::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

 

 

 

TRIP CODE : JNL_23-QV-HLP1103-1_MAR19


 • ไฮโซหลวงพระบาง 3D2N
 • วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - แม่น้ำโขง - แม่น้ำคาน
 • พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 • วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี
 • ตลาดเช้า - ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

  

 

TRIP CODE : JNL_12-QV-LVP1103-1_MAR19


 • หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3วัน 2คืน
 • วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - แม่น้ำโขง
 • แม่น้ำคาน - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 • วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี - ตลาดเช้า
 • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง
 • วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาค
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุดำ

 

TRIP CODE :TTN_QV02_JAN19


 • ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

   

TRIP CODE :HT_HLLFD32A03_DEC18


 • HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง 3D2N

 • หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
 • ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง
 • พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดกวางซี
 • วัดแสนสุขาราม-หมู่บ้านผานม

 

  

TRIP CODE :TTN_QV03_JAN19


 • ลาว วังเวียง chill chill ม๋วนอีหลี 3วัน 2คืน
 • บ้านท่าเรือหมู่บ้านประมงที่ใหญ่ที่สุด
 • สะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม)
 • กุ้ยหลินเมืองลาว
 • บลูลากูน 2 
 • อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ
 • ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
 • นมัสการ พระธาตุหลวง
 • ชมหอพระแก้ว
 • วัดศรีสะเกศ

 

TRIP CODE : BT-LAOS01_FD_ AUG18-JAN19

 • ลาว หลวงพระบาง 3 D2N บินประหยัดอยู่สบายกับ Air Asia
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
 • วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี เสื้อยืด +ผ้าถุง+พัด 

 

TRIP CODE : HT_HLLFD32S03_ DEC18

 • HAPPY LUANG PRABANG ด้วยแรงอธิษฐาน 3D2N
 • ตามรอยละครด้วยแรงอธิษฐาน
 • รวมค่าเข้าชมแล้ว, แถมผ้าเบี่ยง
 • ตลาดเช้า, ตลาดมืด,ตักบาตรข้าวเหนียว

 

TRIP CODE : LAOS01_PG_JUL-DEC18

 • ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางจะออกมานั่งรอตักบาตร
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
 • วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณี

 

TRIP CODE : BT-LAOS02_FD_AUG18-JAN19

 • ลาว เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว
 • ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณี
 • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์

  

TRIP CODE : GO_GO1LPQ-PG002_JAN-APR19

 • เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3D2N (PG)
 • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
 • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
 • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

   

TRIP CODE : GO_GO1VTE-FD002_JAN-APR19

 • สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N (FD)
 • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” 
 • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
 • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

   

TRIP CODE : TTN_QV04_MAR19

 • ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

TRIP CODE : TTN_QV05_MAR19

 • ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker
 • พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
 • โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า