::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

Trip Code: IT_WE301_JAN – MAR2020.pdf

หลง...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: หลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีใจรักธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และชอบความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกหลงใหล ในเสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง สู่เมืองมรดกโลก ครบทุกรสชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว

 

เริ่มต้น 9,888.-

 เดินทาง

พ.ย.62- พ.ค. 63

 

Trip Code: BT-LAO01_FD_NOV19-MAY20

  ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

 

เริ่มต้น 11,900.-

 เดินทาง

พ.ย.62- พ.ค. 63

 

Trip Code: BT-LAO01_PG_NOV19-JUN20

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ ล่องเรือรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน ขอพรวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี  ชมความงามของน้ำตกกวางสี

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

พ.ย.62 - มิ.ย. 63

 

Trip Code: BT-LAOS02_FD_NOV-MAY20

 มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

สักการะวัดพระธาตุหลวง - ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุภูษี - ร่วมทาบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

พ.ย.62 - พ.ค. 63

 

Trip Code:  BT-LAO03_PG_SEP-JAN20

มหัศจรรย์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

: เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงใต้

 

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

ก.ย. 62 - ม.ค. 63