อุซเบกิซสถาน
ReadyPlanet.com
อุซเบกิซสถาน

 

 

Trip Code:  SL_UZ12_APR - MAY2020

  อุซเบกิสถาน 5 วัน 4 คืน

: ทาชเค้นท์ ซิมกาน ซามาร์คานต์


เริ่มต้น 34,900.-

  เดินทาง

เม.ย. - พ.ค. 63

 

Trip Code:  SL_UZ11_JAN – MAR2020

  UZBEKISTAN 7 วัน 5 คืน

: เยือนดินแดนแห่งความประทับใจ ทาชเค้นท์ บูคาร่า ซามาคานต์


เริ่มต้น 37,900.-

  เดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code: SL_UZ13_11-18 APR2020
อุสเบกิสถาน 8วัน 7คืน

:ทาชเต้นท์ ซิมกาน บูคาร่า ซามาร์คานต์

เริ่มต้น 41,900.-

  เดินทาง

 11-18 เม.ย. 63