::ฟิลิปปินส์::
ReadyPlanet.com
::ฟิลิปปินส์::

 

Trip Code: FT_DPS BI01V_DEC – MAR20

  BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI 5 วัน 4 คืน

: ตาตื่นใจกับ “ระบำบารอง”  หมู่บ้านคินตามณี  ภูเขาไฟบาร์ตูห์  ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล  วัดทามันอายุน  เทือกเขาเบดูกัล  ชมวัดอูลันดานู บราตัน  วัดทานาห์ลอต  สวนพระวิษณุ มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer  ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman


 

เริ่มต้น 21,991.-

 เดินทาง

ธ.ค. - มี.ค. 62