::ตุรกี::
ReadyPlanet.com
::ตุรกี::

 

 

 

 

TRIP CODE : CU_EASY FANTASTIC_DEC17

 
 • ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังทอปกาปี + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

TRIP CODE : IT_TK19_NOV-DEC17

 
 • Turkey ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน
 • บินตรง ระดับ 5 ดาว สู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines
 • ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
 • ชมพระราชวังทอปกาปิ Tokapi Palace ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ช้อปปิ้ง ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market

TRIP CODE : ZG_TK02_NOV-DEC

 
 • UNSEEN TURKEY
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย นครใต้ดิน
 • พระราชวังโดลมาบาห์เซ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบากัน
 • ม้าไม้จำลองหางเมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE

TRIP CODE : CU_EASY WINTER TURKEY

 
 • EASY WINTER IN TURKEY (DEC17-JAN18)
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังทอปกาปี + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง