:::ไต้หวัน:::
ReadyPlanet.com
:::ไต้หวัน::: article

 

 

ตอนนี้ตารางออกทริปของเราออกถึง ต้นปี 2018 แล้ว

สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้า

(หากท่านสนใจจะเดินทางในวันอื่นๆ นอกจากในตารางออกทริป

สามารถสอบถามกันเข้ามาได้จ้าา เรามีทริปออกแทบทุกวัน)

กรุณาคลิ๊กที่รูปภาพแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการ เพื่อดูโปรแกรมทัวร์

 

(ในกรณีเปิดจากมือถือ หรือ Tablet หลังจากแตะที่สัญญลักษณ์

Download จะเป็นการ download โปรแกรมทัวร์ลงเครื่องของท่านจ้า^^)

 

TRIP CODE : IT-IT98_MAR-OCT18

 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน
 • ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว 
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101
 • กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน
 • พักไทเป 2คืน  เถาหยวน 1 คืน  


TRIP CODE : ZG-TEP05_MAY-SEP18

 • TAIWAN อาร์ทตัวพ่อ 5D3N
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COSMETIC SHOP
 • ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
 • ตลาดกลางคืนซื่อหลิน หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน
 • ร้านนาฬิกา ย่านซีเหมินติง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต เมืองสุดโรแมนติก
 • มื้อพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา  บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน
 • เดินทางด้วยสายการบิน  Nok Scoot

 

TRIP CODE : IT_XW-T27_ใต้หวัน ไทเป ไทจง_MAR-JUN18

 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5D3N
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่
 • วัดพระถังซัมจั๋ง  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว 
 • ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม ไทจง 1คืน ไทเป 2 คืน ฟรี WIFI ON BUS
 • เดินทางด้วยสายการบิน Nok Scoot


TRIP CODE : IT_XW-T26 Taiwan Very Good 

 • ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณอุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทราย
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
 • เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT

 

TRIP CODE : TPE002_SL_APR–OCT18
 • TAIPEI TAIWAN 5 D 3 N
 • เดินทางโดยสายการบิน Lion Air
 • บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึก ไทเป 101 ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซีหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
 • อุทยานเย๋หลิ่ว ศูยน์เครื่องสำอางค์ ซือหลินไนท์มาเก็ต

TRIP CODE : TPE003_SL_APR–OCT 18

 • TAIPEI TAIWAN 5วัน 3คืน
 • เที่ยว2อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน
 • อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • Taipei101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TRIP CODE : CU_EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N
 • EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN
 • ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
 • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
 • อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
 • Free Wi-Fi on Bus

TRIP CODE : IT_XW-T28 TAIWAN ALISHAN-MAR-JUL18

 • TAIWAN ALISHAN 6D4N 
 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
 • เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
 • เดินทางด้วยสายการบิน Nok Scoot

 

TRIP CODE : TPE04_SL_APR–OCT18

 • HELLO บินสบายไป ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน
 • หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง
 • อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต
 • ไถจง ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง  พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป
 • ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  ชอปปิ้งซีเหมินติง
 • พิเศษ ชาบูหมาล่าบุฟเฟ่ต์สไตล์ใต้หวัน  อาหารซีฟู๊ด + เสี่ยวหลงเปา
 • เดินทางด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398

TRIP CODE : GS_TEP22_Taiwan Onsen_10-14 APR18

 • Taiwan Onsen 5D3N
 • เมืองไทเป เทศมณฑลหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต       
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านพายสัปปะรด  ร้านสร้อย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ดิวตี้ฟรี ตึก ไทเป 101
 • (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)      
 • อาหารพิเศษ...ชาบู เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
 • เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot

 

TRIP CODE : SMP_TAIWAN CI PRO COOL COOL_ APR-AUG18

 • TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D3N
 • เถาหยวน หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไทจง ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  อุทยานเหย่หลิ่ว 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี  GERMANIUM POWER
 • ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น89) MITSUI OUTLET
 • เดินทางด้วยสายการบิน CHINA AIRLINE 

