ทัวร์กัมพูชา CH
ReadyPlanet.com
ทัวร์กัมพูชา CH

 

 

 

Trip Code:  BT-REP01_FD_MAY-SEP19 

 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

:ชมความงามของปราสาทตาพรม และ ชมความสวยงามของปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมการแสดงอัปสราที่งดงาม

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO1MFM-NX007_MAR19

 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียบเรียบ 2 วัน 1 คืน

:ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในพื้นภาคเอเชีย, ชมวิถีชีวตตชาวประมง, โชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทนครวัด1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เริ่มต้น 11,888.-

 เดินทาง

 มี.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO1REP-FD002_APR19

 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียบเรียบ 2 วัน 1 คืน

:ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ชมวิถีชีวติชาวประมง, เยือนวัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา, ชมโชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound, ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

เริ่มต้น 11,888.-

 เดินทาง

 มี.ค.- เม.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO1REP-PG002_MAR19

 ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

:ล่องเรือโตนเลสาบ, ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในพื้นภาคเอเชีย, ชมวิถีชีวิตชาวประมง, โชว์อัปสรา ความงดงามของศิลปะเขมร, ท่องแดนอารยธรรม ปราสาทนครวัด

เริ่มต้น 12,888.-

 เดินทาง

มี.ค. 62

  

Trip Code:   BT-REP02_FD_MAY-SEP19

 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

:ชมนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ล่องเรือโตเลสาบ, บุฟเฟ่ต์นานานชาติ, ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม, นมัสการศาลองค์เจ๊ก องค์จอม, ชมศูนย์หัตกรรมทอผ้าไหม

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

พ.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO1REP-PG003_APR-JUN19

 เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

:ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมวิถีชีวิตชาวประมง, ชมโชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร, ท่องแดนอารยธรรมแห่งกัมพูชา นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายเสรี, ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เริ่มต้น 13,888.-

 เดินทาง

เม.ย. - มิ.. 62

 

Trip Code:  GO_GO1PNH-PG003_APR-MAY19

 ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

:ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล, เยือนคุกตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ชมวิถีชีวิตชาวประมง ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี, พิเศษ...เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์ เขมรโบราณที่งดงาม

เริ่มต้น 15,888.-

 เดินทาง

เม.ย. - พ.. 62