โดฮา
ReadyPlanet.com
โดฮา

 

Trip Code: WC_WQR0105D_JAN20

  โดฮาตะลุยทะเลทราย  5 วัน 3 คืน

: เดอะเพิร์ลกาตาร์ อนุสาวรีย์ไข่มุก นั่ง 4WD สู่ทะเลทราย ตลาดซุกวากิฟ พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ชมมัสยิดสวยงาม หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา

เริ่มต้น 21,900.-

 เดินทาง

ม.ค. 63