ย่างกุ้ง
ReadyPlanet.com
ย่างกุ้ง article

 

Trip Code:  OG_พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 2992_AUG19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน  

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์โบตาทาวน์

เริ่มต้น  2,992.-

 เดินทาง

  ส.ค 62

 

Trip Code:  OG_พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ _ SEP19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน  

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์โบตาทาวน์

เริ่มต้น  2,992.-

 เดินทาง

  ก.ย. 62

 

Trip Code:  OG_DD2992_OCT19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน  

: 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  2,992.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code:  FT_RGN FD01D_MAY - SEP19

พม่าเที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน  

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระดินอ่อน เจดีย์โบตาทาวน์

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code: GOG_ GQ1RGN-DD001_JUN – SEP19

 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน  1 วัน  

: เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  พระงาทัตยี  วัดพระหินอ่อน

เริ่มต้น  3,333.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ก.ย. 62

 

Trip Code: PV_RGN-PM03-FD_MAY-SEP19

 พม่าเที่ยววันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน  

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะเทพกระซิบ - ตลาดสก๊อตอิสระช้อปปิ้ง - นมัสการพระหินอ่อน

เริ่มต้น  3,499.-

 เดินทาง

  พ.ค-ก.ย. 62

 

Trip Code: PB_PMM01-DD_OCT19 – MAR20

PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ 1 วัน  

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  3,899.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  PV_RGN-PM02-DD_MAY-SEP19

เที่ยว พม่า ไหว้พระ 7 วัด 1 วัน

: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี วัดบารมี พระหินอ่อน ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  3,990.-

 เดินทาง

  พ.ค - ก.ย. 62

 

Trip Code:  FT-RGN DD01V_AUG – OCT19

 พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ

เริ่มต้น  3,990.-

 เดินทาง

  ส.ค - ต.ค. 62

 

Trip Code: OG_DD3993_OCT19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  3,993.-

 เดินทาง

  ส.ค - ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-JT01_DD_JUL-OCT19

 มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง 1 วัน 

: - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - นมัสการพรุพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน - สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี - ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ

เริ่มต้น  3,999.-

 เดินทาง

  ก.ค - ต.ค. 62

 

Trip Code:  WDC_MYANMAR 1 DAY_MAY-OCT 19

 วันเดียวเที่ยวพม่า 1 วัน 

: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ  พระนอนเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  4,499.-

 เดินทาง

  พ.ค - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PB_PMM03-DD_OCT- MAR19.pdf

MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ 1 วัน 

: ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก

เริ่มต้น  4,999.-

 เดินทาง

  ต.ค - ธ.ค. 62

 

Trip Code: FT-RGN FD02V_AUG – DEC19

พม่า ย่างกุ้ง เที่ยวฟิน สักการะ มหาบูชาสถาน  2 วัน 1 คืน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ วัดบารมี พระเกศาธาตุมีชีวิต

เริ่มต้น  5,990.-

 เดินทาง

 ส.ค.-ธ.ค. 62

 

Trip Code: OG_DD5995_AUG – OCT19

พม่า ไหว้พระ 9 วัด  1 วัน 

: 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระลาภมุนี / เจตุนพญา / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจีเจดีย์ไจ๊กะส่าน / วัดบารมี / ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์  

เริ่มต้น  5,995.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code:   PV_RGN-PV01-SL_MAY-NOV 19

 ย่างกุ้ง สิเรียม พม่า เที่ยว2วัน ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน 

: เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธรูปงาทัตจี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพกระซิบ เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้า - อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  6,299.-

 เดินทาง

  พ.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code:   GOG_ GQ1RGN-FD001_JUN – AUG19

  พม่า บุญรักษา  BY (FD) 2 วัน 1 คืน

: เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

เริ่มต้น  6,555.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ส.ค. 62

 

 

Trip Code:   GOG_ GQ1RGN-DD002_JUN – SEP19

พม่า มหาบุญบารมี BY (DD) 2 วัน 1 คืน

: เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน | ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

เริ่มต้น  6,555.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ก.ย. 62

 

 

Trip Code: OG_ พม่าไหว้พระ 9 วัด_JUN – AUG19

 พม่า ไหว้พระ 9 วัด  2 วัน 1 คืน

ไหว้พระ 9 วัดเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เจดีย์มหาวิชยะ พระนอนตาหวาน งาทัตจี เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์ 

เริ่มต้น  6,776.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ส.ค. 62


              

