::ฟิลิปปินส์::
ReadyPlanet.com
::ฟิลิปปินส์::

 

 

TRIP CODE :HN_CEBU FREE AND EASY_DEC18

 • CEBU FREE AND EASY 5วัน 2คืน
 • กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร
 • วัด TAOIST–อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
 • ดำน้ำดูปลาซาดีน+เต่า+น้ำตก KAWASAN
 • SKY WALKER+ZIP LINE + COSTER
 • ซิตี้ทัวร์เกาะโบโฮลผ่านชม Baclayon Church
 • ลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค-เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู
 • ออสล๊อบ–ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ- น้ำตก Tumalog Falls

 

 

TRIP CODE :HN_ALOHA CEBU_NOV18


 • ALOHA CEBU 5วัน 2คืน
 • เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church
 • ลิงทราเซีย หมู่บ้านโลบ๊อค-ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire
 • ออสล๊อบ–ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ
 • น้ำตก Tumalog Falls
 • กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิโน
 • ป้อมปราการซานเปโดร-วัด TAOIST
 • อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้งห้าง SM Mall

 

TRIP CODE :GO_GO1CEB-PR002_MAY19

 • ENJOY FREE DAY ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5D2N (PR)
 • เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
 • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
 • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
 • อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ

 

TRIP CODE :GO_1CEB-PR001

 • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5วัน2คืน
 • ว่ายน้ำชมฉลามวาฬที่เมืองออสล๊อบ
 • เที่ยวเกาะโบโฮล ชมความอัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
 • เยื่อนเมืองเก่า เกาะเซบู
 • ชมกางเขนโบราณ Magallen's Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
 • พิเศษ!!! ชมการแสดงพื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วนเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ 

   

 

 

TRIP CODE : SBT_CEB01


 • ฟิลิปปินส์ เชบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน
 • ว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬ ที่เมืองออสล๊อบ
 • เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต ลิงน้อยทราเซีย
 • เกาะเชบู ชมกางเขนโบราณ Magallen's Cross
 • พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรี สไตล์ฟิลิปปินส์