::TOUR CAMBODIA::
ReadyPlanet.com
::TOUR CAMBODIA::

  
 

 

TRIP CODE : REP01_FD_ DEC17-AUG18

 • กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน
 • ที่พักหรู 4 ดาว
 • บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน
 • ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชมความสวยงามปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
 • ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของปราสาทบันท้ายศรี
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
 • ศักการะศาลองค์เจ๊ก องค์ขอม
 • ชมศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม
 • แถมฟรี!!! ชุดซัวสะไดย

 

 

 

Trip Code : HKG_REP02_FD_FEB18

 • ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน       
 • ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
 • นำท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ        
 • ชมปราสาทตาพรม และ ชมความสวยงาม ปราสาทบันทายศรี         
 • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ช้อปปิ้งสิ้นค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ    
 • นำท่านสักการะ  ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
 • อิ่มอร่อยกับพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม    
 • แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)