ทัวร์กัมพูชา CH
ReadyPlanet.com
ทัวร์กัมพูชา CH

 

 

 

Trip Code:  BT-REP01_FD_JUL-MAR20

 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

:ชมความงามของปราสาทตาพรม และ ชมความสวยงามของปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมการแสดงอัปสราที่งดงาม

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

 ก.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  BT-REP02_FD_AUG-MAR20

 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

:ชมนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ล่องเรือโตเลสาบ, บุฟเฟ่ต์นานานชาติ, ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม, นมัสการศาลองค์เจ๊ก องค์จอม, ชมศูนย์หัตกรรมทอผ้าไหม

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

ส.ค.62 - มี.ค. 63