::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS:: article

 

 

 

 

TRIP CODE : JNL_23-QV-HLP1103-1_MAR19


 • ไฮโซหลวงพระบาง 3D2N
 • วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - แม่น้ำโขง - แม่น้ำคาน
 • พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 • วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี
 • ตลาดเช้า - ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

  

TRIP CODE : JNL_12-QV-LVP0409-1_APR_SEP19


 • ไฮโซหลวงพระบาง 3D2N
 • วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - แม่น้ำโขง - แม่น้ำคาน
 • พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 • วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี
 • ตลาดเช้า - ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

  

TRIP CODE : JNL_12-QV-LVP1103-1_MAR19


 • หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3วัน 2คืน
 • วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - แม่น้ำโขง
 • แม่น้ำคาน - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 • วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี - ตลาดเช้า
 • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง
 • วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาค
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุดำ

  

TRIP CODE : BT-LAO001_PG_MAR-JUN19


 • มหัศจรรย์...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
 • หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
 • บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห
 • พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ            
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม

 

TRIP CODE : BT-LAO01_FD_APR19


 • ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
 • หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
 • ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
 • บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
 • วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
 • พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ     

 

TRIP CODE : BT-LAO02_FD_APR-JUN19


 • ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
 • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด) 

TRIP CODE : GO_GO1LPQ-PG002_JAN-APR19

 • เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3D2N (PG)
 • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
 • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
 • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

   

TRIP CODE : GO_GO1VTE-FD002_JAN-APR19

 • สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N (FD)
 • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” 
 • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
 • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

   

TRIP CODE : BT_LAO03_PG_FEB19

 • มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน
 • หอพระแก้ว
 • ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
 • สักการะบูชา พระธาตุหลวง
 • สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค
 • แวะชม ถ้ำนอน
 • บอลลูนยักษ์

TRIP CODE : GO_GO1VTE-PG002_MAR-APR2019

 • เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว
 • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น


TRIP CODE : TTN_QV04_MAR19

 • ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

TRIP CODE : TTN_QV05_MAR19

 • ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker
 • พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
 • โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า