::ตุรกี::
ReadyPlanet.com
::ตุรกี::


 

Trip Code: SSM_ SMTR-T51298_JUL19 – MAR20

ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9 วัน 7 คืน

  ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

 

เริ่มต้น 25,900.-

 

 เดินทาง

  ก.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: FT-IST GF01C_JUN-OCT19

ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน

: สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ทวีป ม้าไม้แห่งกรุงทอย ปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่


 

เริ่มต้น 25,990.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: FT_IST GF05V_SEP19

 pecial เที่ยวฟิน ตุรกี + บาห์เรน มหานคร 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน

เดินทางสู่ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ม้าไม้แห่งกรุงทรอย คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


 

เริ่มต้น 25,990.-

 เดินทาง

  ก.ย. 62

 

Trip Code: SSM_ SMTR-PS1229_JUN – OCT19

 Turkey Variety 8 วัน 6 คืน

: ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย   ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป


เริ่มต้น 26,900.-

 

 เดินทาง

  มิ.ย. -ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST03 W5_JUN-SEP 19

 TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน

: นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม - ชมพระราชวังโดลมาบาห์เชศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  

เริ่มต้น   27,900.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ก.ย. 62

 

Trip Code:  GS_IST06 PS_APR-AUG 19

 TURKEY SHOCK PRICE 8 วัน 6 คืน

: ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 27,900.-

 เดินทาง

   เม.ย.- ส.ค. 62

 

 

Trip Code:  FT_IST GF04V_ NOV-DEC19

เที่ยวฟิน ตุรกี บาห์เรน เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ 8 วัน 6 คืน

เมืองอิสตัลบูล สุเหร่าสีเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมระบำหน้าท้อง ป้อมปราการบาร์เรน ประตูสู่บาห์เรน ตลาดพื้นเมือง


เริ่มต้น 27,990.-

 เดินทาง

   พ.ย.- ธ.ค. 62

 

 

Trip Code:  SSM_WONDER TURKEY_JUN – OCT19

WONDER TURKEY 9 วัน 6 คืน

: ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

เริ่มต้น 29,900.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ต.ค. 62

 

 

Trip Code: PV_TUR-PP9D-W5_JUN-OCT 19

 POPULAR TURKEY   9 วัน 6 คืน

: - ชมสุเหร่าสีน้าเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-พระราชวังทอปกาปึ-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปราสาทปุยฝ้าย-ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบาหน้าท้อง”

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTK06-PS _ SEP – OCT19

PRO TURKEY IN ANCIENT CITY   8 วัน 6 คืน

: พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซส นครใต้ดิน เมืองเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย

เริ่มต้น   28,888.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTK07-KU_SEP – OCT19

PRO TURKEY RED APPLE FARM 9 วัน 7 คืน

ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)  เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)ช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกี

เริ่มต้น   28,900.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST07_SEP – NOV19

TURKEY EXTRA PRICE 8 วัน 6 คืน

: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

เริ่มต้น  28,999.-

  เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  PV_ TUR-HH8D-KC _NOV - DEC19

HOT HOT TURKEY  8 วัน 6 คืน

: พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ม้าไม้ทรอย สัญลักษณ์สุดเจ๋ง อาบน้ำแร่ธรรมชาติ "ปราสาทปุยฝ้าย" ชมความยิ่งใหญ่ "เมืองโบราณเอสเฟซุส" ชมความงดงาม "วิหารเซนโซเฟีย"  ชมศิลปะผสมผสาน "สุเหร่าสีน้ำเงิน" ล่องเรือชมความงาม"ช่องแคปบอสฟอรัส" ช้อปปิ้ง"สไปร์มาร์เก็ต" แถมฟรี !!! Turkish Coffee ,Evil Eey ,ไอศครีม ,ชาทับทิม

เริ่มต้น   29,555.-

 เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-PP9D-W5_MAY-OCT 19

 POPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน

: จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - พักโรงแรมสไตล์ถ้า- ชมวิวของทะเลสาบเกลือ

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  IT_ TK303_JUN-OCT19

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน

: ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส 

เริ่มต้น   29,888.-

 เดินทาง

   มิ.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST05_AUG-OCT19

 TURKEY SUPREME 8 วัน 6 คืน

: ชมความงามสุเหล่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสสุดฟินส์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ โบสถ์สีน้ำเงิน

เริ่มต้น   29,900.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  SMM_ TUKEY KAZAKHSTAN _ JUN – AUG19

  Turkey + Kazakhstan  8 วัน 5 คืน

: ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)   ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ เที่ยวชม เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน

เริ่มต้น   29,900.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ส.ค. 62

 

Trip Code: CU_Winter in Turkey_OCT19 – MAR20

  EASY WINTER IN TURKE  8 วัน 6 คืน

: ล่องเรือชมดินแดนสองทวีป ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเพอร์กามัม ชมระบำหน้าท้อง

เริ่มต้น   29,900.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  GS_IST12_MAY-AUG19

 TURKEY BEST EVER   9 วัน 6 คืน

ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส วิหารเอสเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคัปปาโดเกีย

เริ่มต้น  29,900.-

  เดินทาง

  พ.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code: FT_IST TK06V_ OCT - DEC19

เที่ยวฟินอาณาจักรรออตโตมัน อารยธรรม 2 ทวีป  8 วัน 6 คืน

: เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

เริ่มต้น  29,990.-

  เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST15_AUG-OCT19

TURKEY GOOD DEAL  8 วัน 6 คืน

: ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST19_NOV – DEC19

ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]  9 วัน 6 คืน

: บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GS_IST13_OCT19 – JAN20

TURKEY FANTASIA  9 วัน 6 คืน

: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี  ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  GS_IST08_OCT19

TURKEY EXTRA PLUS  8 วัน 6 คืน

: อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส

เริ่มต้น 29,999.-

 เดินทาง

   ต.ค. 62

  

Trip Code:  TTN_TKIST01_ MAY - OCT19

TURKEY เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 8 วัน 5 คืน

: สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศ สองทวีปดินแดนแห่งอาณาจักร ออตโตมันอันยิ่งใหญ่ ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ตตัปปาเกีย 

เริ่มต้น   29,999.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  BT-IST01_TK_JUL-DEC19

มหัศจรรย์ TURKEY   8 วัน 5 คืน

: นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_GQ3SAW-EK004_AUG – DEC19

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 30,900.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-HL9D-EK_SEP-NOV 19

 HELLO TURKEY   9 วัน 7 คืน

ชมม้าไม้จาลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - แวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ชมห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ - ชมบ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง - สุเหร่าสีน้าเงิน

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-SP8D-TK_MAY – OCT19

SURPRISE LAVENDER TURKEY 8 วัน 5 คืน

: ระบำหน้าท้อง สุเหร่าสีน้ำเงิน บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปี เมืองโบราณเอฟฟิซุส นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เริ่มต้น 30,999.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code: IT_TK302_JUN-OCT19

ตุรกี อิสตันบลู ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย  9 วัน 6 คืน

: เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  พระราชวังทอปกาปี

เริ่มต้น 31,888.-

 

เดินทาง

  มิ.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO3SAW-EK002_JUL-AUG19

 ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

: เที่ยวอิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 ในเดือนเมษายน ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย 

 

เริ่มต้น   31,900.-

เดินทาง

  ก.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code: FT_IST GF03IV_SEP – NOV19

  เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ท่องแดนอนาโตเลีย 10 วัน 8 คืน

อิสตันบลู ซานัคคาเล่ ปามุกคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย ฮิปโดรม เมืองโบราณเอเฟซุส สุเหร่าสีเงิน

 

เริ่มต้น   31,990.-

เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

 

Trip Code:  FT_IST WY01V_ NOV-DEC19

เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ท่องแดนอนาโตเลีย 10 วัน 8 คืน

สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ทวีป ม้าไม้แห่งกรุงทรอย คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   31,990.-

เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST16_JUL – AUG19

  ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์] 9 วัน 6 คืน

:บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

 

เริ่มต้น   31,999.-

  เดินทาง

  ก.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST17_AUG – SEP19

  ตุรกี (เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน) 9 วัน 6 คืน

: บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวชมไร่องุ่นเก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม


เริ่มต้น   31,999.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ก.ย.  62

 

Trip Code:  GS_IST14_OCT19 – JAN20

  TURKEY FOREVER 9 วัน 6 คืน

: เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ต.ค. 62 - ม.ค.  63

 

Trip Code:  GOG_GQ3IST-W5001_AUG- DEC19

  TURKEY BE HAPPY ตุรกี  10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปามุคคาเล่ | คอนย่า | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คัปปาโดเกีย | อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_GQ3ESB-W5001_AUG – OCT19

  TURKEY BE CHEERFUL ตุรกี  10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปามุคคาเล่ | คอนย่า | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คัปปาโดเกีย | อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   32,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-SP8D-TK_MAY-OCT19

  SURPRISE TURKEY 8DAYS

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ชมบ้านพระเเม่มารีและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น   32,999.-

 เดินทาง

  พ.ค.-ต.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZIST18_OCT 19

  ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ซานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบลู 9D6N

: - ชมสุสานอตาเติร์ก - ชมเมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - ปราสาทปุยฝ้าย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม 

  

เริ่มต้น   32,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-FWT8D-TK_OCT19

  Fine Winter TURKEY 8 วัน 6 คืน

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ชมโรงงานเครื่องหนัง - ชมบ้านพระเเม่มารีและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น   33,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_TUR-BFB9D-TK_OCT19

  Best to the Best Turkey 9 วัน 7 คืน

: เที่ยวครบ นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม สุเหร่า เซนต์โซเฟีย ระบำหน้าทอง สุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาท ปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย พระราชวังทอปกาปี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ทักซัมสแควร์

 

เริ่มต้น   33,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_ TUR-TVT9-WY _OCT/DEC19

Travel Turkey  9 วัน 7 คืน

: พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ม้าไม้ทรอย สัญลักษณ์สุดเจ๋ง  สัมผัสเมืองมรดกโลก "คัปปาโดเกีย"  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ "ปราสาทปุยฝ้าย"  ชมความยิ่งใหญ่ "เมืองโบราณเอสเฟซุส"  ชมความงดงาม "วิหารเซนโซเฟีย"  ชมความหรูหรา "พระราชวังทอปกะปึ"  ชมศิลปะผสมผสาน "สุเหร่าสีน้ำเงิน"  ล่องเรือชมความงาม"ช่องแคปบอสฟอรัส"  ช้อปปิ้ง"สไปร์มาร์เก็ต" แถมฟรี !!! Turkish Coffee ,Evil Eey ,ไอศครีม ,ชาทับทิม
 

เริ่มต้น   34,888.-

 เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BT-IST012_AUG-OCT19

  มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

: นั่งบอลลูน ชใเมืองคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล วิหารเซนต์โฟเฟีย สุเหล่าสีฟ้า ม้าไม้เมืองทรอย

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  CU_EASY WONDER FRUIT TURKEY_AUG-OCT 19

  EASY WONDER FRUIT TURKEY  10 วัน 7 คืน

ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิหารอะโครโปลิส-ชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปราสาทปุยฝ้าย-ชมสวนผลไม้เมืองอิสปาร์ต้า-นครใต้ดินคาร์ตัค-สุเหร่าสีน้าเงิน-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

 

Trip Code:   BT-IST02_TK_MAY-DEC19

  มหัศจรรย์ TURKEY  8 วัน 5 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟียชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ตชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ดชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

 

เริ่มต้น  34,900.-

  เดินทาง

  พ.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_GQ3IST-SQ001_AUG19 – JAN20

  ESSENTIAL TURKEY ตุรกี   10 วัน 7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน | ปามุคคาเล่ | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คอนย่า | คัปปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   34,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  GOG_QE3ADB-TK003_AUG – OCT19

  WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน

: บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ | อิสตันบูล | คูซาดาสึ | ปามุคคาเล | คัปปาโดเกีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรัส

 

เริ่มต้น   35,888.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_GQ3IST-TK004_AUG – DEC19

  AWESOME TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน

: บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ | อิสตันบูล | อิชเมียร์ | ปามุคคาเล่ | คอนย่า | คัปปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   36,999.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PV_TUR-PF8D-TK_MAY-OCT19

  Perfect Turkey  8 วัน 

: - ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โวเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ - ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมโรงงานเครื่องหนังและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

 

เริ่มต้น   37,555.-

  เดินทาง

  พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PC_CLASSIC TURKEY_SEP – OCT19

  CLASSIC TURKEY  8 วัน 

: แวะชมและเก็บสตอเบอร์รี่สดๆ จากสวนที่อิสปารต้า บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย

 

เริ่มต้น   37,900.-

  เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GOG_QE3ADB-TK003_AUG – OCT19

  FANTASTIC TURKEY ตรุกี 9 วัน  7 คืน

: เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ไลน์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอเชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

 

เริ่มต้น   38,800.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GOG_GQ3IST-TK005_AUG – OCT19

  THE ULTIMATE TRIP TO TURKEY ตุรกี  11 วัน  9 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | OPTIONAL BALLOON หรือ JEEP SAFARI | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   38,800.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GOG_GQ3IST-TK002_AUG – DEC19

  CHARMING TURKEY ตุรกี 10 วัน  7 คืน

: อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | พระราชวังโดลบามาเช| อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

เริ่มต้น   39,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: GOG_GQ3ASR-TK005_AUG – OCT19

  PERFECT TIME TURKEY ตุรกี 10 วัน  8 คืน

: คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | ชานัคคาเล่ | อิสตันบูล

 

เริ่มต้น   39,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: BT_IST03_TK_AUG-NOV19

  มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่จากสวน 8วัน 5คืน

: ชมพิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรเม - ชมบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำของชาวคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานเซรามิคเเละโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการเเสดงพื้นเมือง "โชว์ระบำหน้าท้อง" Belly Dance - ชมไร้สตอเบอรี่สวยๆและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

  

เริ่มต้น  39,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: GOG_QE3IST-TK002_SEP – DEC19

  Belly Dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน

: บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) • พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดน ภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

 

เริ่มต้น  39,900.-

  เดินทาง

  ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: EHC_TK _GRANDTKDAYFLIGHT_AUG – OCT 19

  แกรนด์ TURKEY เที่ยวบินกลางวัน 8 วัน 6 คืน

:อิสตันบลู - อิชเมียร์ - บ้านของแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟอซุส - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

 

เริ่มต้น  40,900.-

  เดินทาง

  ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: EHC_GRANDTK_JUL-OCT19

  แกรนด์ TURKEY 8วัน 5คืน

: อิสตันบลู - อิชเมียร์ - บ้านของแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟอซุส - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

 

เริ่มต้น  41,900.-

  เดินทาง

  ก.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: EHC_GRANDTK_NOV – DEC19

  แกรนด์ TURKEY 8วัน 5คืน

:อิสตันบลู - อิชเมียร์ - บ้านของแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟอซุส - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

 

เริ่มต้น  41,900.-

  เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: FT – IST TK01V_11-16 AUG19

  เที่ยวฟิน อิสตัลบลู UEFA SUPER CUP 6 วัน 4 คืน

: ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน แกรนด์บาซาร์ พระราชวังทอปกาปิ โกลเด้นฮอร์น มัสยิดสุลัยมานิเย ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ย่านการลาตา ย่านทักซิมสแควร์ !! ชมฟุตบอล ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ คู่พิเศษ ลิเวอร์พูล VS เซลซี !! โบสถ์โครา

 

เริ่มต้น  50,991.-

  เดินทาง

  11-16 ส.ค. 62

 

Trip Code: HG_Turkey UEFA Super Cup_13-18AUG19

  Turkey UEFA Super Cup 6วัน 3 คืน

:พระราชวังทอปกาปี้ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน สไปซ์มาร์เก็ต แกรนด์บาร์ซาร์ พระราชวังโดลมาบาเช่
พิเศษ ล่องเรือช่องเเคบบอสฟอรัส 14 สิงหาคม 62 ชมการเเข่งขันฟุตบอล UEFA Super Cup ระหว่าง ลิเวอร์พูล VS เชลซี

 

เริ่มต้น  59,900.-

  เดินทาง

 13-18 ส.ค. 62