::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

Trip Code: IT_WE301_JAN – MAR2020

หลง...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: หลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีใจรักธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และชอบความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกหลงใหล ในเสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง สู่เมืองมรดกโลก ครบทุกรสชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว

 

เริ่มต้น 9,888.-

 เดินทาง

พ.ย.62- พ.ค. 63

 

Trip Code: IT_FD311_MAR – AUG 2020

สะบายดี..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช วัดแสนสุขขาราม น้ำตกตาดกวางสี ถ้ำติ่ง

 

 

เริ่มต้น 9,888.-

 เดินทาง

มี.ค. - ส.ค. 63

 

Trip Code: BT-LAO001_FD_FEB-OCT2020

 มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย