พุกาม
ReadyPlanet.com
พุกาม

 

Trip Code: OG_MDL-001_JAN – MAR2020

MANDALAY SAGAING MINGUN  3 วัน 2 คืน

: ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” ı ชมทัชมาฮาลแห่งเมียนมาร์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า  « พิเศษ!!! ที่นี่ที่เดียว.....เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์ «

เริ่มต้น  8,888.-

 เดินทาง

.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: IT_WE202_JAN – MAR2020

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

เริ่มต้น  9,888.-

 เดินทาง

.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: OG_MDL-002_  JAN – MAR2020

  BAGAN MANDALAY   3 วัน 2 คืน

: ชม ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ (ทะเลเจดีย์) เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม1 ใน 5 มหาบูชาสภานศักดิ์สิทธิ์ “พระเจดีย์ชเวสิกอง” เมืองพุกาม ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”

เริ่มต้น  9,999.-

 เดินทาง

.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: BT-MMR03_PG_NOV-APR20

 มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

เริ่มต้น  10,900.-

 เดินทาง

พ.ย.62 - เม.ย.63

 

Trip Code: IT_WE201_FEB – MAR2020

 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

: ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง  ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์ สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดีย์ติโลมินโล  วัดหารธรรมยังยี 

เริ่มต้น  11,888.-

 เดินทาง

ก.พ. - มี.ค.63

 

Trip Code: BT-MMR031_PG_NOV-APR20

 มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน

: พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา วัดพระมหาอันตูกานตาร์ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ย. 62 - เม.ย. 63

 

Trip Code:BT-MMR051_FD_JAN-JUN20

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)  4 วัน 3 คืน

: อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน สะพานไม้สักอูเบ็ง

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

ม.ค.- มิ.ย. 63

 

Trip Code: BT-MMR003_NOV-APR20

 มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 4 วัน 3 คืน

: ร่วมพิธีล้างพระ พระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ย. - เม.ย. 63

 

Trip Code: ZG_ZMDL04_APR – NOV2020

มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3 วัน 2 คืน

: สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

เม.ย. - พ.ย. 63

 

Trip Code:  BT-MMR051_PG_JAN-JUN20

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน   4 วัน 3 คืน

: พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

ม.ค. - มิ.ย. 63

  

Trip Code:  ZG_ZMDL05_FEB – NOV2020

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4 วัน 3 คืน

: มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

ก.พ.- พ.ย. 63

 

Trip Code: BT-MMR08_PG_OCT19-JUN20

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

: นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินแขวน

เริ่มต้น  21,900.-

 เดินทาง

  ต.ค.62 - มิ.ย. 63