::TOUR BHUTAN::
ReadyPlanet.com
::TOUR BHUTAN::

 กรุณาคลิ๊กที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จ้า

TRIP CODE : PV_SHOCK BHUTAN

 
  • ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
  • พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
  • ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
  • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
  • เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน