::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

 

TRIP CODE : JL_HISO LUANG PRABANG_MAR18

 • ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน
 • วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี
 • พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์
 • วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
 • พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ :  อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท
 • ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ที่นั่งหน้าตำหนักกลาง บนถนนสักรินทร์)
 • มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)

TRIP CODE : LOAS_01_FD

 • ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน              
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์         
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี             
 • ชมความงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม             
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชาวบ้านของช่างไห่ และถ้ำติ่ง            
 • วัดวิขุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม        
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย           
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของหลวงพระบาง+พักหรู 4 ดาว        
 • แถมฟรี!!  ชุดเสริมสบายดี (เสื้อยืดสบายดี+ถุงผ้าสบายดี+พัดสบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 

  

TRIP CODE : LAOS02_FD_APR18

 • ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
 • ที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
 • แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

TRIP CODE : LAOS_01_PG_DEC17-MAY18

 • ลาว หลวงพระบาง 3 วัน
 • ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
 • วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขง
 • พิเศษ!! ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • บินหรู อยู่สบาย พัก 4 ดาว
 • แถมฟรี ชุดสะบายดี เสื้อ+ถุงผ้า+พัดสะบายดี สมุดสวดมนต์