พุกาม
ReadyPlanet.com
พุกาม

 

Trip Code: BT-MMR052_FD_JUL-JAN20

 หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน

:สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, อลังการมหาเจดีย์ชเวดากอง, ร่วมปิดทองพระมหามัยมุนี, ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา, สะพานไม้สักอูเบ็ง

เริ่มต้น 10,900.-

 เดินทาง

ก.ค.- ม.ค. 62

 

Trip Code: BT-MMR03_JUL-DEC19

 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

: - ชมหอคอยเมืองอังวะ - ชมเจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมพระาราชวังไม้สักชเวนาจอง - ชมวัดกุโสดอ - ชมเจดีย์มิงกุน - ชมสะพานไม้อูเบ็งและสถนที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 10,900.-

 เดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: BT-MMR031_PG_SEP-JAN20

 มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน

: พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา วัดพระมหาอันตูกานตาร์ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

ก.ย. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR051_FD_JUN-SEP19

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)  3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม  

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

มิ.ย. - ก.ย. 62

 

Trip Code: PV_MDL-MM01_FD_MAY-DEC19

มิงกะลาบา มัญฑะเลย์  3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code: ZG_BZMDL01_MAY-AUG 19

 LUCKY MANDALAY BAGAN  3 วัน 2 คืน

: สักการะเจดีย์บูพญา  เจดีย์ชเวสิกอง - ชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมวิหารธรรมมายันจี - สะพานไม้สักอูเบ็ง - ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ

เริ่มต้น 11,999.-

 เดินทาง

พ.ค.- ส.ค. 62

 

Trip Code:  BT-MMR051_PG_JUL-JAN20

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน   4 วัน 3 คืน

: พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

ก.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  FT-MDL FD01V_JUN – SEP19

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

: ร่วมพิธีล้าง พระพักตร์พระมหามัยมุณี ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

เริ่มต้น 12,990.-

 เดินทาง

มิ.ย.- ก.ย. 62

 

Trip Code:  ZG_ZMDL05_APR-DEC 19

 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4 วัน 3 คืน

: สักการะเจดีย์ชเวสิกอง - ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง - ชมเจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมวัดกุโสดอ

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

เม.ย.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_ GQ1MDL-PG002_AUG – SEP19

 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม  4 วัน 3 คืน

: พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

ส.ค.- ก.ย. 62

 

Trip Code:  FT – MDL FD02V_SEP – NOV19

เที่ยวฟิน  มัณฑะเลย์ พุกาม 5 วัน 4 คืน

: เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์สัมพุทเธ เจดีย์กุโสดอ เจดีย์ติโลมินโล วัดอนันตา พระพุทธรูปยืน สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์

เริ่มต้น 13,990.-

 เดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GOG_ GQ1MDL-PG001_AUG – SEP19

 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 2 คืน

: พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

ส.ค. - ก.ย. 62

 

Trip Code:  PV-MDL-RM01-PG-MAY-DEC19

 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

: เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง แห่งเมืองพุกาม ชมโชว์หุ่นกระบอกเชิด

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 62


 

Trip Code:  BT-MMR061_FD_APR-SEP19

 พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน

- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมวัดกุโสดอ - นมัสการพระมหามัยมุนี - ชมทะเลสาบอินเล - ชมตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า) - ชมวัดพองดออูและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 16,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ก.ย. 62


 

 

Trip Code: GOG_ GQ1CNXMDL-PG001_AUG – DEC19

 เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay - Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ  4 วัน 3 คืน

:มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | สะพานไม้อูเบ็ง | พุกาม | เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิง

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

 ส.ค.- ธ.ค. 62

  

Trip Code:  BT-MMR05_PG_MAY-SEP19

 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

:สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ป่าทะเลเจย์ดีย์4,000 องค์, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี, นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี, ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

เริ่มต้น 17,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ย. 62

 

Trip Code: GT_GODT190016_JUN – SEP19

 ย่างกุ้ง - อินเล (พักกลางน้ำ) - ขอพร 9 วัด 3 วัน 2 คืน

: พักกลางน้ำ เมืองอินเล (Maldives at Myanmar) ขอพร 9 วัด...เพื่อความสิริมงคล เจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ-เทพกระซิบ / เจดีย์กาบาเอ / พระนอนตาหวาน / วัดพระเขึ้ยวแก้ว วัดพระหินอ่อน / วัดชเวยันเป / วัดแมวกระโดด / วัดพระบัวเข็ม ล่องเรือชมวิถีชีวิต...โดยใช้เท้าพายเรือ ของชาวอินเล

เริ่มต้น 23,900.-

 เดินทาง

มิ.ย.- ก.ย. 62