::บรูไน::
ReadyPlanet.com
::บรูไน::

 

 

 

TRIP CODE : PV_BN-BI3D2N_MAR19

 • BEAUTIFUL BRUNEI 3D2N (BI)
 • บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต
 • พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ หัตถกรรม
 • พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี
 • ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery
 • พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์


 

TRIP CODE : GO_GO1BWN-BI001_MAR19

 • BRUNEI THE GLODEN LEGACY 3D2N (BI)
 • ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
 • ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
 • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว