::TOUR INDONESIA BALI::
ReadyPlanet.com
::TOUR INDONESIA BALI::

 

 

Trip Code : SP_Bali_01

 • Charming Bali 3 D 2 N
 • เกาะบาหลี-ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี
 • 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
 • พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA
 • อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ
 • ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ 
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
 • ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
 • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
 • ชมและช็อปย่านอุบุด ชุมชนแห่งศิลปะ
 • ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย
 • ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย

Trip Code : Bal01_SL

 • Sawasdee Bali 3 D 2 N
 • เกาะบาหลี-ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-ปุราเบซากิห์-อูลูวาตู
 • 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 • อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ
 • ทานอาหารซีฟู้ด ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ 
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
 • ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
 • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
 • ชมและช็อปย่านอุบุด ชุมชนแห่งศิลปะ ตลาดปราบเซียน
 • ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย
 • แถมฟรี เสื้อยืด-ถุงผ้า-ร่ม-พัด

Trip Code : SP_Bali_02

 • บาหลี คินตามณี 4 D
 • ทานซีฟู้ด-ไหว้พระ-ชมโชว์
 • บินตรงด้วยสายการบินแอร์ เอซีย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  บาร้องแด๊นซ์
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี เบซากิห์
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล สวนสวรรค์อูลูดานู
 • 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

 

Trip Code : SW_GA001

 • ปักหมุดที่บาหลี – ทานาล็อตเบซากีห์อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
 • ชมวิหารทานาล็อต วิหารริมทะเล สัญลักษณ์แห่งเกาะบาหลี
 • วัดเซบากีห์ วัดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของบาหลี
 • เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี
 • ชมความงามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ อูลูวาตู

 

Trip Code : SP_Bali_03

 • Blessing Bali-Borobudur 4 D 3 N
 • บาหลี – คินตามณี บุโรพุทโธ
 • สักการะมหาศาสนสถาน“มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 • โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ ** รวมตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว **
 • ONE DAY TOUR ที่ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วังสุลต่าน พระราชวังวอเตอร์พาเลซ วัดพรามนันต์
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต  แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี
 • พักโรงแรม 3* สะอาด ทำเลดีย่าน KUTA
 • ทานอาหารริมหาดจิมบารัน ทานข้าวริมทะเลบาหลี
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • 12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

Trip Code : SP_Bali_04

 • Super Bali ภูเขาไฟคินตามณี 4 D
 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

 

Trip Code : SW_GA002

 • เยือน 2 เมืองดังเกาะสวรรค์บาหลี  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
 • ชมวัดหลวงเบซากีห์ วัดใหญ่ที่สุดใน “บาหลี
 • ตื่นตากับศาสนสถานในศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก"บุโรพุธโธ"
 • ชมความงามของภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก

Trip Code : SP_Bali_05

 • บาหลี บุโรพุทโธ 5 D
 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่านวังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า บาหลีแล้ว
 • 12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย