:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::

 

 

Trip Code: HY_PACKAGEเลหล์าดกัห์_MAY – OCT19

PACKAGEเลหล์าดกัห์ 5 วัน 4 คืน

:ชม กุตับมีนาร์, เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ หรือ “พระราชวังแห่งสายลม”, พระราชวังหลวงซิตี ้พาเลส, หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์, ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท, พระราชวังแอมเบอร์, บ่อน้ำจันเบารี - ชมทัชมาฮาล - ชมป้อมอักรา

เริ่มต้น 12,900.-

   เดินทาง

 พ.ค.- ต.ค. 62

 

  

Trip Code: GOG_QE2JAI-XW001_MAY-OCT19

  อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

: - นครสีชมพู - ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนส - อักราฟอร์ด - ทัชมาฮาล - กุตุบมีนาร์ - ประตูชัยและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 15,900.-

   เดินทาง

พ.ค.- ต.ค. 62

  

Trip Code: BT-CMB01_SL_JUN-AUG19

  มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน

: ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว ชมวัดถ้ำดัมบุลลา พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ วัดคงคาราม ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 และวิวแบบ 360 องศา ณ เขาสิกิริยา สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้  

เริ่มต้น 15,999.-

   เดินทาง

มิ.ย.- ส.ค. 62

  

Trip Code:  GO_GO2JAI-FD002_OCT19

  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

:ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม, ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานดว้ ยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮนิ ดูและศิลปะราชปุต, ชม บ่อน้ำจันเบารี ซงึ่ เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย, ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการทยี่ งิ่ ใหญ่

เริ่มต้น 16,888.-

   เดินทาง

มี.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  BT-JAI01_FD_AUG-SEP19

  อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ  4 วัน 2 คืน

: พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE  อัคราฟอร์ท Step Well  วัดพระพิฆเนศ


เริ่มต้น 16,900.-

   เดินทาง

ส.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  BT_GAY01-FD_OCT19-JAN20

 มหัศจรรย์พุทธยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

: - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี - สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยาหรือวัดมหาโพธิ์

เริ่มต้น 18,900.-

 เดินทาง

ต.ค.62 - ม.ค.63

 

Trip Code:  BT-DEL02_TG_JUL-AUG19

INDIA TAI MAHAL  5 วัน 3 คืน

: พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท

 

เริ่มต้น 19,900.-

 เดินทาง

ก.ค. - ส.ค.62

 

Trip Code:  BT-CMB02_SL_AUG19
มหัศจรรย์ SRI LANKA 4 วัน 3 คืน

:ชมเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว สุดยิ่งใหญ่ 1 ปี มีครั้งเดียว ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม พิพิธภัณฑ์อัญมณี ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ ศูนย์สมุนไพร ชอปปิ้ง ODEL พักเต็มอิ่ม เมืองแคนดี้ 2 คืน พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม)

 


เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

ส.ค 62

 

Trip Code:  FT_VNS6E01C_MAY – AUG19

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญครบสูตร  7 วัน 6 คืน

: สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพาน เขาคิชกูฏ นาลันทา พระองค์ดำ

เริ่มต้น 19,900.-

 เดินทาง

พ.ค. - ส.ค.62

 

Trip Code:  FT-SXRTG02V_JUL – SEP19

อินเดีย เที่ยวฟิน  แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค  5 วัน 3 คืน

: สัมผัสบรรยากาศทุ่งหญ้า ชมสวนชาลิมาร์ สวนนิชาท โซนามาร์ค กุลมาร์ค ล่องเรือสิคาร่า กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา พักบ้านเรือ house boat

เริ่มต้น 19,990.-

 เดินทาง

ก.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  ZG_ZDEL01_JUL – DEC 19

   อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

:ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด - ซิตี้พาเลซ - อัคราฟอร์ท - ทัชมาฮาล - กุตับมีนาร์ - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท

เริ่มต้น 19,999.-

   เดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  FT – GAY FD03C_OCT19 – FEB20

   อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ 6 วัน 5 คืน

: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา พระพุทธเมตตา  มหาปรินิพพานสถูป มหาเจดีย์พุทธคยา พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ มีอาหารไทยเสริม

เริ่มต้น 21,900.-

   เดินทาง

ต.ค. - ก.พ. 62

 

Trip Code:  GO_GO2GAY-FD002_OCT 19 – JAN 20

   อินเดีย ไหว้พระอิ่มบุญ 4สังเวชนีย สถาน  6 วัน 5 คืน

:นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน - ล่องแม่น้าคงคาชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู - นมัสการถ้าพระโมลคัลลา - ชมกุฏีพระอานนท์

เริ่มต้น 22,888.-

   เดินทาง

ต.ค. 62 - ม.ค. 63

  

Trip Code:  FT – GAYFD04C_OCT19 – JAN20

   อินเดีย-เนปาล 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ  8 วัน 7 คืน

: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา เขาคิชฌกูฏ พระพุทธรูปองค์ดำ มหาปรินิพพานสถูป พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ มีอาหารไทยเสริม

เริ่มต้น 24,900.-

   เดินทาง

ต.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  BT-DEL01_TG_MAY-AUG19
 มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

: - ชมพระราชวังสายลม - พระราชวังสายน้ำ - พระราชวังหลวง - วัดพระพิฆเนศและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 25,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ส.ค. 62

 

Trip Code:  BT-GAY02_FD_NOV19-JAN20
 มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน

: เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์  หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ

เริ่มต้น 25,900.-

 เดินทาง

 พ.ย.62- ม.ค.63

 

Trip Code:  ZG_ZDEL02_JUL-AUG 19
 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน

: เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น ทัชมาฮาล ชิมแอปเปิ้ลสดๆจากสวน ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล

เริ่มต้น 28,999.-

 เดินทาง 

 ก.ค.- ส.ค. 62

 

Trip Code: HY_Kashmir  LOVER_JUN – SEP19  
KASHMIR LOVE RAJMAHAI 6 วัน 4 คืน

: ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมกราดซียโซนามาร์ก

เริ่มต้น 29,900.-

 เดินทาง 

 มิ.ย.- ก.ย. 62

 

 

Trip Code: GOG_ GQ2KTM-TG001_JUL – AUG19   
 เนปาล Super Peak ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5 วัน 4 คืน

: เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ | ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | ยอดเขาซารางก็อต

เริ่มต้น 35,900.-

 เดินทาง 

 ก.ค.- ส.ค. 62

 

 

Trip Code: HY_เอลโลร่า อจันต้า_AI_MAY – DEC19

ถ้ำอะจันต้า ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำเกาะช้าง 5 วัน  3 คืน

: ความมหัศจรรยข์องถ้ำมรกดโลก....ถ้ำอจันต้า...ถ้ำเอลโลร่า.... รัฐมหาราษฏร์ ถ้ำช้าง วัดสิทธิวินายัก(วัดพระพิฑเนศ) มหานครมุมไบ

เริ่มต้น 37,777.-

 เดินทาง 

 พ.ค.- ธ.ค. 62

 

 

Trip Code:  HDT_ เลห ์ลาดคัห์_MAY – JUL19

  LEH LADAKH 9 DAYS

: พระราชวังเลห์ ตลาดเมืองเลห์ วัดลิคีร์ วัดอัลซิ ทะเลสาบแปงกอง หุบเขานูบรา วัดดิสกิต


เริ่มต้น 45,900.-

  เดินทาง

พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  IAW_IN03_JUL19
  The Elegance of India 8 วัน 7 คืน

:ชมสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่ ณ วัดอัครชาดาม, ชมทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมที่งดงามและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย, ชมพระราชวังแอมเบอร์, สวนโมกุล (Mughal Gardens) ได้รับฉายาว่า “สวนสวรรค์แห่งดอกไม้”

เริ่มต้น 52,500.-

  เดินทาง

  มี.ค.- ก.ค. 62