::บรูไน::
ReadyPlanet.com
::บรูไน::

 

 

TRIP CODE : GO H_BI001_DEC18

 • บรูไน-The Golden Legacy 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน
 • ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
 • ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
 • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

 

TRIP CODE : ST_GT-MNL BI01_NOV18

 • บรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2 ประเทศ สบาย สบาย   5 วัน 4 คืน
 • โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI)
 • ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
 • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
 • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
 • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน