::TOUR BHUTAN::
ReadyPlanet.com
::TOUR BHUTAN::

 กรุณาคลิ๊กที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จ้า

 

TRIP CODE : PV_BT-PBH5D-B3_DEC18


 
 • HAPPINESS IN BHUTAN 5D
 • พิสูจน์จิตมหากุศล
 • พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
 • ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
 • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
 • เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

TRIP CODE : TTN_B301_APR19

 
 • ภูฐาน วุปตาร์ ว้าว หิมาลัย 5 วัน 4คืน
 • ทิมพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน
 • วัดชันกังคา ตาชิโชซอง เมมโมเรียลโชเตน
 • Big Buddha โดจูล่า เมืองปูนาคา
 • วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง
 • พาโร พิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง
 • โชว์ระบำภูฏานวัดทักซัง วัดคิชูลาคัง