • วัดสวยมภูนารถ 
 • จัตตุรัสดูบาร์

 

TRIP CODE : GO_GO2GAY-FD003_FEB-MAR19

 • อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 8D7N (FD)
 • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล
 • เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
 • กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี
 • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
 • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์
 • นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

TRIP CODE : FT_GAYFD04B_MAR19

 • อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8วัน7คืน
 • บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา
 • วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา
 • ต้นพระศรีมหาพิ์-เขาคิชญกูฏ
 • วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา
 • พระพุทธรูปองค์ดำ-วัดป่ามหาวัน
 • มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน
 • สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหารา
 • วิหารมายาเทวี-วัดเชตะวันมหาวิหาร
 • บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล
 • ล่องแม่น้ำคงคา-ธัมเมกขสถูป
 • ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

 

TRIP CODE :BT_GAY02_FD_MAR19

 • มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน
 • สักการะ 4 สังแวชนียสถาน
 • ลุมพินีวัน - พุทธคยา
 • สารนาถ - กุสินารา

 

TRIP CODE : TB_TX61_MAR19

 • ทัวร์ราชาสถาน ดินแดนมหาราชา ฟ้าจรดทราย 8 วัน 6 คืน ( SG )
 • เที่ยว 11 เมืองจบในทัวร์เดียวราชาสถาน
 • อดีตถึงปัจจุบันที่ยังรุ่งเรือง บนดินแดนชมพูทวีป ประเทศอินเดีย
 • จัยปูรื จัยแซลเมียร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์
 • รานัคปูร์ พุชการ์ มันดาวา บีคาเนอร์
 • อัครา ทัชมาฮาล เดลล

 

 

 

TRIP CODE :ZG_CZDEL02_APR19

 • AMAZING KASHMIR 6D4N BY 9W
 • กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค
 • สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล
 • สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • เมืองเดลี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท
 • ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท

 

TRIP CODE : GO_GO2SXR-SG003_MAY19

 • SUMMER IN KASHMIR อักกรา ทัชมาฮาล 6D4N (SG)
 • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”
 • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
 • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.)
 • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
 • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว)
 • ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
 • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


TRIP CODE : JTR_อินเดีย-เนปาล

 • อินเดีย เนปาล  29,500 บาท (10-18 MAR19)
 • จาริกแสวงบุญ
 • อินเดีย-เนปาล 4 ตำบล
 • ตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา
 • สักการะสังเวชนียสถาน
 • ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์


TRIP CODE : GO_GO2KTM-TG002_FEB-MAY19

 • เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5 วัน 4 คืน (TG)
 • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
 • องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล            
 • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา 
 • ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่นํ้าเซติ


 

TRIP CODE : JTR_อินเดีย-ทัชมาฮาล_FEB19

 • อินเดีย ทัชมาฮาล  (16-26 FEB 19)
 • ลัคเนาว์-สาวัตถี–ลุมพินี
 • กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี
 • สารนาถ-อัครา-ชัยปุระ


TRIP CODE : GO_GO3 MCT-UL001_FEB-MAR19

,

 • Muscut Must Go 6 D 4 N (UL)
 • ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ประเทศโอมาน
 • เมืองหลวงชื่อดังกรุงมัสกัต ดินแดนแห่งทะเลทรายสวย นํ้าทะเลใส             
 • Grand Mosque – พิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair – พระราชวัง อัล อาลาม
 • วาฮิบา – หมู่บ้านชาวประมง – ชมนกฟลามิงโก้ – หลุมนํ้าBimmah Sinkhole – ซูร์ – Dhow yard
 • วาฮิบา – นิซวา – ป้อมโบราณบาห์ลา – ปราสาทจาบริน นิซวา – หุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ – มัสกัต – โคลัมโบ


TRIP CODE : IAW_IN03_JAN-JUL19

 • The Elegance of India 8 วัน 7 คืน
 • ชมสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่ ณ  วัดอัครชาดาม
 • ชมทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมที่งดงามและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย             
 • ชมพระราชวังแอมเบอร์
 • สวนโมกุล (Mughal Gardens) ได้รับฉายาว่า “สวนสวรรค์แห่งดอกไม้”