::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

Trip Code:  BT-LAOS01¬_FD_SEP-DEC19

  มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ ล่องเรือรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน ขอพรวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี  ชมความงามของน้ำตกกวางสี

 

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

ก.ย.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BT-LAOS001_PG_JUL-DEC19

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ ล่องเรือรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน ขอพรวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี  ชมความงามของน้ำตกกวางสี

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BT-LAOS02_FD_JUL 19 - FEB20

 ลาว เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

สักการะวัดพระธาตุหลวง - ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุภูษี - ร่วมทาบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

ก.ค. 62 - ก.พ. 63

 

Trip Code:  BT-LAO03_PG_SEP-JAN20

มหัศจรรย์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

: เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงใต้

 

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

ก.ย. 62 - ม.ค. 63