::ตุรกี::
ReadyPlanet.com
::ตุรกี:: article

  

 

 

TRIP CODE : GS_IST10_MAR-APR19

 • TURKEY CHEAPER 8D5N
 • อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว
 • ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส –  ร้านเครื่องหนัง
 • เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย   – เมือง
 • โบราณเฮียราโพลิสคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 • เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
 • หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค
 • เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า  อิสตันบูล
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต       
 • ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล

 

TRIP CODE : GS_IST06_MAR19

 • TURKEY SHOCK PRICE 8D6N (PS)
 • อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกงราเม่
 • โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่งงประดับ - ระบำ Belly Dance
 • คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
 • ร้านเครื่องหนัง – เมืงงคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
 • อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 • ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต

 

TRIP CODE : PV_TUR-PP9D-W5_MAR19

 • POPULAR TURKEY 9 D
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโดรม พระราชวังทอปกาปี
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุ้ยฝ้าย
 • ระบำหน้าท้อง สุเหร่าอตาเติร์ก

 

TRIP CODE : GS_IST11_FEB-MAR19

 • TURKEY SUPER SAVE 9D6N 2019
 • ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย / วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)
 • วิหารโอลิมเปียน เซอุส / ชม โรงละครอะโครโปลิส
 • ชม วิหารเอสเคลปิออน / บ้านพระแม่มารี
 • โรงงานผลิตเครื่องหนัง / ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส / พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 • เมืองคัปปาโดเกีย / นครใต้ดิน (Underground City)
 • เมืองเกอราเม่ (Goreme) / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 • หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) / โรงงานทอพรม (Carpet Factory)
 • โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory)
 • โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) / สู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน / ฮิปโปโดรม
 • วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)

 

TRIP CODE : PV_TUR-HH8D-KC_FEB-MAY2019

 • HOT HOT TURKEY  8DAYS
 • ชม สุเหร่าสีน้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE
 • ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย
 • ชม ม้าไม้จาลองเมืองทรอย
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง
 • ชม ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)
 • ชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)
 • ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS)
 • แวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE)
 • แวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE
 • ชมโรงงานท่อพรม สิ่งท่อขึ้นชื่อของประเทศตุรกี
 • ชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อน
 • ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน
 • ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบาหน้าท้อง”หรือ Belly Dance
 • ม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)
 • ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY)
 • ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค
 • ชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)

TRIP CODE : GS_IST03_JAN-MAR19

 • TURKEY FANTASTIC 9D6N
 • อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย 
 • พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
 • ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์
 • โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ
 • อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก  – Anka Shopping Mall

TRIP CODE : HG_HG14B_MAY19

 • TURKE SAVER 10 วัน 7 คืน
 • เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน
 • พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่
 • สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต
 • เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม
 • ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ
 • บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย
 • นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่

 

TRIP CODE : GO_GO3SAW-EK003_APR19


 • SUPER SAVE TURKEY
 • เที่ยวอิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • ชมของลํ้าค่าในพระราชวังทอปกาปึที่ยิ่งใหญ่
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

TRIP CODE : GS_IST10_APR19

 • TURKEY FANTASTIC 9D6N
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • วิหารฮาเจียโซเฟีย
 • โบสถ์สีน้ำเงิน
 • พิเศษ!!ที่พักระดับ 4 ดาว+โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน
 • สายการบิน Full Service นน.23 ก.ก

TRIP CODE : FT-IST GF01C_APR19


 • เที่ยวฟิน สุดคุ้ม 2 ประเทศ 10 วัน 8คืน
 • สัมผัสดินแดนแห่งสองทวีป
 • ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
 • คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

TRIP CODE : GS_IST04_ JAN-MAR19


 • TURKEY BEST VALUE 10D7N
 • อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  ม้าไม้เมืองทรอย
 • ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดินพิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์
 • โรงงานพรม / เซรามิค 
 • เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า อิสตันบูล
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส                     
 • สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี                                        

  

TRIP CODE : GS_IST01_ APR19


 • TURKEY TULIP LOVER 9D6N W5
 • อลังการเทศกาลดอกทิวลิป ณ อิสตันบูล
 • บอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
 • วิหารฮาเจียโซเฟีย
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก
 • พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำ 1 คืน

  

 

TRIP CODE : GS_IST12_JAN-FEB19

 • TURKEY BEST EVER 9D6N