เกาะฮอนชู โตเกียว ฟูจิ
ReadyPlanet.com
เกาะฮอนชู โตเกียว ฟูจิ

 

Trip Code: PB_PJP053A-SL_DEC-MAR20

 PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO FUJI  4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น "วัดเซ็นโคจิ"

 
เริ่มต้น  15,999.-

 เดินทาง

ธ.ค.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: TTN_XJ176 _FEB – MAR20

FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ (เหมาลำ 1) 5 วัน 3 คืน

:มกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

 

เริ่มต้น  17,888.-

 เดินทาง

  ก.พ. - มี.63

 

Trip Code:  HT_HJK-XJ53-A02 _ JAN – MAR20

 HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST 5 วัน 3 คืน

: สกี ฟูจิเท็น,ภูเขาไฟฟูจิ,ทะเลสาบอินะวะชิโระ,ปราสาทนกกระเรียน,หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

 

เริ่มต้น  18,876.-

 เดินทาง

  .ค - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ149_JAN – MAR20

 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

: เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงกับทุ่งลาเวนเดอร์ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 แวะถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี 

 

เริ่มต้น  18,888.-

 เดินทาง

  .ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: TTN_XJ173_JAN – MAR20

 TOKYO NIKKO FREEDAY ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 5 5 วัน 3 คืน

: โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

 

เริ่มต้น  18,888.-

 เดินทาง

  .ค. - มี.ค. 63

 

 

Trip Code:  TTN_XJ174_MAR - APR20

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5 วัน 3 คืน

: ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ  และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะอิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

 

เริ่มต้น  18,888.-

 เดินทาง

  มี.ค. - เม-ย. 63

 

Trip Code: PB_PJP012-SL_DEC – MAR20

PRO TOKYO FUJI SNOW EASY EASY   5 วัน 3 คืน

: วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ สัมผัสหิมะลานสกี -โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น- โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  

 

เริ่มต้น  18,999.-

 เดินทาง

  .ค. - มี.ค. 63

 

 

Trip Code:  TTN_XJ150 _JAN – MAR20

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน

: เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_JXW224_OCT–MAR20

Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5 วัน 3 คืน

Enoshima Island ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต  Fujiten Snow Resort หรือเที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ชินจุกุ  พระใหญ่ไดบุทสึ  เมืองคามาคุระ โตเกียวเมืองหลวง  ชินจูกุ ออนเซ็น (Onsen) ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

  ต.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ152_MAR-ARP20

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน

: อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ155_MAR – APR20

 TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ 5 วัน 3 คืน

: ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT32_FEB – MAR20

 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลสโก สกีนินจา] 5 วัน 3 คืน

: เที่ยวครบ จุใจ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ สัมผัสกิจกรรมสุดมันท้าท้ายบนลานสกีฟูจิเท็น อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT11_MAY2020

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5 วัน 3 คืน

: เทศกาลชมพิงค์มอส กับราคาสุดว้าว!!! เช็คอินวัดอาซากุสะ เดินเล่นถนนคามิเซ เก็บภาพประทับใจภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

พ.ค. 63

 

Trip Code:  GS_NRT18_DEC19 – MAR20

TOKYO FUKUSHIMA SNOW MONSTER TOKYO ฟุกุชิมะ สโนว์ มอนสเตอร์ 5 วัน 3 คืน

: หมู่บ้านโบราณ อูจู ทะเลสาบหงส์ หมู่บ้าน Mishima ฮาราจุกุ พระยืนโตบุตสึ วัดอาซากุสะ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ธ.ค.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT30_FEB – MAR20

ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว [เลสโก สปาร์คซากุระแรก] 5 วัน 3 คืน

: สัมผัสความงามดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ ขึ้นกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่า ณ กระเช้าคาจิ คาจิ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT35_JAN – MAR20

 ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก เกอิชาหิมะขาว] 5 วัน 3 คืน

: เช็คอินศาลเจ้าโทโชกุ หนึ่งในแลนด์มาร์กของนิกโก้ ชมแสงสีของงานประดับไฟ สุดอลังการ ณ หมู่บ้านเยอร์มันแห่งโตเกียว

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT27_JAN – MAR20

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก สกีพาเพลิน] 5 วัน 3 คืน

: สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ตืขาปูยักษ์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แถมฟรี !!! ซิมทราเวลเล่นเน็ตสนุก ไม่กระตุก

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: HT_HJT-XW53-A02_MAR – APR2020

HAPPY TOKYO สีชมพู 5 วัน 3 คืน

: วัดอาซากุสะ,พระใหญ่อุชิกุไดบุสึ,สวนอุเอโนะ โอไดบะ,ชินจุกุ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ148_JAN – MAR20

TOKYO FUJI FUKUSHIMA  ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5 วัน 3 คืน

: เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลังนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ

 

เริ่มต้น  20,888.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ175 _APR20

 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 5 วัน 3 คืน

ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ  และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

 

เริ่มต้น  20,888.-

 เดินทาง

 เม.ย. 63

 

Trip Code:  GS_NRT06_DEC – MAR20

TOKYO FAST 8 เร็ว แรงเวอร์  5 วัน 3 คืน

: เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง Shinkansen สุดฟินสสวรรค์ของคนรักราเมน ที่พิพิทธภัณฑ์ราเมน

 

เริ่มต้น  20,899.-

 เดินทาง

 ธ.ค 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: CU_EASY PINK BLOSSOM KAWAZU_FEB – MAR2020

EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5 วัน 3 คืน

: สุดฟิน !!! ชมเทศกาลดอกซากุระ พร้อม สัมผัสหิมะสุดฟิน ณ ลานสกีฟูจิเทน พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและเมนูขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน

 

เริ่มต้น  20,900.-

 เดินทาง

 ก.พ. - มี.ค. 63

 

Trip Code: PB_PJP17-SL_MAR – APR2020

PRO TOKYO ซากุระบ๊านบาน FREE DAY 5 วัน 3 คืน

: วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้  - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

 

เริ่มต้น  20,999.-

 เดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 63

 

Trip Code:  GS_NRT23_FEB – MAR20

 TOKYO SAKURA SNOWPINK   5 วัน 3 คืน

ตระการตาสวนสากุระมัทสึดะ เล่นสกีสุดมันส์ ชมความงาม ปราสาทโอดาวาระ วัดอาซากุสะ

 

เริ่มต้น  20,999.-

 เดินทาง

 ก.พ.- มี.ค. 63

 

Trip Code:  HT_HJT-XW53-B01_NOV19 – MAR20

 HAPPY TOKYO ปี 2 5 วัน 3 คืน

: เล่นสกีฟูจิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน กินขาปู ช้อปปิ้งจุใจ พักโตเกียว

 

เริ่มต้น  21,876.-

 เดินทาง

  พ.ย.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ177_MAR20

 FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซาโอะ (เหมาลำ 2) 5 วัน 3 คืน

: ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด

 

เริ่มต้น  21,888.-

 เดินทาง

มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_XW229_APR – MAY2020

 Love Japan โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน

: สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5 ชมความงดงาม อลังการของทุ่งดอกพิงค์มอส เที่ยวโตเกียวเมืองหลวง ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชิจูกุ พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์1วัน/เลือกเที่ยวTokyo Disney

 

เริ่มต้น  21,888.-

 เดินทาง

เม.ย. - พ.ค. 63

 

Trip Code: GS_NRT04_DEC19 – MAR20

TOKYO กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5 วัน 3 คืน

: ตระการตาเทศกาลไฟหมู่บ้านเยอรมันนับล้านดวง สนุกสุดขั้วลานสกีฟูจิเท็น ถ่ายรูปชิคๆหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ

 

เริ่มต้น  21,899.-

 เดินทาง

  ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: PB_PJP74A-SL_JAN – MAR20

PRO HIROSHIMA MIYAJIMA 5 วัน 3 คืน

:  สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว  เสาแดงกลางน้ำ 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ  ของญี่ปุ่น ช้อปสุดมันส์  Canal  City ศาลเจ้าริมหาด  ประตูแห่งเทพเจ้า ถ่ายรูป ชิคๆ  ถนนกำแพงสีขาว เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ

 

เริ่มต้น  21,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: PB_PJP16-SL_FEB – MAR2020

TOKYO SNOW VS SAKURA 5 วัน 3 คืน

:  หลวงพ่อโต หนึ่งในสามของญี่ปุ่น สนุก  ฝุดๆ  หิมะ  ขาวๆ  นุ่มๆ เช็คอิน  ฟินๆ  ซากุระงามๆ สัมผัสวัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น ช้อปเต็มอิ่มใจกลางกรุงโตเกียว เที่ยวครบ  ไม่มีฟรีเดย์