::ตุรกี::
ReadyPlanet.com
::ตุรกี::


 

Trip Code: SSM_ SMTR-T51298_JUL19 – MAR20

ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9 วัน 7 คืน

  ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

 

เริ่มต้น 25,900.-

 

 เดินทาง

  ก.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: FT-IST GF01C_JUN-OCT19

ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน

: สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ทวีป ม้าไม้แห่งกรุงทอย ปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

เริ่มต้น 25,990.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: SSM_ SMTR-PS1229_JUN – OCT19

 Turkey Variety 8 วัน 6 คืน

: ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย   ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป


เริ่มต้น 26,900.-

 

 เดินทาง

  มิ.ย. -ต.ค. 62

 

Trip Code: CU_EASY WONDERFUL TURKEY_NOV – DEC19

EASY WONDERFUL TURKEY 8 วัน 6 คืน

: ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย ชมความงามของปามุคคาเล่ ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น   27,900.-

 เดินทาง

   พ.ย.- ธ.ค. 62

 

 

Trip Code:  FT_IST GF01V_27 OCT – 04 NOV19

ตุรกี + บาห์เรน เที่ยวฟิน มหานคร 2 ทวีป 9 วัน 6 คืน

สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ทวีป ท้าไม้แห่งกรุงทรอย คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


เริ่มต้น 27,990.-

 เดินทาง

27 ต.ค.- 04 พ.ย. 62

 

 

Trip Code:  FT_IST GF04V_ NOV-DEC19

เที่ยวฟิน ตุรกี บาห์เรน เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ 8 วัน 6 คืน

เมืองอิสตัลบูล สุเหร่าสีเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมระบำหน้าท้อง ป้อมปราการบาร์เรน ประตูสู่บาห์เรน ตลาดพื้นเมือง


เริ่มต้น 27,990.-

 เดินทาง

   พ.ย.- ธ.ค. 62

 

 

Trip Code:  GS_IST13_OCT – DEC19

TURKEY FANTASIA  9 วัน 6 คืน

: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี  ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 27,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST07_OCT – DEC19

TURKEY EXTRA PRICE 8 วัน 6 คืน

: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่


เริ่มต้น  27,999.-

  เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PV_TUR-PP9D-W5_JUN-OCT 19

 POPULAR TURKEY   9 วัน 6 คืน

: - ชมสุเหร่าสีน้าเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-พระราชวังทอปกาปึ-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปราสาทปุยฝ้าย-ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบาหน้าท้อง”

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTK06-PS _ SEP – OCT19

PRO TURKEY IN ANCIENT CITY   8 วัน 6 คืน

: พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซส นครใต้ดิน เมืองเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTK07-KU_SEP – OCT19

PRO TURKEY RED APPLE FARM 9 วัน 7 คืน

ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)  เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)ช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกี

เริ่มต้น   28,900.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: TTN_TKIST01_JUL – DEC19

 ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 8 วัน 6 คืน

: สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่
นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น  28,999.-

  เดินทาง

  ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_ TUR-HH8D-KC _NOV - DEC19

HOT HOT TURKEY  8 วัน 6 คืน

: พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ม้าไม้ทรอย สัญลักษณ์สุดเจ๋ง อาบน้ำแร่ธรรมชาติ "ปราสาทปุยฝ้าย" ชมความยิ่งใหญ่ "เมืองโบราณเอสเฟซุส" ชมความงดงาม "วิหารเซนโซเฟีย"  ชมศิลปะผสมผสาน "สุเหร่าสีน้ำเงิน" ล่องเรือชมความงาม"ช่องแคปบอสฟอรัส" ช้อปปิ้ง"สไปร์มาร์เก็ต" แถมฟรี !!! Turkish Coffee ,Evil Eey ,ไอศครีม ,ชาทับทิม

เริ่มต้น   29,555.-

 เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-PP9D-W5_MAY-OCT 19

 POPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน

: จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - พักโรงแรมสไตล์ถ้า- ชมวิวของทะเลสาบเกลือ

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  IT_TK305_DEC – MAR20

มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8 วัน 6 คืน

: เมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ตลาดสไปซ์  ล่องเรือบอสฟอรัส

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

  ธ.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_TK304_NOV – MAR20

มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก5ดาว 8 วัน 6 คืน

: เมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ล่องเรือบอสฟอรัส  พักโรงแรม 5 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 18 มื้อ! นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขา

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

  พ.ย. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_ TK303_JUN-OCT19

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน

: ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส 

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  SSM_WONDER TURKEY_JUN – OCT19

WONDER TURKEY 9 วัน 6 คืน

: ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

เริ่มต้น 29,900.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ต.ค. 62

 

 

Trip Code:  HG_HG14B_SEP – DEC19

 Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

: เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่

เริ่มต้น 29,900.-

 เดินทาง

   ก.ย.- ธ.ค. 62

 

 

Trip Code: CU_Winter in Turkey_OCT19 – MAR20

  EASY WINTER IN TURKE  8 วัน 6 คืน

: ล่องเรือชมดินแดนสองทวีป ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเพอร์กามัม ชมระบำหน้าท้อง

เริ่มต้น   29,900.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: FT_IST TK06V_ OCT - DEC19

เที่ยวฟินอาณาจักรรออตโตมัน อารยธรรม 2 ทวีป  8 วัน 6 คืน

: เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

เริ่มต้น  29,990.-

  เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST19_NOV – DEC19

ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]  9 วัน 6 คืน

: บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  TTN_TKIST01_ MAY - OCT19

TURKEY เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 8 วัน 5 คืน

: สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศ สองทวีปดินแดนแห่งอาณาจักร ออตโตมันอันยิ่งใหญ่ ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ตตัปปาเกีย 

เริ่มต้น   29,999.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  BT-IST01_TK_AUG-DEC19

มหัศจรรย์ TURKEY   8 วัน 5 คืน

: นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_GQ3SAW-EK004_AUG – DEC19

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 30,900.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-HL9D-EK_SEP-NOV 19

 HELLO TURKEY   9 วัน 7 คืน

ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - แวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ชมห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ - ชมบ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง - สุเหร่าสีน้าเงิน

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-SP8D-TK_MAY – OCT19

SURPRISE LAVENDER TURKEY 8 วัน 5 คืน

: ระบำหน้าท้อง สุเหร่าสีน้ำเงิน บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปี เมืองโบราณเอฟฟิซุส นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code: IT_TK302_JUN-OCT19

ตุรกี อิสตันบลู ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย  9 วัน 6 คืน

: เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  พระราชวังทอปกาปี

เริ่มต้น 31,888.-

 

เดินทาง

  มิ.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-IST05_QR_OCT-NOV19

 TURKEY ชมดินแดน 2 ทวีป บินเข้าอิสตัลบูล - บินออกอังการา   9 วัน 6 คืน

: ชม ดินแดน 2 ทวีป บินเข้าอิสตันบูล บินออกอังการา เมือง คัปปาโดเกีย สุเหร่าสีน้ำเงิน

เริ่มต้น 31,900.-

 

เดินทาง

  ต.ค.- พ.ย.  62

 

Trip Code: FT_IST GF03IV_SEP – NOV19

  เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ท่องแดนอนาโตเลีย 10 วัน 8 คืน

อิสตันบลู ซานัคคาเล่ ปามุกคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย ฮิปโดรม เมืองโบราณเอเฟซุส สุเหร่าสีเงิน

 

เริ่มต้น   31,990.-

เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  FT_IST WY01V_ NOV-DEC19

เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ท่องแดนอนาโตเลีย 10 วัน 8 คืน

สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ทวีป ม้าไม้แห่งกรุงทรอย คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   31,990.-

เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST16_OCT – DEC19

  TURKEY GOOD WINTER  8 วัน 6 คืน

ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย โรงละครอะโครโปลิส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เมืองเปอร์กามัม

 

เริ่มต้น   31,999.-

  เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค.  62

 

Trip Code:  GS_IST14_OCT19 – JAN20

  TURKEY FOREVER 9 วัน 6 คืน

: เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ต.ค. 62 - ม.ค.  63

 

Trip Code:  GOG_GQ3IST-W5001_AUG- DEC19

  TURKEY BE HAPPY ตุรกี  10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปามุคคาเล่ | คอนย่า | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คัปปาโดเกีย | อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_GQ3ESB-W5001_AUG – OCT19

  TURKEY BE CHEERFUL ตุรกี  10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปามุคคาเล่ | คอนย่า | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คัปปาโดเกีย | อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-SP8D-TK_MAY-OCT19

  SURPRISE TURKEY 8DAYS

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ชมบ้านพระเเม่มารีและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น   32,999.-

 เดินทาง

  พ.ค.-ต.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST18_OCT 19

  ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ซานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบลู 9D6N

: - ชมสุสานอตาเติร์ก - ชมเมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - ปราสาทปุยฝ้าย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม 

  

เริ่มต้น   32,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  CU_EASY WONDER FRUIT TURKEY_OCT19

  EASY WONDER FRUIT TURKEY 9D6N

: โปรแกรมสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย ชมความงามของปามุคคาเล่ ถ่ายรูปคู่กับ ม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

 

เริ่มต้น   33,900.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:   BT-IST02_TK_SEP-DEC19

  มหัศจรรย์ TURKEY  8 วัน 5 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟียชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ตชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ดชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

 

เริ่มต้น  33,900.-

  เดินทาง

  ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-FWT8D-TK_OCT19

  Fine Winter TURKEY 8 วัน 6 คืน

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ชมโรงงานเครื่องหนัง - ชมบ้านพระเเม่มารีและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น   33,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-BFB9D-TK_OCT19

  Best to the Best Turkey 9 วัน 7 คืน

: เที่ยวครบ นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม สุเหร่า เซนต์โซเฟีย ระบำหน้าทอง สุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาท ปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย พระราชวังทอปกาปี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ทักซัมสแควร์

 

เริ่มต้น   33,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_ TUR-TVT9-WY _OCT/DEC19

Travel Turkey  9 วัน 7 คืน

: พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ม้าไม้ทรอย สัญลักษณ์สุดเจ๋ง  สัมผัสเมืองมรดกโลก "คัปปาโดเกีย"  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ "ปราสาทปุยฝ้าย"  ชมความยิ่งใหญ่ "เมืองโบราณเอสเฟซุส"  ชมความงดงาม "วิหารเซนโซเฟีย"  ชมความหรูหรา "พระราชวังทอปกะปึ"  ชมศิลปะผสมผสาน "สุเหร่าสีน้ำเงิน"  ล่องเรือชมความงาม"ช่องแคปบอสฟอรัส"  ช้อปปิ้ง"สไปร์มาร์เก็ต" แถมฟรี !!! Turkish Coffee ,Evil Eey ,ไอศครีม ,ชาทับทิม
 

เริ่มต้น   34,888.-

 เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BT-IST012_AUG-OCT19

  มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

: นั่งบอลลูน ชใเมืองคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล วิหารเซนต์โฟเฟีย สุเหล่าสีฟ้า ม้าไม้เมืองทรอย

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  CU_EASY WONDER FRUIT TURKEY_AUG-OCT 19

  EASY WONDER FRUIT TURKEY  10 วัน 7 คืน

ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิหารอะโครโปลิส-ชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปราสาทปุยฝ้าย-ชมสวนผลไม้เมืองอิสปาร์ต้า-นครใต้ดินคาร์ตัค-สุเหร่าสีน้าเงิน-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

 

Trip Code:  GOG_GQ3IST-SQ001_AUG19 – JAN20

  ESSENTIAL TURKEY ตุรกี   10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน | ปามุคคาเล่ | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คอนย่า | คัปปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  VW_TK01_NOV – DEC19

  ตุรกี คัปปาโดเกีย – ปามมุคคาเล    7 วัน 5 คืน

: เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย - ปามมุคคาเล - คูซาดาสึ - อิสตันบูล, ล่องเรือ Bosphorus พาชมวิวกรุงอิสตัลบลู, เพิ่มโอกาสในการพาไปขึ้นบอลลูน 2 ครั้ง, ชมเมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส

 

เริ่มต้น   34,990.-

  เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_QE3ADB-TK003_AUG – OCT19

  WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน

: บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ | อิสตันบูล | คูซาดาสึ | ปามุคคาเล | คัปปาโดเกีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรัส

 

เริ่มต้น   35,888.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST17_OCT19

  TURKEY AUTUMN FOREVER  9 วัน 6 คืน

: สัมผัสดินแดนสองทวีปสามอารยธรรม ประทับใจไม่รู้ลืม ฮังการ่า คัปปาโดเกีย คูซาดาชิ ซานัคคาเล่ อิสตันบูล วิหารฮาเจียโซเฟีย