อุซเบกิซสถาน
ReadyPlanet.com
อุซเบกิซสถาน

 

Trip Code: SSM_SMUZ-HY1471_DEC – MAR2020
 Amazing Uzbekistan 8วัน 7คืน

:ชม Khazrati Imam Complex สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่  ชมควมงามของ จตุรัสเรจีสถาน ที่มีความยิ่งใหญ่ ชม The Tashkent Metro สถานีรถไฟฟ้าที่หรูหรา ชม ชาห์ อิ ซินดา รวมสุสานขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขาอัฟราซิยาบ ช้อปปิ้ง ตลาดคอร์ซู Chorsu Bazaar เคยเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลาง

เริ่มต้น 39,900.-

  เดินทาง

ธ.ค. - มี.ค. 63