ย่างกุ้ง
ReadyPlanet.com
ย่างกุ้ง

 

Trip Code: OG_RGN-001_MAR2020

  MYANMAR 1D DD 1 วัน  

: 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  2,992.-

 เดินทาง

   มี.ค. 63

 

Trip Code: BT-JT01_SL_NOV-JUN20

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน 

: เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ พระหินอ่อน ไหว้พระเสริมบารมี แก้ปีชง

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  พ.ย. 62 - มิ.ย. 63

 

Trip Code: SW_RGN001_APR – JUN2020

MYANMAR ทัวร์ย่างกุ้ง 1 วัน 

:  ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – - เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – วัดไจ้กะเลาะ  - มหาวิชยเจดีย์ – วัดโกทัตจี – ย่างกุ้ง

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  เม.ย. - มิ.ย. 63

 

Trip Code: PB_PMM03C-DD_OCT – MAR20

 ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง 1 วัน  

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์  ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: PB_PMM03B-DD_OCT – MAR20

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน  

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์

เริ่มต้น  3,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: OG_RGN-013_11-12 APR2020

5 STAR MYANMAR YANGON 2 วัน 1 คืน

: พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร  นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)   ที่พักระดับ 5 ดาว 

เริ่มต้น  6,666.-

 เดินทาง

  11-12 เม.ย. 63

 

Trip Code: OG_RGN-010_JAN – MAR2020

5 STAR MYANMAR YANGON 2 วัน 1 คืน

: พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร  นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)  

เริ่มต้น  6,996.-

 เดินทาง

 ม.ค.- มี.ค. 63

 

Trip Code:   CU_WISH IN MYANMAR_AUG19 – MAR20

WISH IN MYANMAR 2 วัน 1คืน 

: เจดีย์โบตาทาวน์ วัดงาทัตจี เจดีย์มหาวิชยะ

เริ่มต้น  6,998.-

 เดินทาง

ส.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR015_SL_JAN-JUN2020

 มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1คืน 

:สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อิ่มอร่อยเมนูกุ้งแม่น้ำเผา พักบนพระธาตุอินเเขวน 1 คืน แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

เริ่มต้น  6,999.-

 เดินทาง

ม.ค. - มิ.ย. 63

 

Trip Code: BT-MMR014_SL_JAN-JUN20

 มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด  2 วัน 1คืน 

: เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดกอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ตลาดสก็อต 

เริ่มต้น  7,900.-

 เดินทาง

ม.ค. - มิ.ย. 63

 

Trip Code: BT-MMR04_SL_JAN-JUN2020

 มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว  3 วัน 2 คืน

: - ชมพระราชวังบุเรงนอง - ชมเเม่น้ำสะโตง - ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชมตลาดโบโจ๊ก - ชมหินพระอ่อนและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มิ.ย.  63

  

Trip Code: ZG_ZRGN11_JAN – MAY20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]  3 วัน 2 คืน

: เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - พ.ค.  63

 

Trip Code: ZG_ZRGN01_JUN – AUG2020

 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3 วัน 2 คืน

: สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นฑระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี !! องค์เทพทันใจพร้อมบทสวดมนต์

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ส.ค.  63

 

Trip Code: ZG_ZRGN02_APR – SEP2020

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผาและบุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี !! บทสวดมนต์ องค์เทพทันใจ

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

 ม.ย. - ก.ย.  63

 

Trip Code: PB_PMM01A-SL_DEC – MAY2020

ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ธ.ค.62 - พ.ค.63

 

Trip Code: ZG_ZRGN05_FEB – MAR2020

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก บุญสุขใจ] 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักอินทร์แขวน 1 คืน พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ชาบูหมู เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร แถมฟรี !! บทสวดมนต์ องค์เทพทันใจ

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

ก.พ. - มี.ค.63

 

Trip Code:   IT_WE203_JAN– MAR2020

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  3 วัน 2 คืน

: สักการะ 3ใน 5มหาบชูาสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าเคารพนับถือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์และสามเณร ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระขอพร 4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ  พระนอนตาหวาน ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ  ที่เจดีย์โบตาทาวน์

เริ่มต้น  10,888.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:   CU_EASY DESIRE IN MYANMAR_JUL19 – MAR20

EASY DESIRE IN MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: พักหรู 5 ดาว GRAND MERCURE YANGON นั่งกระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน อาหารครบทุกมื้อ 10 มื้อ (เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร)

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR04_FD_JAN-AUG20

มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวายขอพรพระอุปคต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม สักการะ  สักการะพระนอนตาหวาน

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

ม.ค. - ส.ค. 63

 

Trip Code:  ZG_ZRGN10_JAN – MAR20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ไฮโซเมียนมาร์] - (พัก 5 ดาว)  3 วัน 2 คืน

: เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

เริ่มต้น  10,999.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR021_PG_JAN-JUN20

มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

: ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

  ม.ค. - มิ.ย. 63

  

Trip Code: CU_MYANMAR อิ่มบุญ_OCT19 – MAR20

MYANMAR อิ่มบุญ  3 วัน 2 คืน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการเจดีย์ทองคำคู่บ้านเมื่องพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62 - มี.ค.  63

  

Trip Code: BT-MMR08_PG_OCT19-JUN20

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

: นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินแขวน

เริ่มต้น  21,900.-

 เดินทาง

  ต.ค.62 - มิ.ย. 63