พุกาม
ReadyPlanet.com
พุกาม

 

Trip Code:  OG_MDL001_NOV – DEC19

MANDALAY SAGAING MINGUN  3 วัน 2 คืน

: ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”

เริ่มต้น  8,888.-

 เดินทาง

 พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: OG_MDL002_NOV – DEC19

BAGAN MANDALAY 3 วัน 2 คืน

เจดีย์บูพญา – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดติโลมินโล – วัดมนุหา – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ – สะพานอูเบ็ง -
«พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี«– วัดกุโสดอ – วิหารชเวนันดอร์ – พระราชวังหลวง

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

พ.ย.- ธ.ค. 62

 

Trip Code: BT-MMR052_FD_OCT19-JAN20

 หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน

:สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, อลังการมหาเจดีย์ชเวดากอง, ร่วมปิดทองพระมหามัยมุนี, ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา, สะพานไม้สักอูเบ็ง

เริ่มต้น 10,900.-

 เดินทาง

ต.ค.- ม.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR03_PG_NOV-APR20

 มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

พ.ย.62 - เม.ย.63

 

Trip Code: ZG_ZMDL06_OCT – DEC19

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลสโก จ่ามงกุฎ] 3 วัน 2 คืน

: ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมวัดไม้สัก และสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก "สะพานอูเบ็ง" ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น 10,900.-

 เดินทาง

ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: BT-MMR031_PG_NOV-APR20

 มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน

: พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา วัดพระมหาอันตูกานตาร์ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ย. 62 - เม.ย. 63

 

Trip Code:BT-MMR051_FD_NOV-APR20

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)  4 วัน 3 คืน

: อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน สะพานไม้สักอูเบ็ง

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ย.62 - เม.ย. 63

 

Trip Code: BT-MMR003_NOV-APR20

 มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 4 วัน 3 คืน

: ร่วมพิธีล้างพระ พระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ย. - เม.ย. 63

 

Trip Code: PV_MDL-MM01_FD_MAY-DEC19

มิงกะลาบา มัญฑะเลย์  3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BT-MMR051_PG_NOV-APR20

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน   4 วัน 3 คืน

: พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

พ.ย. 62 - เม.ย. 63

 

Trip Code:  ZG_ZMDL05_APR-DEC 19

 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4 วัน 3 คืน

: สักการะเจดีย์ชเวสิกอง - ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง - ชมเจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมวัดกุโสดอ

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

เม.ย.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZMDL07_NOV- DEC19

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสน่ห์จันทร์] 4 วัน 3 คืน

: ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมความยิ่งใหญ่เจดีย์มิงกุน ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

พ.ย.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  FT – MDL FD02V_SEP – NOV19

เที่ยวฟิน  มัณฑะเลย์ พุกาม 5 วัน 4 คืน

: เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์สัมพุทเธ เจดีย์กุโสดอ เจดีย์ติโลมินโล วัดอนันตา พระพุทธรูปยืน สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์

เริ่มต้น 13,990.-

 เดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PV-MDL-RM01-PG-MAY-DEC19

 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

: เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง แห่งเมืองพุกาม ชมโชว์หุ่นกระบอกเชิด

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: GOG_ GQ1CNXMDL-PG001_AUG – DEC19

 เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay - Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ  4 วัน 3 คืน

:มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | สะพานไม้อูเบ็ง | พุกาม | เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิง

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ธ.ค. 62

  

Trip Code: BT-MMR08_PG_OCT19-JUN20

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

: นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินแขวน

เริ่มต้น  21,900.-

 เดินทาง

  ต.ค.62 - มิ.ย. 63

   

Trip Code: BT-MMR055_ OCT19-JAN20

มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน

: สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ

เริ่มต้น  21,900.-

 เดินทาง

  ต.ค.62 - ม.ค. 63