::TOUR INDONESIA BALI::
ReadyPlanet.com
::TOUR INDONESIA BALI::

 

 

 

 

TRIP CODE : SP_BALI PRIME BALI_MAR19

 • SUPERB BALI PRIME BALI 3D2N (SL)
 • ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
 • ชม ระบำบารอง เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
 • ชมวัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
 • ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
 • ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

TRIP CODE : ZG_DPS01_MAR19

 • PARADISE IN BALI 4วัน 3คืน
 • เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์ บารองแด๊นซ์
 • วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี
 • ภูเขาไฟ - ทะเลสาบ บาตูร์
 • พิเศษ!! ดินเนอร์.. SEAFOOD
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน ริมหาดจิมบารัน

TRIP CODE : ZG_DPS01_APR19

 • PARADISE IN BALI 4วัน 3คืน (FD)
 • ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์
 • สักการะวัดเม็งวี ชมวิวเทือกเขาเบดูกัล 
 • ชมวัดอุลันดานูริมทะเลสาบบราตัน 
 • ชมความงามอันแปลกตาวิหารทานาล็อท
 • ช้อปปิ้งเพลินเพลิน ย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์  ตลาดปราบเซียน
 • พิเศษ! เต็มอิ่มกับอาหารทะเลซีฟู๊ด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกริมหาด
 • ตื่นตาไปกับโชว์ บารองแด๊นซ์


TRIP CODE : ZG_ BZDPS04_APR-AUG19

 • ISLAND BALI 4D3N XJ
 • เกาะบาหลี
 • อัญมณีแห่งมหาสมุทรอิเดีย
 • วิหารกลางทะเล "ทานาล็อต"
 • ชมวัดหลวง "เบซากีห์"
 • พิเศษ!! ชมโชว์บาร็องแดนซ์
 • ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน


TRIP CODE : BT-BAL002_FD_FEB-MAY19

 • มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 2 คืน
 • อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู – ระบำเกอจัก – จิมบารัน
 • นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน – วิหารทานาต์ลอต – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได   
 • บาหลีสวิงค์ – บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ – ร้านกฤษณา  


TRIP CODE : PV_BN-BI3D2N_FEB-MAY19

 • BEAUTIFUL BRUNEI 3D2N
 • บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต
 • พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม 
 • พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางนํ้า – ล่องแม่นํ้าซาฟารี
  • ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery
 • พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์

TRIP CODE : ZG_ BZDPS05_FEB-AUG19

 • PERFECTION BALI 5D3N (XJ)
 • เกาะบาหลี -วัดเม็งวี -วัดเบซากีห์
 • ชมระบำบารองแดนซ์ -หมู่บ้านคินตามานี
 • ภูเขาไฟบาดูร์ -ทะเลสาบบาดูร์ -วิหารเทมภัคศิริงค์
 • ตลาดปาบเซียน -วานากิริฮิลล์
 • ประตูสวรรค์ -เทือกเขาเบดูกัล -วัดอุลัน ดานู
 • ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล้อท
 • สวนพระวิษณุ -วิหารอูลูวาต


TRIP CODE : GO_GO1DPS-TG002_MAR-APR19

 • GO1DPS-TG002 4D3N (FD)
 • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
 • วัดบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง
 • พิเศษให้ท่านชมปลาโลมา ณ Lovina Bech ยามเช้าที่สดใส
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนู ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน


 

TRIP CODE : G0_GO1DPS-FD002_MAR-APR19

 • ดินแดนสวรรค์ บาหลี เกาะนูซา 4D3N (FD)
 • Klingking Beach เป็นผาริมทะเลที่มีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ T-Rex ยื่นออกไปในทะเล
 • Angel Billabong เปรียบเสมือนสระว่ายนํ้าขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง วิวด้านหลังเป็นทะเล
 • วัดเลมปูยางค์วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม อิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง
 • วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี
 • เตียร์ตากังกา อดีตพระราชวังที่สร้างโดยรายาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์การังกาเซ็ม ณ เมืองอมลาปุระ


 

TRIP CODE : PV_BFB-BI5D4N_MAR19

 • BALI FREE BRUNEI 5D4N (BI)
 • ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ...ระบำบารองซ์ดานซ์ กับการละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
 • ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด
 • ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
 • ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”และ ช็อปปิ้งที่ “ตลาดปราบเซียน”
 • และชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารศักดิ์สิทธ์ “ทานาล็อท”
 • พิเศษสุดกับดินเนอร์สุดโรแมนติกและอลังการบนชายหาด..กับเมนู กุ้งล็อปเตอร์ + กุ้งมังกร


 

TRIP CODE : SP_SUPERBBALI_MAR-APR2019

 •  BALI-BOROBUDUR 5D3N 
 •  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • รับประทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
 • บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว)


TRIP CODE : GO_GO1DPS-TG002_MAY19

 • WONDERFUL อินโดนีเซีย บาหลี 4D3N (TG)
 • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
 • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
 • วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี
 • บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก
 • พร้อมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง
 • วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
 • ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง

TRIP CODE : BT-BAL03_FD_APR19

 • บาหลี บุโรพุทโธ 5D3N บินภายใน ไป - กลับ
 • มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ
 • ชมวัดพรามนัน    วิหารทานาลอต
 • วัดน้้ำพุศักดิ์สิทธิ์    ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี
 • พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
 • อิ่มอร่อยกับ SEAFOOD ริมทะเล ยามเย็น
 • เดินทางด้วยสายการบิน  Thai Air Asia (FD) 

TRIP CODE : ZG_ BZDPS02_AUG19

 • FINALE BALI-BOROBUDUR 5D3N
 • วิหารอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - พระราชวังสุลต่าน
 • พระราชวังน้ำ - วัดพราหมนันต์ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 • วัดเมนดุต - วัดอูลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

TRIP CODE : SP_ BALI-BOROBUDUR _APR19

 • BALI BOROBUDUR 5D3N 
 •  บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
 • แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 •   พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 •  ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว)

  

TRIP CODE : GO_GO1DPS-BI001_MAR19

 • บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN 5D4N (BI)
 • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
 • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
 • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
 • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

TRIP CODE : SP_ฺBALI PREMIUM_MAR-MAY19

 •  BALI PREMIUM 4DAYS
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
 • แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  บาร้องแด๊นซ์
 • นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี
 •  ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 •  ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู

TRIP CODE : SP_BOROBUDUR ( FD)_APR18

 • SUPERB BALI-BOROBUDUR ( FD)5D3N
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
 • แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 •  ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว)

   

TRIP CODE : GO_GO1DPS-TG001_MAY19

 • มหัศจรรย์ AEC บาหลี + มรดกโลกบุโรพุทโธ 4D3N (TG)
 • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
 • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์
 • และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม ที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ
 • และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
 • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TRIP CODE : SP_BALI-BORO_APR2019

 • บาหลี..บุโรพุทโธ 5DAYS
 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
 • แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ภูเขาไฟคินตามนี”
 • บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว)
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล - สวนสวรรค์อูลูดานู