::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

TRIP CODE : LAOS01_FD_ MAR-SEP18  

 • ลาว หลวงพระบาง 3 D2N บินประหยัดอยู่สบายกับ Air Asia
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
 • วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี เสื้อยืด +ผ้าถุง+พัด 

 

TRIP CODE : LAOS01_PG_MAR-SEP18

 • ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางจะออกมานั่งรอตักบาตร
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
 • วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณี

 

TRIP CODE : LAOS02_FD_MAR-SEP18

 • ลาว เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว
 • ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณี
 • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์

 

 

TRIP CODE : ST_GT-LPQ PG02_JUL18

 • Laos...สะบายดี  หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
 • โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 3วัน2คืน
 • ไฮไลท์ ทัวร์
 • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
 • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
 • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของ
 • แขวงหลวงพระบาง

 

TRIP CODE : ST_GT-VTE PG02_JUL18

 • Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
 • โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 3วัน2คืน
 • ไฮไลท์ ทัวร์
 • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
 • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
 • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น