::TOUR INDONESIA BALI::
ReadyPlanet.com
::TOUR INDONESIA BALI:: article

 

Trip Code : SP_CHARMING BALI

 • เกาะบาหลี-ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน
 • ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ 
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย    
 • ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
 • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
 • ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย
 • ชมวัดถ้าช้าง วัดทีได้รับรางวัล Unesco Heritage

Trip Code : BAL01_SL_NOV17-MAR18

 • สวัสดีบาหลี สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี 3 วัน2คืน
 • ชมวัดวัดบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาต์ลอต
 • ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์,วัดเทมภัคสิริงค์
 • ช้อปปิ้งต่อราคาที่ตลาดปราบเซียน
 • ทานบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภุเขาไปอันสวยงาม
 • ชมวังเม๊งวี ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ
 • ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน
 • พิเศษ!!รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน
 • แถมฟรี!!เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด

Trip Code : IT_FD88 BALI_MAY18

 • Bali Surprise ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน
 • สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี
 • ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโตบารองแดนซ์
 • ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี
 • วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ ทานาต์ลอต
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด
 • ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

Trip Code : BL02_SL_DEC17-MAR18

 • เที่ยวครบไฮไลท์เมืองบาหลี 4วัน 3คืน
 • ชมวิหารทานาห์ลอต สัมผัสมนต์เสน่ห์ห์เกาะบาหลี
 • หมู่บ้านคินตามณี ภุเขาไฟ
 • ทะเลสาบบาตูร์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • อิ่มอร่อยซีฟู๊ด
 • ชมโชว์บารองแดนซ์
 • แถมฟรี!! เสื้อ ร่ม กระเป๋าผ้า พัด

Trip Code : SP_Bali_02

 • บาหลี คินตามณี 4 D
 • ทานซีฟู้ด-ไหว้พระ-ชมโชว์
 • บินตรงด้วยสายการบินแอร์ เอซีย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  บาร้องแด๊นซ์
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี เบซากิห์
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล สวนสวรรค์อูลูดานู
 • 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

 

Trip Code : SW_GA001

 • ปักหมุดที่บาหลี – ทานาล็อตเบซากีห์อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
 • ชมวิหารทานาล็อต วิหารริมทะเล สัญลักษณ์แห่งเกาะบาหลี
 • วัดเซบากีห์ วัดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของบาหลี
 • เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี
 • ชมความงามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ อูลูวาตู

 

Trip Code : SP_BALI BLESSING      

 • บาหลี – คินตามณี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน
 • บินตรงด้วยสายการบิน THAI LION AIR เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ONE DAY TOUR ที่ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วังสุลต่าน พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต  แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี
 • พักโรงแรม 3* สะอาด ทำเลดีย่าน KUTA
 • ทานอาหารริมหาดจิมบารัน ทานข้าวริมทะเลบาหลี
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู                                

Trip Code : SP_Bali_04

 • Super Bali ภูเขาไฟคินตามณี 4 D
 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

 

Trip Code : SW_GA002_02

 • กินซีฟู๊ด ไหว้พระ ชมโชว์
 • พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
 • แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  บาร้องแด๊นซ์
 • นำชมวัดบาตูร์ วัดศักดิ์สิทธิ์บริเวณคินตามณี
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล สวนสวรรค์อูลูดานู

 

Trip Code : SW_GA002_02


 

 • บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
 • ชมวัดหลวงเบซากีห์ วัดใหญ่ที่สุดในบาหลี
 • ตื่นตากับศาสนสถานในศาสนาพุทธ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก "บุโรพุทโธ"
 • พิเศษ!!! Seafood ณ หาดจิมบารัน
 • แถมฟรี!!! ร่มพับ + หมวก

  

Trip Code : SW_GA002

 • เยือน 2 เมืองดังเกาะสวรรค์บาหลี  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
 • ชมวัดหลวงเบซากีห์ วัดใหญ่ที่สุดใน “บาหลี
 • ตื่นตากับศาสนสถานในศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก"บุโรพุธโธ"
 • ชมความงามของภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก

Trip Code : SP_Bali_05

 • บาหลี บุโรพุทโธ 5 D
 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่านวังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 • รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า บาหลีแล้ว
 • 12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

  

Trip Code : SP_BALI BUROBUDUR

 • BALI BOROBUDUR 5DAYS
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุโรพุทโธ
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี เบซากิห์
 • ชมงดงามของ วังสุลต่าน วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล สวนสวรรค์อูลูดานู