::ตุรกี::
ReadyPlanet.com
::ตุรกี::

 

 

TRIP CODE : PC_WOW Turkey

 • WOW TURKEY 8 DAYS
 • ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ
 • เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
 • เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
 • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
 • กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์
 • เดินทางด้วยสายการบิน TURKISH AIRWAY

 

TRIP CODE : IT_TK92_APR18

 • Hilight Turkey ทัวร์ตุรกี 8วัน5คืน
 • เยือนเมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี ชมฮิปโปโดม
 • ชื่นชมพระราชวังโดลมาบาห์เชเยือนเมืองบูร์ซาชมมัสยิด
 • ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา อิชเมียร์เยือนเมืองโบราณ
 • ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ชมระบำหน้าท้องBelly dance
 • ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้าดินแดนแห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • เยือนเมืองเกอเรเม เมืองคอนย่า และเมืองหลวงอังการา
 • Option Tour >>ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย

TRIP CODE : ZG_IST01_APR18

 • HILIGHT TURKEY 8วัน 5คืน
 • โดฮา อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ล่องเรือบอสฟอรัส
 • อิสตันบูล  เมืองบูซ่าร์  GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์  อิซเมีย
 • อิซเมีย  เมืองคูซาดาซี  บ้านพระแม่มารี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส  ปามุคคาเล่
 • มุคคาเล่  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  คัปปาโดเกีย
 • คัปปาโดเกีย  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์
 • คัปปาโดเกีย  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก
 • เดินทางด้วยสายการบิน QATAR AIRWAY

TRIP CODE : CU_EASY FANTASTIC IN TURKEY
 • EASY FANTASTIC IN TURKEY ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย 
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช+วิหารเซนต์โซเฟีย+ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

TRIP CODE : ZG_IST02_APR18


 • UNSEEN TURKEY 9วัน 6คืน
 • อิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก
 • อังการ่า  คัปปาโดเกีย  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์ โชว์ระบำหน้าท้อง
 • คัปปาโดเกีย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่
 • ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี 
 • คูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่ วิหารอะโครโปลิส
 • ชานัคคาเล่ อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
 • อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน  SPICE MARKET
 • เดินทางด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINES

TRIP CODE : ZG_IST03_MAY18

 • TURKEY CHECKED 8 วัน 5 คืน
 • โดฮา  อังการ่า  นครใต้ดิน GOREME  BELLY DANCE
 • คัปปาโดเกีย  หุบเขาอุซิซาร์ คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่
 • ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี 
 • คูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่ เมืองทรอย
 • ชานัคคาเล่  อิสตันบูล  จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต BLUE MOSQUE
 • เดินทางด้วยสายการบิน QATAR AIRWAY

  

TRIP CODE : IT_TK93_WOW TURKEY 8 D 5N

 • WoW!Turkey ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8วัน5คืน
 • เยือนเมืองอิสตันบูล เมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี
 • ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย เมืองคูซาดาซี เมืองริมทะเลที่สวยงาม
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส เยี่ยมชมบ้านพระแม่มารี
 • ปามุคคาเล่ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • เยือนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เมืองคัปปาโดเกีย เกอเรเม่ นครใต้ดินไคมัคลึ
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 • พร้อมชมระบำหน้าท้อง Belly dance และการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ

TRIP CODE : PC_Riviera Turkey
 • RIVIERA-TURKEY 10 DAYS
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดิน-เมืองคอนย่า
 • เมืองอาดาน่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย
 • เมืองปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • คูซาดาซึ เปอร์กามัม ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย
 • ชานัคคาเล่ อิสตันบูล พระราชทอปกาปึ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
 • อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเราช่องแคบบอสฟอรัส

  

TRIP CODE : PC_TURKEY TROY_MAR18 

 • TURKEY TROY 8 DAYS
 • อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 • เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่ 
 • ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ
 • บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่
 • เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย
 • นครใต้ดินไคมัคลึ เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง
 • เดินทางด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE

TRIP CODE : CU_EASY SPRING IN TURKEY

 • EASY SPRING IN TURKEY ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามที่สุด
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

TRIP CODE : PC_TURKEY TULIP_APR18


 • TURKEY TULIP TROY 10 DAYS TULIP FESTIVAL2018
 • กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส อิปโปโดรม  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังดดลมาบาเช่ สไปซ์มาร์เกต
 • เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ
 • บ้านพระแม่มารีอา เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คารานสไลน์
 • เมืองคัปปาโด นครใต้ดินไคมัคคี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

TRIP CODE : CU_EASY WINTER TURKEY_JAN18

 • EASY WINTER IN TURKEY (DEC17-JAN18)
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังทอปกาปี + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

TRIP CODE : PC_Riviera Tulip Turkey 10 Days

 • Riviera Tulip Turkey 10 Days
 • กรุงโดหา อังคาร่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกีย  โชว์ระบำหน้าท้อง
 • คัปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลึ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า แอสเพนดอส
 • อันตาเลีย คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • เปอร์กามัม ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย พระราชวังโดลมาบาเช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
 • อิสตันบูล สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน

 

TRIP CODE : PC_Classic Riviera Turkey

 • CLASSIC RIVIERA TURKEY 8 DAYS
 • ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน  ริเวียร่าแห่งตุรกี
 • อิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย
 • เมืองคัปปาโดเกีย  เมืองใต้ดิน  เมืองคอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 • เมืองคอนย่า  เมืองอันตาเลีย เมืองปามุคคาเล่
 • เมืองคูซาดาซึ เมืองอิซเมียร์ กรุงอิสตันบูล
 • เดินทางด้วยสายการบิน TURKEY AIRLINES

 

TRIP CODE : CU_EASY SPRING IN TURKEY SONGKRAN

 • EASY SPRING IN TURKEY ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช วิหารเซนต์โซเฟีย  ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามที่สุด
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

TRIP CODE : PC_Riviera-Tulip-Troy_APR61

 • RIVIERA TULIP TROY 9 DAYS
 • บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง  ด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINES
 • พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน
 • พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ
 • อีเมอร์กัน พาร์ค-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิงสไปซ์ เมืองชานัคคาเล่
 • ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่

 

TRIP CODE : PC_Luxury Rivivra Turkey_APR61

 • Luxury Rivivra Turkey 8 Days
 • บินตรง+บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน 
 • พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน
 • อิสตันบูล อิซเมียร์  ปามุคคาเล่
 • ปามุคคาเล่ อันตาเลีย  คัปปาโดเกีย
 • เมืองอันตาเลีย  เมืองคัปปาโดเกีย