::TOUR CAMBODIA::
ReadyPlanet.com
::TOUR CAMBODIA::

      

TRIP CODE : OG_CAMBODIA_DEC18


 • เสียมเรียบ อังกอร์วัด 2 วัน 1 คืน
 • “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม
 • ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม”  “บายน”  “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู
 • ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

 

TRIP CODE : AEC_TAEC-CD02_OCT18

 • เขมร เสียมเรียบ นครวัด-นครธม 3วัน 2คืน
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด
 • นครธม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม วัดใหม่
 • เขาพนมบาเค็ง โตนเลสาบ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม ตลาดซาจ๊ะ
 • **พิเศษ..ชมโชว์ระบำนางอัปสรา พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ**
 • **บินหรู พักสบาย อาหารการกินอร่อย เที่ยวประทับใจ**

TRIP CODE : TTN_WE01_DEC18

 • กัมพูชานครวัด นครธม 2วัน1คืน
 • สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการไทยสมายล์
 • นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ
 • สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์
 • โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด