::บรูไน::
ReadyPlanet.com
::บรูไน::

 

 

 

 

TRIP CODE : ST-GT-BWN BI01

 • BRUNEI สบาย...สบาย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI) 3วัน2คืน
 • ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
 • ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
 • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

TRIP CODE : ST_ GT- SUB BI01_MAR18

 • โบรโม่-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน 4 คืน
 • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
 • ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ภูเขาที่สวนที่สุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย
 • ชมมัสยิด JameAsrHassanilBolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
 • ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

TRIP CODE : ST-GT-MNL BI01

 • สุดคุ้ม 2 ประเทศ บรูไน - ฟิลิปปินส์ สบาย...สบาย 5วัน4คืน
 • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์
 • ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
 • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
 • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน