::ฟิลิปปินส์::
ReadyPlanet.com
::ฟิลิปปินส์::

TRIP CODE : ST_PK01813_FEB-MAY18

  • PHILIPPINE เซบู  โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน
  • เดินทางโดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR)
  • ว่ายน้ำชมฉลามวาฬที่เมืองออสล๊อบ
  • เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
  • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณ
  • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
  • เซบู  กางเขนโบราณ  บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน  ป้อมปราการซานเปโดร 
  • บ้านโบราณ Yap-San Diego  อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู  ช้อปปิ้งห้าง SM Mall