:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม::: article

 

 

TRIP CODE : OG_ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว_DEC18

 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน
 • สู่วัดเก่าแก่ “วัดคงคาราม” และ “วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร”
 • สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวศรีลังกา
 • ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้

TRIP CODE : OG_ศรีลังกา แคนดี้ โคลัมโบ_DEC18

 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 4วัน 2คืน
 • สู่วัดเก่าแก่ “วัดคงคาราม” และ “วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร”
 • สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวศรีลังกา...ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้
 • เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD

TRIP CODE : FT_DELSG01C_APR19

 • อิเดีย เที่ยวฟิน อนเทรนด์ 4 วัน 2คืน
 • ชม กุตับมีนาร์
 • เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์  หรือ “พระราชวังแห่งสายลม”
 • พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส 
 • หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์
 • ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท 
 • พระราชวังแอมเบอร์
 • บ่อน้ำจันเบารี - ชม ทัชมาฮาล - ชม ป้อมอักรา 

TRIP CODE : GO_GO2JAI-FD002_MAR19

 • อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4D2N (FD)
 • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
 • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
 • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

TRIP CODE : OG_BIG NEPAL_JAN18

 • บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน 
 • HiLight NepaL“WisdoM      EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป
 • สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา
 • ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง
 • ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ
 • เดินทางโดยสายการบินไทยไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

TRIP CODE : BT_GAY01_FD_MAR19

 • มหัศจรรย์พุทธยา พาราณสี 4วัน3คืน
 • พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 • ธรรมเมกขสถูป
 • ล่อวเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี"คงคาอารตี"

TRIP CODE : ZG_CZDEL01_MAR19

 • NAMASATE INDIA 5D3N BY 9W
 • เดลลี – ชัยปุระ –อัครา 5 วัน 3 คืน
 • ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
 • พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ
 • ฮาวา มาฮาล  -อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล
 • กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาร์ต

TRIP CODE :FT_GAY FD03B_MAR19

 • อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน
 • บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา
 • วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - วัดป่ามหาวัน  
 • มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน
 • สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
 • วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี - ล่องแม่น้ำคงคา
 • ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา    
 • พิเศษ…บินตรงสู่เมืองคยา, พักโรงแรมทุกคืน

 

TRIP CODE :OG_แคนดี้ ศรีลังกา_18881_NEW YEAR19

 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 5วัน ปีใหม่
 • สู่วัดเก่าแก่ “วัดคงคาราม”
 • “วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร”
 • สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวศรีลังกา
 • ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้
 • เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD

 

TRIP CODE : JP_1-5DEC18


 • ปฏิบัติบูชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
 • พุทธคยา-วัดพุทธนานาชาติ-บ้านนางสุชาดา
 • เขาดงคสิริ-เขาคิชกูฎ-หลวงพ่อองค์ดำ-นาลันทา

TRIP CODE : OG_อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง_DEC18

 • อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน
 • 2 เมืองมหาบุญ  พม่า...อินเดีย 
 • 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
 • ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”  / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
 • 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้
 • สู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ “ยอดเขาคิชกูฎ”ที่สวดมนต์ของพระพุทธเจ้า 1 ในเบญจคีรี
 • เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์แอร์เวย์ (8M)

 

 

TRIP CODE : OG_แคชเมียร์19991_DEC18

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์”
 • สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ
 • “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

 

TRIP CODE : TB_สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย_NOV18-MAR19

 • สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน
 • สัมมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์
 • เทือกเขานาทาก๊อต
 • วิหารนาตโปลา
 • วัดปศุปฏินารถ
 • ตลาดทาเมล
 • วัดสวยมภูนารถ 
 • จัตตุรัสดูบาร์

 

TRIP CODE : TB_3X-ATQSG01_NEW YEAR19

 • ชิมลา-มะนาลี-อมฤตสาร์-ดาลัมศาลา-แอตตานิ 7วัน5คืน
 • วิหารทองคำ ศาสสถานที่สำคัญที่สุดของชาวซิกซ์
 • พิธีปิดชายแดนอินเดีย –ปากีสถาน อันดุดัน ณ ด่าน Bagah
 • วัดนัมเกล เมืองธรรมศาลา ที่ประทับปัจจุบันขององค์ดาไลลามะ
 • เล่นกิจกรรม Extreme ที่หุบเขาโซลัง
 • เดินเล่นสบายๆ ชิคๆชิลๆที่ตัวเมืองชิมลา เมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศ

TRIP CODE : TB_Re-3X-CCUSG01_NEW YEAR19

 • ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล ปีใหม่ 9วัน7คืน
 • มีพระวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ต่างๆ อย่างถูกต้อง
 • นำคณะสวดมนต์และนั่งสมาธิ ณ สถานที่สำคัญต่างๆ
 • มีหนังสือสวดมนต์เล่มใหญ่ ตัวอักษรใหญ่ อ่านง่าย
 • มีอาหารไทยเสริมทุกวัน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน
 • มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญเส้นทางนี้โดยเฉพาะ
 • การันตีต่ำ 10 คนออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์

 

TRIP CODE : OG_แคชเมียร์22922_DEC18

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์”
 • สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ
 • “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

 

TRIP CODE : FT_GAYFD04B_MAR19

 • อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8วัน7คืน
 • บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา
 • วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา
 • ต้นพระศรีมหาพิ์-เขาคิชญกูฏ
 • วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา
 • พระพุทธรูปองค์ดำ-วัดป่ามหาวัน
 • มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน
 • สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหารา
 • วิหารมายาเทวี-วัดเชตะวันมหาวิหาร
 • บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล
 • ล่องแม่น้ำคงคา-ธัมเมกขสถูป
 • ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

 

TRIP CODE : TB_TX61_MAR19

 • ทัวร์ราชาสถาน ดินแดนมหาราชา ฟ้าจรดทราย 8 วัน 6 คืน ( SG )
 • เที่ยว 11 เมืองจบในทัวร์เดียวราชาสถาน
 • อดีตถึงปัจจุบันที่ยังรุ่งเรือง บนดินแดนชมพูทวีป ประเทศอินเดีย
 • จัยปูรื จัยแซลเมียร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์
 • รานัคปูร์ พุชการ์ มันดาวา บีคาเนอร์
 • อัครา ทัชมาฮาล เดลล

TRIP CODE : OG_4สังเวชนียสถาน_DEC18

 • พระพุทธเจ้า 4สังเวชนียสถาน 6วัน
 • 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ
 • พุทธคยา : จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก
 • “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
 • กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน
 • ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน
 • ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ
 • สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

 

TRIP CODE : GO_GO2GAY-FD001_JAN19

 • อินเดีย บินตรงไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7D6N (FD)
 • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน
 • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์
 • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
 • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์
 • นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

TRIP CODE : OG_แคชเมียร์_NEW YEAR19

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์”
 • สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค”
 • สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

TRIP CODE :TB_เนปาล สุขใจที่ได้เยือน_JAN19

 • เนปาล  สุขใจที่ได้ไปเยือน 6วัน 5 คืน
 • เมืองหลวงกาฐมัณฑุ – เมืองบันดิปูร์ – เมืองโภครา
 • เยือนดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งนปาล ณ เมืองนากาล๊อต
 • สัมผัสทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย
 • พิเศษ!!บินภายในไม่เสียเวลานั่งรถ

 

TRIP CODE : GO_GO2SXR-SG003_MAY19

 • SUMMER IN KASHMIR อักกรา ทัชมาฮาล 6D4N (SG)
 • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”
 • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
 • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.)
 • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
 • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว)
 • ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
 • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


 

TRIP CODE : JP_12-22DEC18

 • นมัสการ ณ พุทธสี่สังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย –เนปาล 10วัน
 • บูชาคุณพระพุทธองค์ ครบสี่สังเวฯประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แสดงปฐมเทศนา
 • คยา / ราชคฤห์ / นาลันทา 
 • กุสินารา /ลุมพินี /สาวัตถี  
 • พาราณสี / พุทธคยา