::ฟิลิปปินส์::
ReadyPlanet.com
::ฟิลิปปินส์::

 

 

 

TRIP CODE :GO_GO1CEB-PR002_MAY19

 • ENJOY FREE DAY ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5D2N (PR)
 • เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
 • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
 • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
 • อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ

 

TRIP CODE :GO_GO1MNL-TG001_APR-MAY19

 • ฟิลิปปินส์ - มะนิลา นั่งรถ Jeepney ชมภูเขาไฟตาอัล 3D2N (TG)
 • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
 • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
 • โบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน

TRIP CODE :GO_GO1MNL-BI001_MAR19

 • มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5D4N (BI)
 • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์
 • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer 
 • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
 • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน