::บรูไน::
ReadyPlanet.com
::บรูไน::

 

Trip Code:  FT_MNL BI01V_JUN – DEC19

เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน

: มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah มัสยิด Omar Ali Saiffuddien หมู่บ้านกลางน้ำ นั่งเรือรอบเกาะ สวนไรซาล อินทรามูรอส โบสถ์ซานอะกุสติน
ป้อมปราการซานติอาโก โบสถ์เซ็นโจเซฟ  ชมวิวภูเขาตาอัล ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia


 

เริ่มต้น 19,900.-

 เดินทาง

มิ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  FT_DPSBI01V_AUG – OCT19

  เที่ยวฟิน เปิดประตูอาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืน

: ระบำบารอง หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล ตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน เทือกเขาเบดูกัล ชมวัดอูลันดานู บราตัล วัดทานาห์ ลอต ร้านของฝากพื้นเมือง สวนพระวิษณุ หาด Nusa Dua มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah  พิพิธภัณฑ์ Islamic gallery หมู่บ้านกลางน้ำ นั่งเรือรอบเกาะ ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman


 

เริ่มต้น 19,991.-

 เดินทาง

ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: PV_BFB-BI5D4N_JUN-SEP 19

 บาหลี FREE บรูไน   5 วัน 4 คืน

- ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ - วัดน้าพุศักด์ิสิทธ์ิหรือวิหารศักด์ิสิทธ์ิ ทัมภัคสิริงค์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - ชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลีที่ปุราทานาห์ลอตหรือวิหารทานาห์ลอต - ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดียและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 22,888.-

 เดินทาง

มิ.ย.- ก.ย.62