::TOUR INDONESIA BALI::
ReadyPlanet.com
::TOUR INDONESIA BALI::

 

 

TRIP CODE : OG_BALI 3D_JUN18

 • บาหลี 3วัน ตรงเสาร์ อาทิตย์
 • มหัศจรรย์ “บาหลี” มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล
 • วิหารกลางทะเล “ทานาห์ลอต” ทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • สัมผัสอารยธรรมโบราณ ณ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเชื่อที่มีมาช้านาน
 • ชมระบำพื้นเมืองของชาวบาหลี “บารองแดนซ์” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างจุใจ
 • เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD

 

TRIP CODE : ZG_DPS01_FEB-AUG18

 • Paradise in BALI 4วัน 3 คืน
 • เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน
 • วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลบาตูร์
 • ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน
 • ย่านคูต้า เซ็นเตอร์  อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
 • พิเศษ...ชมโชว์บารองแดนซ์ เต็มอิ่มกับ..SEAFOOD ชมวิวริมหาด
 • เดินทางด้วยสายการบิน AIR ASIA

  

TRIP CODE : BAL02_FD_APR-SEP18

 • โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า สัมผัสมนต์เสน่ห์เที่ยวบาหลี  4 วัน 3 คืน
 • บาหลี  อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ  หาดจิมบารัน
 • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการแสดงบาร็อง หมู่บ้านคินตามณี 
 • บาตูร์  ชิมกระแฟขี้ชะมด  วัดเทมภัคสิริงค์  ตลาดปราบเซียน หาดคูต้า
 • ตลาดเมืองอูบุด  วัดบราตัน  วัดเม็งวี  วิหารทานาต์ลอต
 • พิเศษ..ทานอาหารซีฟู๊ดริมทะเล ณ หาดจิมบารัน
 • โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

 

TRIP CODE : IT_FD87_OCT18

 • ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน
 • ดินแดนเกาะสวรรค์บนดิน ณ บาหลี สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา
 • ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”
 • ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี
 • วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

TRIP CODE : SP_BALI CALLING 4D3N

 • BALI CALLING 4 วัน 3 คืน
 • บินตรงด้วยสายการบินระดับมาตรฐาน
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
 • แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์”
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
 • พักโรงแรมสามดาว ทำเลดี ย่านกูต้า  ( 3 ดาว+ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน  ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ริมหาด
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • ชมวัดถ้ำช้าง วัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการขอลูก และมีศิลปะแบบฮินดูที่งดงาม

 

TRIP CODE : ST_GT- DPS TG05
 • INDONESIA อินโดนีเซีย บาหลี   4 วัน 3 คืน
 • บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย
 • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
 • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา
 • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
 • ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำไฟ KACAK FIRE DANCE

 

TRIP CODE : ZG_BEN02_FEB-MAY18

 • Destination BALI BRUNEI 5วัน 4 คืน  เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ
 • ระบำบารองแดนซ์ หมู่บ้านคินตามานี วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ตลาดปราบเซียน 
 • วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท
 • ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน บรูไน มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน  มัสยิดทองคำ
 • พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA  ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ตลาดกาดง
 • เดินทางด้วยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES

 

TRIP CODE : ST_GT-DPS BI01_NOV18

 • บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย
 • โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI) 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
 • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
 • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
 • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
 • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
 • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

TRIP CODE : BAL03_FD_APR-SEP18

 • บาหลี บุโรพุทโธ 5D3N บินภายใน ไป - กลับ
 • มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ
 • ชมวัดพรามนัน    วิหารทานาลอต
 • วัดน้้ำพุศักดิ์สิทธิ์    ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี
 • พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
 • อิ่มอร่อยกับ SEAFOOD ริมทะเล ยามเย็น
 • เดินทางด้วยสายการบิน  Thai Air Asia (FD) 

TRIP CODE : ST_GT-DPS TG02_MAY18

 • อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี
 • โดยสายการบินไทย (TG) 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ทัวร์   อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี
 • บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย
 • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
 • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
 • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
 • สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

TRIP CODE : ST_ GT-DPS TG03_JUN18


 • อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน
 • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
 • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด
 • ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอก
 • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
 • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TRIP CODE : ST_GT-DPS GA02_MAY18

 • มหัศจรรย์ AEC อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ
 • โดยสายการการ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA) 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ทัวร์   อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี
 • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
 • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
 • ชมวัดพรามนันต์ ที่ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco
 • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TRIP  CODE  : SW_GA002_JUN18


 • บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ5 วัน 4 คืน
 • เดนพาซาร์(บาหลี) วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
 • หมู่บ้านคินตามณี  ภูเขาไฟบาตูร์ ปูราเบซากีห์
 • โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ตลาดปราบเซียน
 • ทะเลสาบเบดูกัล  วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี
 • บุโรพุทโธวังสุลต่าน  พระราชวังวอเตอร์พาเลซ ถนนมาริโอโบโร่
 • วัดพรามนันต์  ยอร์กยาการ์ต้า  จาการ์ต้า

  

TRIP  CODE  : SP_Bali -Burobudur-Besakih 5 Days

 • Bali Borobudur 5 วัน 4 คืน
 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ชมงดงามของ “วังสุลต่าน”
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL