::TOUR CAMBODIA::
ReadyPlanet.com
::TOUR CAMBODIA::

   

    

TRIP CODE : OG_CAMBODIA_DEC18


 • เสียมเรียบ อังกอร์วัด 2 วัน 1 คืน
 • “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม
 • ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม”  “บายน”  “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู
 • ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

TRIP CODE : HT_HCA-XX32-A04_DEC18

 


 • HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good 3D2N
 • ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ – องค์เจ็ค องค์จอม
 • ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม (ปราสาทบายน )
 • ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชว์ระบำอัปสร
 • วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ

 

TRIP CODE : TTN_WE01_DEC18

 • กัมพูชานครวัด นครธม 2วัน1คืน
 • สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการไทยสมายล์
 • นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ
 • สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์
 • โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด

 

TRIP CODE : BT_REP01_FD_JAN19

 • กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • นครวัด นคีธม เสียมเรียบ
 • ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 

TRIP CODE : BT_REP02_FD_JAN19


 • กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียเรียบ
 • นตรวัด นตรธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • บุฟเฟ่ตือาหารนานาชาติ