:::ไต้หวัน:::
ReadyPlanet.com
:::ไต้หวัน::: article

 

 

ตอนนี้ตารางออกทริปของเราออกถึง ต้นปี 2018 แล้ว

สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้า

(หากท่านสนใจจะเดินทางในวันอื่นๆ นอกจากในตารางออกทริป

สามารถสอบถามกันเข้ามาได้จ้าา เรามีทริปออกแทบทุกวัน)

กรุณาคลิ๊กที่รูปภาพแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการ เพื่อดูโปรแกรมทัวร์

 

(ในกรณีเปิดจากมือถือ หรือ Tablet หลังจากแตะที่สัญญลักษณ์

Download จะเป็นการ download โปรแกรมทัวร์ลงเครื่องของท่านจ้า^^)

TRIP CODE : ZG_TPE24_SEP18

 • T-DED TAIWAN 4วัน 3คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • วัดหลงซาน –COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park

 

 

TRIP CODE : IT-IT98_MAR-OCT18

 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน
 • ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว 
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101
 • กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน
 • พักไทเป 2คืน  เถาหยวน 1 คืน  

TRIP CODE : IT_XW-T29_OCT18

 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว
 • ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์

 

TRIP CODE : ZG-TEP05_MAY-SEP18

 • TAIWAN อาร์ทตัวพ่อ 5D3N
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COSMETIC SHOP
 • ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
 • ตลาดกลางคืนซื่อหลิน หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน
 • ร้านนาฬิกา ย่านซีเหมินติง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต เมืองสุดโรแมนติก
 • มื้อพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา  บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน
 • เดินทางด้วยสายการบิน  Nok Scoot

 

TRIP CODE : IT_XW-T26 Taiwan Very Good 

 • ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณอุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทราย
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
 • เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1 คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT

 

TRIP CODE : TPE002_SL_APR–OCT18
 • TAIPEI TAIWAN 5 D 3 N
 • เดินทางโดยสายการบิน Lion Air
 • บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึก ไทเป 101 ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซีหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
 • อุทยานเย๋หลิ่ว ศูยน์เครื่องสำอางค์ ซือหลินไนท์มาเก็ต

TRIP CODE : TPE003_SL_APR–OCT 18

 • TAIPEI TAIWAN 5วัน 3คืน
 • เที่ยว2อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน
 • อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • Taipei101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

 

 

TRIP CODE : IT_XW-T28 TAIWAN ALISHAN-MAR-JUL18

 • TAIWAN ALISHAN 6D4N 
 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
 • เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
 • เดินทางด้วยสายการบิน Nok Scoot

 

 

 

 

 TRIP CODE : ZG_TPE17_NOV18

 • TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน
 • ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
 • วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Park
 • โดยสายการบิน EVA AIR

 

TRIP CODE : TPE04_SL_APR–OCT18

 • HELLO บินสบายไป ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน
 • หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง
 • อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต
 • ไถจง ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง  พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป
 • ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  ชอปปิ้งซีเหมินติง
 • พิเศษ ชาบูหมาล่าบุฟเฟ่ต์สไตล์ใต้หวัน  อาหารซีฟู๊ด + เสี่ยวหลงเปา
 • เดินทางด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398

 

TRIP CODE : TPE01_BR_OCT18

 • ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย5วัน
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน SUN MOON LAKE
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei101 ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
 • พิเศษ!!แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา

 

 

TRIP CODE : SMP_TAIWAN CI PRO COOL COOL_ APR-AUG18

 • TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D3N
 • เถาหยวน หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไทจง ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  อุทยานเหย่หลิ่ว 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี  GERMANIUM POWER
 • ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น89) MITSUI OUTLET
 • เดินทางด้วยสายการบิน CHINA AIRLINE 


   

TRIP CODE : ZG_TEP09_PARADISE TAIWAN_FEB-SEP18

 • PARADISE TAIWAN 4D3N
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ 
 • ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง
 • ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ   ร้านพายสับปะรด   ตลาดปลาไทเป  COSMETIC SHOP
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ตลาดซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว   MITSUI OUTLET PARK   
 • มื้อพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways

 

TRIP CODE : TPE05_CI_SEP18

 • มหัศจรรย์ ไทเป เสากง 6วัน 4คืน
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเสากง Taipei101
 • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง เที่ยวพุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน
 • ช้อปปิ้งจุใจตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ
 • เมนูพิเศษ!! สเต้กจานร้อน+บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน

 

 

TRIP CODE : TTN_CI01_OCT18

 • TAIWAN TAIPEI4D3N ซุปตาร์ ฮาลาล
 • ไต้หวัน ไทเป บินตงสายการบินพรีเมี่ยมเซอร์วิส
 • รับประทานอาหารฮาลาลทุกมื้อ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ วัดเหวิ่นอู่
 • สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน
 • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
 • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
 • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียอี๊ , ตลาดฝงเจี่ย และ ย่านซีเหมินติง
 • อาบน้ำแร่ แช่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 

 

TRIP CODE : ZG_TPE22_APR-AUG 2018

 • TAIWAN BEST VACATION 6 วัน 5 คืน
 • นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน เมืองเจียอี้ DOME OF LIGHT
 • เจดีย์มังกรเสือ ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
 • ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว COSMETIC SHOP
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TRIP CODE : ZG_TEP11_Amazing  In Taiwan_APR-AUG18

 • Amazing  In Taiwan 6D5N
 • ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านสร้อยสุขภาพ
 • หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ 
 • ไทจง  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง 
 • เกาสง  วัดฝอกวงซาน  ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL  DOME OF LIGHT
 • ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP
 • มื้อพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน  เสี่ยวหลงเปา
 • เดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAY

 
 

 

 1. แพ็คเกจทัวร์เวียด

นาม มีครบๆ ทั้งเหนือ กลาง ใต้ เริ่มต้นเพียง 8,900 บ./ท่าน

 2. ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมืองมรดกโลก พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น เริ่มเพียง 9,900 บ./ท่าน

 3. ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี Special Promotion โอซาก้า เริ่มต้นเพียง 21,900 บ./ท่าน

 4. ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,900 บ./ท่าน

 5. ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บ./ท่าน

 5. เที่ยวเมืองไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงหน้าหนาว 5,390 บ./ท่าน

 6. เที่ยวเมืองไทย เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง ช็อปปิ้งฝั่งพม่า 5,390 บ./ท่าน

 7. เที่ยวเมืองไทย ไปอ่างขาง ดินแดนสุดหนาว 5,590 บ./ท่าน 

 8. ทะเลไทย สวยระดับโลก @เกาะหลีเป๊ะ เริ่มต้นเบาๆ เพียง 4,290 บ./ท่าน (พักบนเกาะ รีสอร์ทติดหาด)