ย่างกุ้ง
ReadyPlanet.com
ย่างกุ้ง article

 

Trip Code:  FT-RGN FD03X_AUG – NOV19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน  

ขอพรเทพทันใจ เทพกระชิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดเจ้าดอจี วัดงาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์

เริ่มต้น  2,987.-

 เดินทาง

  ส.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  OG_RGN001_OCT19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน  

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์โบตาทาวน์

เริ่มต้น  2,992.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-JT01_DD_AUG-OCT19

 มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง 1 วัน 

: - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - นมัสการพรุพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน - สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี - ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  ส.ค - ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-JT01_SL_OCT-DEC19

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน 

: เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ พระหินอ่อน ไหว้พระเสริมบารมี แก้ปีชง

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PB_PMM03C-DD_OCT – MAR20

 ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง 1 วัน  

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์  ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก

เริ่มต้น  2,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  FT-RGN DD01V_AUG – OCT19

 พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ

เริ่มต้น  3,990.-

 เดินทาง

  ส.ค - ต.ค. 62

 

Trip Code: OG_DD3993_OCT19

 พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  3,993.-

 เดินทาง

  ส.ค - ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PMM03B-DD_OCT – MAR20

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน  

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์

เริ่มต้น  3,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  WDC_MYANMAR 1 DAY_MAY-OCT 19

 วันเดียวเที่ยวพม่า 1 วัน 

: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ  พระนอนเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  4,499.-

 เดินทาง

  พ.ค - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PB_PMM03-DD_OCT- MAR19

MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ 1 วัน 

: ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก

เริ่มต้น  4,999.-

 เดินทาง

  ต.ค - ธ.ค. 62

 

Trip Code: FT-RGN FD02V_AUG – DEC19

พม่า ย่างกุ้ง เที่ยวฟิน สักการะ มหาบูชาสถาน  2 วัน 1 คืน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ วัดบารมี พระเกศาธาตุมีชีวิต

เริ่มต้น  5,990.-

 เดินทาง

 ส.ค.-ธ.ค. 62

 

Trip Code: OG_RGN-010_SEP – DEC19

5 STAR MYANMAR YANGON 2 วัน 1 คืน

: พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร  นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)  

เริ่มต้น  5,995.-

 เดินทาง

 ก.ย.- ธ.ค. 62

 

Trip Code: OG_RGN_002_SEP – OCT19

พม่า ไหว้พระ 9 วัด  1 วัน 

: 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระลาภมุนี / เจตุนพญา / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจีเจดีย์ไจ๊กะส่าน / วัดบารมี / ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์  

เริ่มต้น  5,995.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code:   PV_RGN-PV01-SL_MAY-NOV 19

 ย่างกุ้ง สิเรียม พม่า เที่ยว2วัน ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน 

: เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธรูปงาทัตจี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพกระซิบ เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้า - อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  6,299.-

 เดินทาง

  พ.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: BT_MMR014_SL_SEP-DEC19

 มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด  2 วัน 1คืน 

: เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดกอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ตลาดสก็อต 

เริ่มต้น  6,900.-

 เดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:   CU_WISH IN MYANMAR_AUG19 – MAR20

WISH IN MYANMAR 2 วัน 1คืน 

: เจดีย์โบตาทาวน์ วัดงาทัตจี เจดีย์มหาวิชยะ

เริ่มต้น  6,998.-

 เดินทาง

ส.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  PV_RGN-SM01-SL_MAY-NOV 19

 SPECIAL MYANMAR 2 วัน 1 คืน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ขอพรพระเทพทันใจ - ช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  7,499.-

 เดินทาง

  พ.ค. - พ.ย. 62


 

Trip Code:  GOG_GQ1RGN-PG004_SEP – DEC19

 พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน

: พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน | เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ

เริ่มต้น  7,555.-

 เดินทาง

  ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: WSC_RGN5-8M_AUG – DEC19

  Yangon holy 9 Yangon 2 Days  2 วัน 1 คืน

 ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

 ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  DKC_HASHTAG อิ่มบุญ พม่า_APR-OCT19

  HASHTAG อิ่มบุญ พม่า  2 วัน 1 คืน

: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอร์ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี พระเทพทันใจ เทะกระชิบ พระราชวังบุเรงนอง ช๊อปปิ้ง ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น  8,599.-

 เดินทาง

  เม.ย. - มิ.ย. 62

 

Trip Code:  OG_MDL001_NOV – DEC19

MANDALAY SAGAING MINGUN  3 วัน 2 คืน

: ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”

เริ่มต้น  8,888.-

 เดินทาง

 พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: BT-MMR04_SL_AUG-DEC19

 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  3 วัน 2 คืน

: - ชมพระราชวังบุเรงนอง - ชมเเม่น้ำสะโตง - ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชมตลาดโบโจ๊ก - ชมหินพระอ่อนและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  ส.ค. - ธ.ค.  62

  

Trip Code: ZG_ZRGN11_JAN – MAY20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]  3 วัน 2 คืน

: เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

เริ่มต้น  8,999.-

 เดินทาง

  ม.ค. - พ.ค.  63

 

Trip Code:   PV_RGN-JJ01-SL_MAY-NOV 19

 โปรใจใจ  3 วัน 2 คืน

นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น,เจดีย์ไจ้ทีโย ชมพระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเว-มอดอร์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรเทพทันใจ - สักการะเทพกระซิบ

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- พ.ย.  62

  

Trip Code:   ZG_ZRGN06_OCT 19 – JAN 20

 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ชมพระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ต.ค.62 - ม.ค.63

 

Trip Code:   ZG_ZRGN09_OCT – DEC19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก นะโม ๕ ดาว] - (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน

: เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร และเมนูเป็ดปักกิ่ง

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค.62

 

Trip Code:   OG_RGN-009_NOV – DEC19

YANGON HUNSAWADEE KYAIKTIYO PAGODA 3 วัน 2 คืน

: พระธาตุอินทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจำปีเกิด “ปีจอ” พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า (เจดีย์มอญ) พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 พ.ย.. - ธ.ค.62

 

Trip Code:   OG_RGN-011_OCT – DEC19

  YANGON PYAY  3 วัน 2 คืน

: มรดกโลก อาณาจักรศรีเกษตร อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี ต้นกำเนิดแห่งพม่า ชมเจดีย์เก่าแก่มากมาย l  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมภูเขาภาษี พระแกะสลักกว่า 400 องค์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า l นมัสการ พระเกศาธาตุ พระพุทธเจ้า ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:   BT-MMR041DD_18,19 OCT19

มหัศจรรย์ เมืองแปร  3 วัน 2 คืน

: ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พระพุทธรูปชะเวเมียตมัน เจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองแปร

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ก.ย.  62

 

Trip Code:   CU_EASY DESIRE IN MYANMAR_JUL19 – MAR20

EASY DESIRE IN MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: พักหรู 5 ดาว GRAND MERCURE YANGON นั่งกระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน อาหารครบทุกมื้อ 10 มื้อ (เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร)

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR03_SEP-DEC19

มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน   3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

ก.ย. - ธ.ค.62

 

Trip Code: BT-MMR04_DD_SEP - OCT19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมาดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะพระนอนตาหวาน - นั่งชมเรือ พระเจดีย์เยเลพญา

เริ่มต้น  10,999.-

 เดินทาง

 ก.ย. - ต.ค.62

 

Trip Code:  ZG_ZRGN10_JAN – MAY20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ไฮโซเมียนมาร์] - (พัก 5 ดาว)  3 วัน 2 คืน

: เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

เริ่มต้น  10,999.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  PV_RGN-HJ02-8M_25-27 OCT19

PRO HAI JAI MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน by UB // พัก 4 ดาว // เมนูพิเศษ! กุ้งเผาหงสา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+ Hot Pot Shabu Buffet // แถมฟรี..กระเช้าขึั้นบนพระธาตุ

เริ่มต้น  11,500.-

 เดินทาง

 25 - 27 ต.ค. 62

 

Trip Code:  PV_RGN-GT01-8M_OCT - DEC19

GOOD TIME TO MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (8M) // ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ "เทินพระธาตุ" ที่วัดกาบาเอ //ฟรี! เช้าขึ้นบนพระธาตุ (1ขา) //เมนูพิเศษ..กุ้งเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็นปักกิ่ง+ชาบูบุฟเฟ่ต์ Hot Pot

เริ่มต้น  11,500.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค.62

 

Trip Code: BT-MMR04_FD_AUG19-JAN_20

มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวายขอพรพระอุปคต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม สักการะ  สักการะพระนอนตาหวาน

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 ส.ค.62 - ม.ค.  63

 

Trip Code: BT-MMR021_PG_AUG-JAN20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก5 ดาว  3 วัน 2 คืน

: ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

  ส.ค.62 - ม.ค. 63

   

Trip Code: PV_RGN-HL01-SL_MAY-NOV 19

 HELLO MYANMAR  3 วัน 2 คืน

: - นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น - ชมพระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน- เจดีย์ชเว-มอดอร์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ขอพรเทพทันใจ - ชมความสวยงามของพระเจดีย์เยเลพญา

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- พ.ย.  62

  

Trip Code: CU_MYANMAR อิ่มบุญ_OCT19 – MAR20

MYANMAR อิ่มบุญ  3 วัน 2 คืน

: ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการเจดีย์ทองคำคู่บ้านเมื่องพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้น  11,900.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62 - มี.ค.  63

 

Trip Code:  ZG_ZRGN04_OCT19-JAN20

 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

: สักการะ2ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เต็มอิ่มจุใจบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด และกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:   PV_RGN-LX01-SL _MAY-NOV 19

 LUXURY MYANMAR   3 วัน 2 คืน

: นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า-พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

เริ่มต้น  11,999.-

 เดินทาง

  พ.ค.-พ.ย. 62

  

Trip Code: BT-MMR08_PG_OCT19-JUN20

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

: นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินแขวน

เริ่มต้น  21,900.-

 เดินทาง

  ต.ค.62 - มิ.ย. 63