::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

Trip Code:  JNL_ไฮโซ หลวงพระบาง_APR - JUL19

ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ไหว้พระวัดทาดหลวง วัดใหม่สุวันพูมาราม พระธาตุพูสี วัดแสนสุขารมณ์ วัดเชียงทอง ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว  ชมแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน น้ำตกกวางสี นมัสการพระธาตุพูสี พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

 

เริ่มต้น 7,988.-

 เดินทาง

เม.ย. - ก.ค. 62

 

 

Trip Code:  BT_LAO01_PG_MAR - JUN19

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ ล่องเรือรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน ขอพรวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี  ชมความงามของน้ำตกกวางสี

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 62

 

Trip Code:  BT_LAO01_FD_MAR - APR19

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ ล่องเรือรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน ขอพรวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี  ชมความงามของน้ำตกกวางสี

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

มี.ค - เม.ย. 62

 

Trip Code:  BT_LAO02_FD_MAR - JUN19

ลาว เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ ล่องเรือรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน ขอพรวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว ชมอนุสาวรีย์ชัย กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน Walking Street 

 

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

มี.ค - มิ.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO1VTE-FD002_APR19

 สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า และ ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง นมัสการวัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาสินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ,เครื่องเงินท้องถิ่น

 

เริ่มต้น 13,888.-

 เดินทาง

เม.ย. 62

 

Trip Code:  BT_LAO03_PG_APR19

มหัศจรรย์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

: เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงใต้

 

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

เม.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO1CNXLPQ-PG002_MAY-DEC19

 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียววิถีของชาวเมืองหลวงพระบาง ชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางพระธาตุพูสี ชมความงามน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง ชมความสวยงามอลังการวัดเชียงทองอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

 

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

พ.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO1CNXLPQ-PG003_SEP-DEC19

 หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน

ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวและชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำซองชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” สัมผัสบลูลากูนสระน้ำสีฟ้าใสราวกับคริสตัลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาร์สินค้าหัตถกรรมผ้าทอ, เครื่องเงินท้องถิ่น พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน

 

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

พ.ค.- ธ.ค. 62