Trip Code : ST-GT-TPE BR02_JUN18

 • TAIWAN ALISHAN 5D3N
 • ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์  ซีเหมินติง
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

 

TRIP CODE : ZG_TEP14_JUN18

 • TAIWAN WONDERFUL 5 วัน 4 คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่  หมู่บ้านปีศาจ 
 • ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ 
 • ร้าน Cosmetic  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  ตั้นซุ่ย  สะพานแห่งความรัก
 • ถนนโบราณตั้นสุย  ตลาดปลาไทเป  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านใบชาไต้หวัน

Trip Code : ST-GT-TPE BR03_JUN18

 • TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน เกาสง 5วัน 3คืน
 • เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
 • เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
 • สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

TRIP CODE : GS_Taiwan Alishan Onsen_10-15 APR 18 

 • Taiwan Alishan Onsen 6D4N
 • เมืองไทเป เทศมณฑลหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เทศมณฑลเจียอี้      
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง  ร้านชา  ตลาดฟงเจี่ย
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ร้านพายสัปปะรด  ร้านสร้อย  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค      
 • หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง  
 • พิเศษ..อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นภายในโรงแรม            
 • เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot 

TRIP CODE : ST-GT-TPE-BR04_JUN18

 • TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน ทาโรโกะ 5วัน3คืน
 • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน  ...  อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
 • ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาวสะสมไมล์ได้ 50 %

   

TRIP CODE : ZG_TEP09_PARADISE TAIWAN_FEB-SEP18

 • PARADISE TAIWAN 4D3N
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ 
 • ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง
 • ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ   ร้านพายสับปะรด   ตลาดปลาไทเป  COSMETIC SHOP
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ตลาดซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว   MITSUI OUTLET PARK   
 • มื้อพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways

TRIP CODE :  TPE01_BR_JAN–JUN18 

 • ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
 • สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู
 • ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
 • พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

TRIP CODE : ZG_TPE21_MAR-JUN2018
 • THE BEST OF TAIWAN 5 วัน 4 คืน
 • ไทจง เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี้
 • ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เกาสง ตลาดลิ่วเหอ 
 • วัดฝอกวงซาน Dragon Tiger Tower ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
 • Dome of Light แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) รถไฟความเร็วสูง
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้าน Cosmetic Mitsui Outlet Park

TRIP CODE : ZG_TPE22_APR-AUG 2018

 • TAIWAN BEST VACATION 6 วัน 5 คืน
 • นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน เมืองเจียอี้ DOME OF LIGHT
 • เจดีย์มังกรเสือ ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
 • ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว COSMETIC SHOP
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TRIP CODE : ZG_TEP11_Amazing  In Taiwan_APR-AUG18

 • Amazing  In Taiwan 6D5N
 • ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านสร้อยสุขภาพ
 • หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ 
 • ไทจง  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง 
 • เกาสง  วัดฝอกวงซาน  ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL  DOME OF LIGHT
 • ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP
 • มื้อพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน  เสี่ยวหลงเปา
 • เดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAY

TRIP CODE : SMP_SMSK8_14 – 17 APR18

 • ใต้หวัน โอ้โห... SONGKRAN FESTIVAL 2018
 • ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เหย่หลิ่ว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค 
 • ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) เถาหยวน อาบน้ำแร่ หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่  ไทจง 
 • ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  GERMANIUM POWER ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 

   

TRIP CODE : CU_EASY LUXURY IN TAIWAN_SONGKRAN
 • EASY LUXURY IN TAIWAN
 • ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
 • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village ที่มีสีสันสดใสสมชื่อ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซีเหมินติง
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
 • วัดหลงซัน หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
 • อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
 • พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ในโรงแรม +  Free Wi-Fi on Bus

TRIP CODE : SMP_SMK11_14-17APR18

 • ใต้หวัน ตัคล๊าก SONGKRAN FESTIVAL 2018 4D3N
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย  ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป101
 • ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินอู่  ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์วัฒนธรรมที่เก้าเผ่า  ถ่ายรูปสวยๆที่หมู่บ้านสายรุ้ง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
 • โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
 • อาหารพิเศษ**สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด สเต็คไต้หวัน
 • ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา พระกระโดดกำแพง ขาปูอลาสก้า

  

TRIP CODE : SMP_SMK7_13-17_APR18

 • TAIWAN ลั๊นลา SONGKRAN FESTIVAL 2018
 • เกาสง  ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง เดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAY
 • EDA WORD  (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL) วัดฝอกวงซัน
 • เจดีย์มังกรเสือ เจียอี้ อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
 • เมืองไทจง  ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์  ไทจง  หนานโถว  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่  ไทเป  ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89) 
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง  GERMANIUM POWER พิพิธภัณฑ์กู้กง 

 

TRIP CODE : SMP_SMSK3_APR 2018
 • ไต้หวันฟินฟิน SONGKRAN FESTIVAL 2018 5 วัน 4 คืน 
 • ไทเป ไทจง ฮัวเหลียน เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่
 • ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ซีเหมินติง
 • ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK อุทยานทาโรโกะ
 • อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด  เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป
 • ปลาประธานาธิบดี  สลัดกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ พระกระโดดกำแพง
 • ขาปูอลาสก้า บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น เดินทางด้วย THAI AIRWAY

 

TRIP CODE : SMP_SMK3_13-17APR18

 • TAIWAN ฟิน ฟิน ฟิน  SONGKRAN FESTIVAL 2018 5D4N
 • ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • หนานโถว วัดจงไถ่ซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • วัดเหวินอู่ ไทเป อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ  FARGLORY OCEAN PARK
 • ฮัวเหลียน ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง เดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAY

  

TRIP CODE : SMP_SMK9_14-18APR18

 • TAIWAN เฮง เฮง SONGKRAN FESTIVAL 5D4N
 • ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตหนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ 
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  นั่งกระเช้า เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอารีซัน 
 • เกาสงช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง  วัดฝ๋อกวงซัน หมู่บ้าน 10 กลอง+ชมโชว์ตีกลอง
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ยไทเป อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101
 • ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) เดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAY

 

TRIP CODE : SMP_SMK1_10-17APR18

 • ใต้หวัน เลิฟ เลิฟ SONGKRAN FESTIVAL  2018  8D7N
 • เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY สายการบินแห่งชาติของประเทศไทย
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว                                      
 • เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานรอบเกาะ  ชื่อดังของใต้หวัน
 • ทาโรโกะ เหย่หลิว อารีซัน เขิ่นติง
 • ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดฝอกวงซัน 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  หมู่บ้านเก้าเผ่า (ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า)  
 • ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง

  

 

 

 

 

 1. แพ็คเกจทัวร์เวียด

นาม มีครบๆ ทั้งเหนือ กลาง ใต้ เริ่มต้นเพียง 8,900 บ./ท่าน

 2. ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมืองมรดกโลก พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น เริ่มเพียง 9,900 บ./ท่าน

 3. ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี Special Promotion โอซาก้า เริ่มต้นเพียง 21,900 บ./ท่าน

 4. ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,900 บ./ท่าน

 5. ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บ./ท่าน

 5. เที่ยวเมืองไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงหน้าหนาว 5,390 บ./ท่าน

 6. เที่ยวเมืองไทย เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง ช็อปปิ้งฝั่งพม่า 5,390 บ./ท่าน

 7. เที่ยวเมืองไทย ไปอ่างขาง ดินแดนสุดหนาว 5,590 บ./ท่าน 

 8. ทะเลไทย สวยระดับโลก @เกาะหลีเป๊ะ เริ่มต้นเบาๆ เพียง 4,290 บ./ท่าน (พักบนเกาะ รีสอร์ทติดหาด)