::TOUR BHUTAN::
ReadyPlanet.com
::TOUR BHUTAN::

 กรุณาคลิ๊กที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จ้า

TRIP CODE : TTN_B301_APR19


 
  • ภูฐาน วุปตาร์ ว้าว หิมาลัย 5 วัน 4คืน
  • ทิมพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน
  • วัดชันกังคา ตาชิโชซอง เมมโมเรียลโชเตน
  • Big Buddha โดจูล่า เมืองปูนาคา
  • วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง
  • พาโร พิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง
  • โชว์ระบำภูฏานวัดทักซัง วัดคิชูลาคัง