เกาะฮอนชู โตเกียว ฟูจิ
ReadyPlanet.com
เกาะฮอนชู โตเกียว ฟูจิ article

 

Trip Code: TTN_XJ176 _FEB – MAR20

FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ (เหมาลำ 1) 5 วัน 3 คืน

:มกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

 

เริ่มต้น  17,888.-

 เดินทาง

  ก.พ. - มี.63

 

Trip Code:  HT_HJK-XJ53-A01 _JAN – FEB20

HAPPY FUKUSHIMA NO 1 5 วัน 3 คืน

: สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น,ปราสาทนกกระเรียน,ทะเลสาบอินะวะชิโระ,หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

 

เริ่มต้น  18,876.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ต.ค 62

 

Trip Code:  HT_HJK-XJ53-A02 _ JAN – MAR20

 HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST 5 วัน 3 คืน

: สกี ฟูจิเท็น,ภูเขาไฟฟูจิ,ทะเลสาบอินะวะชิโระ,ปราสาทนกกระเรียน,หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

 

เริ่มต้น  18,876.-

 เดินทาง

  .ค - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ149_JAN – MAR20

 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

: เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงกับทุ่งลาเวนเดอร์ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 แวะถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี 

 

เริ่มต้น  18,888.-

 เดินทาง

  .ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ179_NOV – JAN20

 TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ สกี หิมะ ขาช้อป (ไฟไหม้ 8) 5 วัน 3 คืน

: โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

 

เริ่มต้น  18,888.-

 เดินทาง

  พ.ย. - ม.ค. 63

 

Trip Code: TTN_XJ173_JAN – MAR20

 TOKYO NIKKO FREEDAY ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 5 5 วัน 3 คืน

: โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

 

เริ่มต้น  18,888.-

 เดินทาง

  .ค. - มี.ค. 63

 

 

Trip Code:  HT_HJT-XJ53-B01_NOV – DEC19

 HAPPY TOKYO สกี ฟินเว่อร์ 5 วัน 3 คืน

: สกี ฟูจิเท็น,หุบเขาโอวาคุดานิ, วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU

 

เริ่มต้น  19,876.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  HT_HJT-XJ53-B02_JAN – FEB20

 HAPPY TOKYO ของมันต้องโดน 5 วัน 3 คืน

: สกี ฟูจิเท็น,วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU,วัดอาซากุสะ

 

เริ่มต้น  19,876.-

 เดินทาง

  ม.ค. - ก.พ. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ150 _JAN – MAR20

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน

: เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_JXW224_OCT–MAR20

Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5 วัน 3 คืน

Enoshima Island ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต  Fujiten Snow Resort หรือเที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ชินจุกุ  พระใหญ่ไดบุทสึ  เมืองคามาคุระ โตเกียวเมืองหลวง  ชินจูกุ ออนเซ็น (Onsen) ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

  ต.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ152_MAR-ARP20

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน

: อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ155_MAR – APR20

 TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ 5 วัน 3 คืน

: ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

 

เริ่มต้น  19,888.-

 เดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 63

 

Trip Code: SN_SJT18_OCT – DEC19

  โตเกียว หิมะชุ่มฉ่ำ 5 วัน 3 คืน

: วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเชะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่

 

เริ่มต้น  19,990.-

 เดินทาง

ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  HT_HJT-XJ53-B04 _ OCT – NOV19

TOKYO ฟินแน่ 5 วัน 3 คืน

: โอชิโนะ ฮัคไค ล่องเรือหงส์ ภูเขาไฟฟูจิ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ต.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_ZNRT32_FEB – MAR20

 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลสโก สกีนินจา] 5 วัน 3 คืน

: เที่ยวครบ จุใจ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ สัมผัสกิจกรรมสุดมันท้าท้ายบนลานสกีฟูจิเท็น อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT33_DEC19

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ สกี โตเกียว [เลทส์โก หิมะโชกุน] 5 วัน 3 คืน

: สนุกสนานเพลิดเพลินกับลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากุจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้าคาจิคาจิ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GS_NRT18_DEC19 – MAR20

TOKYO FUKUSHIMA SNOW MONSTER TOKYO ฟุกุชิมะ สโนว์ มอนสเตอร์ 5 วัน 3 คืน

: หมู่บ้านโบราณ อูจู ทะเลสาบหงส์ หมู่บ้าน Mishima ฮาราจุกุ พระยืนโตบุตสึ วัดอาซากุสะ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ธ.ค.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZNRT30_FEB – MAR20

ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว [เลสโก สปาร์คซากุระแรก] 5 วัน 3 คืน

: สัมผัสความงามดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ ขึ้นกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่า ณ กระเช้าคาจิ คาจิ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ148_JAN – MAR20

TOKYO FUJI FUKUSHIMA  ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5 วัน 3 คืน

: เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลังนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ

 

เริ่มต้น  20,888.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  GS_NRT03_XJ_DEC19

TOKYO แกล้งจุ๊บ ! ให้รู้ว่ารัก  5 วัน 3 คืน

: สัมผัสหิมะ สนุกสุดฟินส์ ลานสกีฟูจิเท็น ตระการตาเทศกาลไฟหมู่บ้านเยอรมันนับล้านดวง

 

เริ่มต้น  20,899.-

 เดินทาง

 ธ.ค 62

 

