:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::

 

 

TRIP CODE : OG_ทัชมาฮาล4วัน_SEP18

 • ทัชมาฮาล จัยปูร์ อินเดีย 4วัน
 • ยลโฉม..มหานครสีชมพู  “ จัยปูร์ ”  เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ ทัชมาฮาล ”
 • ขอพร “พระพิฆเนศ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังแห่งเมืองจัยปูร์
 • นั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ WE

 

 

TRIP CODE : ST_GT-JAI FD01_SEP18

 • อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
 • โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)  4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
 • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
 • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
 • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

 

TRIP CODE : ST_GT-JAI WE01_SEP18

 • อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
 • โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE) 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
 • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
 • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
 • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

TRIP CODE : JP_1-5DEC18


 • ปฏิบัติบูชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
 • พุทธคยา-วัดพุทธนานาชาติ-บ้านนางสุชาดา
 • เขาดงคสิริ-เขาคิชกูฎ-หลวงพ่อองค์ดำ-นาลันทา

TRIP CODE : ST_GT-SXR SG03_OCT18

 • In love  Kashmir Tajmahal
 • ไฮไลท์....อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล
 • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์  “แคชเมียร์”
 • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
 • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
 • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงาม
 • ของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

 

 

 

TRIP CODE : OG_6วันWE_SEP18

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์  (WE)

 

TRIP CODE : OG_4สังเวชนียสถาน_OCT18

 • พระพุทธเจ้า 4สังเวชนียสถาน 6วัน
 • 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ
 • พุทธคยา  :  จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
 • กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน
 • ลุมพินีวัน  :  ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ
 • สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

TRIP CODE : JP_12-22DEC18

 • นมัสการ ณ พุทธสี่สังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย –เนปาล 10วัน
 • บูชาคุณพระพุทธองค์ ครบสี่สังเวฯประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แสดงปฐมเทศนา
 • คยา / ราชคฤห์ / นาลันทา 
 • กุสินารา /ลุมพินี /สาวัตถี  
 • พาราณสี / พุทธคยา 

 

TRIP CODE : ST_GT-SXR TG02_SEP18

 • SUPER PRICE อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล
 • โดยสายการบิน การบินไทย (TG) 7 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์....อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล
 •  เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์  “แคชเมียร์”
 •  ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
 •  นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
 •  นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของ
 • ท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
 •  ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่