 

Trip Code:   OG_UB6996_AUG – SEP19

 PREMIUM MYANMAR 9วัด  2 วัน 1คืน 

: ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี

เริ่มต้น  6,996.-

 เดินทาง

ส.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:   CU_WISH IN MYANMAR_AUG19 – MAR20

WISH IN MYANMAR 2 วัน 1คืน 

: เจดีย์โบตาทาวน์ วัดงาทัตจี เจดีย์มหาวิชยะ

เริ่มต้น  6,998.-

 เดินทาง

ส.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  PV_RGN-SM01-SL_MAY-NOV 19

 SPECIAL MYANMAR 2 วัน 1 คืน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ขอพรพระเทพทันใจ - ช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  7,499.-

 เดินทาง

  พ.ค. - พ.ย. 62


 

Trip Code:  OG_ อินแขวนย่างกุ้ง2วัน _JUN – AUG19 

  พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง  2 วัน 1 คืน

: เก็บครบไฮไลท์ “ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน” เปิดใหม่สู่เส้นทางตำนาน “สมเด็จพระนเรศวร” สักการะพระเจดีย์แฝด “โจงตู่พญา”1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

เริ่มต้น  7,777.-

 เดินทาง

  มิ.ย.- ส.ค.62

 

Trip Code:   BT-MMR014_SL_JUL-NOV19

 มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด  2 วัน 1คืน 

: เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดกอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ตลาดสก็อต 

เริ่มต้น  7,900.-

 เดินทาง

ก.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: PV_RGN_WM01-8M_MAY-AUG19

  WOW MYAMAR  2 วัน 1 คืน

: นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพม่า พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ เจดีย์กลางน้าเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์ ตามรอยพระนเรศวรสู่พระราชวังบุเรงนอง

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code: GOG_GQ1RGN-PG001_AUG – SEP19

  พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน

เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

 ส.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code: WSC_RGN5-8M_AUG – DEC19

  Yangon holy 9 Yangon 2 Days  2 วัน 1 คืน

 ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

 ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV_RGN-FF01-8M_MAY - AUG19

เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR  2 วัน 1 คืน

: เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน วัดพระไฝเลื่อน พระธาตุมุเตา ตักบาตรวัดไจ้คะวาย ชมพระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น

เริ่มต้น  8,599.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code:  DKC_HASHTAG อิ่มบุญ พม่า_APR-OCT19

  HASHTAG อิ่มบุญ พม่า  2 วัน 1 คืน

: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอร์ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี พระเทพทันใจ เทะกระชิบ พระราชวังบุเรงนอง ช๊อปปิ้ง ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  8,599.-

 เดินทาง

  เม.ย. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: SW_RGN001_JUN – SEP19

  ย่างกุ้งอิ่มบุญไหว้พระ 9 วัด  2 วัน 1 คืน

: พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี มหาเจดีย์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ เทพทันใจ เทพกระชิบ

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  มิ.ย. - ก.ย. 62

 

Trip Code: ZG_ZRGN08_AUG – SEP19

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน  3 วัน 2 คืน

: สักการะ 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เสริมบารมีกับพิธีมงคลเทินพระธาตุ พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระหินอ่อน บริกาารอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code: BT-MMR04_SL_JUL-NOV19

 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  3 วัน 2 คืน

: - ชมพระราชวังบุเรงนอง - ชมเเม่น้ำสะโตง - ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชมตลาดโบโจ๊ก - ชมหินพระอ่อนและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น  9,900.-

 เดินทาง

  ก.ค. - พ.ย.  62

  

Trip Code:   PV_RGN-JJ01-SL_MAY-NOV 19

 โปรใจใจ  3 วัน 2 คืน

นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น,เจดีย์ไจ้ทีโย ชมพระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเว-มอดอร์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรเทพทันใจ - สักการะเทพกระซิบ

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- พ.ย.  62

  

Trip Code:   ZG_ZRGN06_OCT 19 – JAN 20

 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ชมพระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ต.ค.62 - ม.ค.63

  

Trip Code: BT-MMR04_DD_JUN-SEP19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมาดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะพระนอนตาหวาน - นั่งชมเรือ พระเจดีย์เยเลพญา

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ก.ย.62

 

Trip Code:   BT-MMR041DD_AUG-SEP19

มหัศจรรย์ เมืองแปร  3 วัน 2 คืน

: ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พระพุทธรูปชะเวเมียตมัน เจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองแปร

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ก.ย.  62

 

Trip Code: GOG_GQ1RGN-DD003_AUG – SEP19

  พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

: หงสาวดี | วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน l ช้างเผือก

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ก.ย.  62

 

Trip Code:   CU_EASY DESIRE IN MYANMAR_JUL19 – MAR20

EASY DESIRE IN MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: พักหรู 5 ดาว GRAND MERCURE YANGON นั่งกระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน อาหารครบทุกมื้อ 10 มื้อ (เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร)

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62 - มี.ค. 63

  

Trip Code:   CU_PASSION IN MYANMAR_AUG – SEP19

EASY PASSION IN MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: มหาเจดีย์ ชเวดากอง นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ก.ย. 62

 

Trip Code:   ZG_BZRGN01_APR-SEP 19

 LUXURY MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: สักการะ เจดีย์ชเวมอดอร์ และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมพระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า - ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อตที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

เริ่มต้น  10,999.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ก.ย.  62

   

Trip Code:   PV_RGN-HL02_FD_APR - SEP19

ย่างกุ้ง หงสา อินท์แขวน สิเรียม  3 วัน 2 คืน

: นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริบรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมือสิเรียม

เริ่มต้น  11,555.-

 เดินทาง

เม.ย.-ก.ย. 62

 

Trip Code:  BT-MMR04_FD_JUL-NOV19

มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวายขอพรพระอุปคต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม สักการะ  สักการะพระนอนตาหวาน

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 ก.ค.- พ.ย.  62

 

Trip Code: BT-MMR021_PG_JUL-OCT 19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

  ก.ค.- ต.ค. 62

   

Trip Code: PV_RGN-HL01-SL_MAY-NOV 19

 HELLO MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: - นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น - ชมพระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน- เจดีย์ชเว-มอดอร์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ขอพรเทพทันใจ - ชมความสวยงามของพระเจดีย์เยเลพญา

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- พ.ย.  62

  

Trip Code: CU_MYANMAR อิ่มบุญ_OCT19 – MAR20

MYANMAR อิ่มบุญ  3 วัน 2 คืน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการเจดีย์ทองคำคู่บ้านเมื่องพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62 - มี.ค.  63

 

Trip Code:   PV_RGN-VT02-FD_APR-SEP19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก4 ดาว  3 วัน 2 คืน

: นมัสการ 3ใน5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธื์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  เม.ย.-ก.ย. 62

  

Trip Code:   PV_RGN-PL02-FD_APR-SEP19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก4 ดาว  3 วัน 2 คืน

: นมัสการ 3ใน5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธื์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  เม.ย.-ก.ย. 62

  

Trip Code:  ZG_ZRGN04_OCT19-JAN20

 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

: สักการะ2ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เต็มอิ่มจุใจบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด และกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:   PV_RGN-LX01-SL _MAY-NOV 19

 LUXURY MYANMAR   3 วัน 2 คืน

: นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า-พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  พ.ค.-พ.ย. 62

 

Trip Code:   GOG_GQ1RGN-PG002_JUN – SEP19

  พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

: วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  มิ.ย.-ก.ย. 62

 

Trip Code:   PV_RGN-LX02-FD_APR-SEP19

LUXURY MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: นมัสการ 3ใน5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธื์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

เริ่มต้น  12,500.-

 เดินทาง

  เม.ย.-ก.ย. 62

 

Trip Code:   PV_RGN-HL03-8M_APR-AUG19

HELLO MYANMAR   3 วัน 2 คืน

: พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง

เริ่มต้น  12,500.-

 เดินทาง

  เม.ย.-ส.ค. 62

 

Trip Code:   PV_RGN-VT03-8M_APR-AUG19

UINTAGE MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง

เริ่มต้น  12,500.-

 เดินทาง

  เม.ย.-ส.ค. 62

 

Trip Code:   PV_RGN-LX03-8M_APR-AUG19

LUXURY MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำสิเรียม พระนอนตาหวาน ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  13,900.-

 เดินทาง

  เม.ย.-ส.ค. 62

 

Trip Code:   SW_RGN002_MAY - SEP19

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน  3 วัน 2 คืน

: สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน ไว้พระนอนตาหวาน ขอพรเทพทันใจ

เริ่มต้น  13,900.-

 เดินทาง

  พ.ค. - ก.ย. 62