Trip Code:  GS_NRT06_DEC – MAR20

TOKYO FAST 8 เร็ว แรงเวอร์  5 วัน 3 คืน

: เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง Shinkansen สุดฟินสสวรรค์ของคนรักราเมน ที่พิพิทธภัณฑ์ราเมน

 

เริ่มต้น  20,899.-

 เดินทาง

 ธ.ค 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  GS_NRT01_OCT - NOV19

TOKYO DREAM DESTINATION   5 วัน 3 คืน

: วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สะะพานชินเคียว 

 

เริ่มต้น  20,989.-

 เดินทาง

 ต.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  HT_HJT-XW53-B01_NOV19 – MAR20

 HAPPY TOKYO ปี 2 5 วัน 3 คืน

: เล่นสกีฟูจิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน กินขาปู ช้อปปิ้งจุใจ พักโตเกียว

 

เริ่มต้น  21,876.-

 เดินทาง

  พ.ย.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  TTN_XJ177_MAR20

 FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซาโอะ (เหมาลำ 2) 5 วัน 3 คืน

: ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด

 

เริ่มต้น  21,888.-

 เดินทาง

มี.ค. 63

 

Trip Code: GS_NRT04_DEC19 – MAR20

TOKYO กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5 วัน 3 คืน

: ตระการตาเทศกาลไฟหมู่บ้านเยอรมันนับล้านดวง สนุกสุดขั้วลานสกีฟูจิเท็น ถ่ายรูปชิคๆหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ

 

เริ่มต้น  21,899.-

 เดินทาง

  ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: PB_PJP74A-SL_JAN – MAR20

PRO HIROSHIMA MIYAJIMA 5 วัน 3 คืน

:  สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว  เสาแดงกลางน้ำ 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ  ของญี่ปุ่น ช้อปสุดมันส์  Canal  City ศาลเจ้าริมหาด  ประตูแห่งเทพเจ้า ถ่ายรูป ชิคๆ  ถนนกำแพงสีขาว เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ

 

เริ่มต้น  21,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  ZG_ZNRT25_OCT – NOV19

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก เพลินใบไม้เปลี่นสี] 5 วัน 3 คืน

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีอย่างจุใจ ฯ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิไคโรและสวนโชวะคิแนน สัมผัสความงามน้ำตกเคง่อน ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองนิกโก้ ใช้รถทุกวันไม่มีววันอิสระ เที่ยวสุดคุ้ม บินดึก กลับเช้า ไม่เหนื่อย

 

เริ่มต้น  21,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_ZNRT27_JAN – MAR20

 ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สกีพาเพลิน] 5 วัน 3 คืน

: สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ตืขาปูยักษ์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แถมฟรี !!! ซิมทราเวลเล่นเน็ตสนุก ไม่กระตุก

 

เริ่มต้น  21,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_JXW223_DEC19 – MAR20

Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี  5 วัน 3 คืน

: พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน Tทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Tอิสระฟรีเดย์ 1วัน ชมงานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ  สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย

 

เริ่มต้น  22,888.-

 เดินทาง

  ธ.ค.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  IT_JXW222_OCT– NOV19

Autumn Red โตเกียว ฟูจิ  5 วัน 3 คืน

โตเกียว -  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) -  น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆและพิธีชาชาแบบญี่ปุ่น - – นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล สถานที่สุดฮิตชมใบไม้เปลี่ยนสี - – วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ - – อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)

 

เริ่มต้น  22,888.-

 เดินทาง

  ต.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  TTN_XJ156 _ NOV19 – JAN 20

 TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หิมะกรอบนอกนุ่มใน 5 วัน 3 คืน

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุอัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซนชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน

 

เริ่มต้น  22,888.-

 เดินทาง

  พ.ย. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  PB_PJP14-SL _ DEC 19 – MAR 20

TOKYO SKI WINTER 5 วัน 3 คืน

: วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI - ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 

เริ่มต้น  22,999.-

 เดินทาง

  ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  ZG_ZNRT31_JAN – MAR20

 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] 6 วัน 3 คืน

สัมผัสความงามของหมู่บ้านยูนิชิงาวะออนเซ็น ที่อลังการงานว้าวมากคะแม่!! เช็คอินรัวๆๆ กับเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

 

เริ่มต้น  22,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  PB_PJP67-SL _ JAN-MAR20

PRO SENDAI ONE MORE AGAIN 5 วัน 3 คืน

มรดกโลกนิกโก้  เมืองธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับ  “ปีศาจหิมะ”  เมืองซาโอะ เมืองออนเซ็น น่ารักๆ  Ginzan กินซังออนเซ็น เกาะสวยสุด  หนึ่งในสามของญี่ปุ่น พระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดในโลก  ติดอันดับกินเนสบุ๊ค

 

เริ่มต้น  22,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  PB_PJP52A-SL _NOV19

 PRO AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ศาลเจ้าโอสึคันนอน เดินช้อปปิ้งย่านถนนโอสึ

 

เริ่มต้น  22,999.-

 เดินทาง

  พ.ย. 62

 

Trip Code:  IT_JXW225_OCT – FEB20

OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6 วัน 4 คืน

นิกโก้ Nokko ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ศาลเจ้าฮาโกเน่ Fujiten Snow Resort  โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต พระใหญ่ไดบุทสึ  เมืองคามาคูระ โตเกียวเมืองหลวง  ชินจูกุ ออนเซ็น (Onsen)  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี