::ฟิลิปปินส์::
ReadyPlanet.com
::ฟิลิปปินส์::

 

Trip Code:  GO_GO1CEB-PR002_APR - MAY19

Enjoy Free Day ฟิลลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 3 คืน

:เที่ยวเกาะโบโฮล ชมความอัศจรรย์ เนินหินเขาชอคโกแลต ลิงน้อยทราเซีย เยือนเมืองหลวงเก้าเกาะเซบู ชม กางเขน โบราณ Magallen's Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง คลองเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์

 

เริ่มต้น 15,888.-

 เดินทาง

เม.ย. - พ.ค. 62

  

Trip Code:  GO_GO1MNL-TG001_APR - MAY19

ฟิลิปปินส์ - มะนิลา นั่งรถ Jeepney ชมภูเขาไฟตาอัล 3 วัน 2 คืน

: ชมภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ชมโรงงาน Jeepnry Factory รถจิ๊ปหลากหลายสีสัน โบถส์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน


 

เริ่มต้น 22,888.-

 เดินทาง

เม.ย. - พ.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO1MNL-BI001_APR - MAY19

เทศกาลสงกรานต์ มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน

:ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลลิปินส์ ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As'r Hassanil Mosque ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก


 

เริ่มต้น 27,900.-

 เดินทาง

เม.ย. - พ.ค. 62