:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::

 

 

TRIP CODE : OG_BIG NEPAL_DEC18

 • บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน
 • เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล) – มหาเจดีย์โพธินาถ – สถูปสวยัมภูนาถ
 • เมืองปาทัน (จตุรัสปาทันดูร์บาร์,พระราชวัง,วัดทองคำ,วัดพระกฤษณะ,วัดฑเลจูบาวาณี) – ย่านทาเมล
 • เมืองโภครา – หมู่บ้านบันดิปูร์ – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี 
 • ชมวิวเขาซารางก็อต
 • Special Option “Paragliding” Or Special Option ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเขาเอเวอร์เรสต์ ◄
 • น้ำตกเดวิส,ค่ายอพยพชาวทิเบต,แม่น้ำเซติ

TRIP CODE : JP_1-5DEC18


 • ปฏิบัติบูชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
 • พุทธคยา-วัดพุทธนานาชาติ-บ้านนางสุชาดา
 • เขาดงคสิริ-เขาคิชกูฎ-หลวงพ่อองค์ดำ-นาลันทา

TRIP CODE : OG_อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง_DEC18

 • อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน
 • 2 เมืองมหาบุญ  พม่า...อินเดีย 
 • 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
 • ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”  / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
 • 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้
 • สู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ “ยอดเขาคิชกูฎ”ที่สวดมนต์ของพระพุทธเจ้า 1 ในเบญจคีรี
 • เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์แอร์เวย์ (8M)

 

 

 

 

TRIP CODE : TB_สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย_NOV18-MAR19

 • สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน
 • สัมมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์
 • เทือกเขานาทาก๊อต
 • วิหารนาตโปลา
 • วัดปศุปฏินารถ
 • ตลาดทาเมล
 • วัดสวยมภูนารถ 
 • จัตตุรัสดูบาร์

 

 

 

TRIP CODE : OG_4สังเวชนียสถาน_OCT18

 • พระพุทธเจ้า 4สังเวชนียสถาน 6วัน
 • 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ
 • พุทธคยา  :  จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
 • กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน
 • ลุมพินีวัน  :  ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ
 • สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

 

TRIP CODE :TB_เนปาล สุขใจที่ได้เยือน_JAN19

 • เนปาล  สุขใจที่ได้ไปเยือน 6วัน 5 คืน
 • เมืองหลวงกาฐมัณฑุ – เมืองบันดิปูร์ – เมืองโภครา
 • เยือนดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งนปาล ณ เมืองนากาล๊อต
 • สัมผัสทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย
 • พิเศษ!!บินภายในไม่เสียเวลานั่งรถ

 

 

 

TRIP CODE : JP_12-22DEC18

 • นมัสการ ณ พุทธสี่สังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย –เนปาล 10วัน
 • บูชาคุณพระพุทธองค์ ครบสี่สังเวฯประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แสดงปฐมเทศนา
 • คยา / ราชคฤห์ / นาลันทา 
 • กุสินารา /ลุมพินี /สาวัตถี  
 • พาราณสี / พุทธคยา