:::ไต้หวัน:::
ReadyPlanet.com
:::ไต้หวัน:::

 

 

Trip Code: GL_WOW WOW TAIWAN_MAR19

WOW WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน  

:  สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ชอปปิ้งตลาดซื่อหลิน

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

 มี.ค. 62

 

 

Trip Code: GL_TAIWAN FIRST STEP_MAR-APR19

  TAIWAN FIRST STEP  5 วัน 3 คืน 

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

 มี.ค - เม.ย 62

 

  

Trip Code: IT__XWT36_JUN__AUG19

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101

เริ่มต้น 11,888.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ส.ค. 62

  

Trip Code: GL_LOVER TAIWAN_MAR-APR19

  LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ Expro  5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือสุริยัน - จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชก ชอปปิ้ง 3 ตลาดดัง

เริ่มต้น 12,777.-

 เดินทาง

 มี.ค. - เม.ย. 62

 

Trip Code: IT__XWT35_MAR - MAY19

  SUPER TAIWAN  5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101

เริ่มต้น 12,888.-

 เดินทาง

 มี.ค. - พ.ค. 62

 

Trip Code: TTN_VZ04_MAR19

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เหย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตาตื่นใจกับหมู่บ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ เที่ยงเมืองไทเป สัการะอนุสรณ์เจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ชอปชิวชิว ที่ตลสด ฟ่งเจี่ย,ตลาดซีเหมินติง,ตลาดซื่อหลิน

เริ่มต้น 12,888.-

 เดินทาง

 มี.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTW11-VZ_APR-OCT19

 TAIWAN ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน

: - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code: IT_IT97_MAR19

  TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน 

:  เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี สักการะอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก นั่่งกระเชาเมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป

เริ่มต้น 13,888.-

 เดินทาง

 มี.ค. 62

 

Trip Code: GL_SIGNATURE TAIWAN_APR19

  SIGNATURE TAIWAN 4 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว วัดเหวินอู่ สักการะอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

เริ่มต้น 13,888.-

 เดินทาง

 เม.ย. 62

 

Trip Code: PB_PTW12-VZ_APR-OCT19

 TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน

: - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - สวนสนพันปี - ตึกไทเป 101 - จงลี่ไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code: BT_TPE006_VZ_APR - JUN19

มหัศจรรย์ TAIPET TAICHUNG 4 วัน 3 คืน

: ชมตึกไทเป 101 ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์ เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง สักการะเทพกวนอู ณ หมู่บ้านเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ่ง

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.- มิ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE02_APR - JUL19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (เลสโก อาร์ตตัวพ่อ) 5 วัน 3 คืน

: เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อยคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ก.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE34_MAY - JUL19

T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5 วัน 3 คืน

: ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ค. 62

 

Trip Code: GL_COYOTE TAIWAN_MAR-APR19

โคโยตี้ ต้นตำหรับ อาบน้ำแร่ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

: ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู๋ อนุสรณ์เจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่ไทเป101 อุทยานเหย๋หลิ่ว ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

 มี.ค. - เม.ย. 62

 

Trip Code: TTN_ITTPE01_APR - SEP19

ไต้หวัน เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

:  อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึไทเป 101 นั่งกระเช้าเมาคง

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ก.ย. 62

 

Trip Code: TTN_VZRMQ01_APR - OCT19

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ่ง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code: TTN_VZRMQ02_APR-OCT 19

 ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ไทเป ซุปตาร์อาเฮียหลี อาหลีเฮีย   5 วัน 4 คืน

วัดโฝวกวงซัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ตึกไทเป 101

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE35_MAR19

T - DED ROMANTIC IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน

:  ชมซากุระบานสะพรั่งดอกไม้เต็มทุ่ง แช่น้ำแร่ชิลๆ 1 คืน แบบส่วนตัวสุดๆ ล่งอเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซัมจั๋ง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

เริ่มต้น 14,999.-

 เดินทาง

 มี.ค. 62

 

Trip Code: BT_TPE07_VZ_MAR - JUN19

มหัศจรรย์ TAIPET ALISAN 5 วัน 4 คืน

: นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ  สักการะเทพกวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู  ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ่ง ปล่อยโคมผิง

เริ่มต้น 15,900.-

 เดินทาง

 มี.ค.- มิ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_TPE01_MAY - JUL19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ) 5 วัน 4 คืน

: เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!!! ราคาสบายกระเป๋า สัมผัสความงามของอาลัซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชอปปิ้งจัดเต็ม เช็คอินครบทุกไฮไลท์

เริ่มต้น 15,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ค. 62

 

Trip Code: GL_3 เด้งอุทยาน_APR19

  3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว  6 วัน 4 คืน

:  ล่องเรือสุริยัน - จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชก ชอปปิ้ง 3 ตลาดดัง

เริ่มต้น 16,888.-

 เดินทาง

 มี.ค. - เม.ย. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-FD004_OCT19

 Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน

ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดังฝงเจี่ย, ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ของไต้หวัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE54_MAR-JUN19

T - DED  TAIWAN FOCUS TAIPEI 4 วัน 3 คืน

: เถาหยวน ไทเป นิวไทเป ขอพระวัดหลงซาน สักการะอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง นั่งกระเช้าเหมาคง ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว

เริ่มต้น 17,999.-

 เดินทาง

 มี.ค.- มิ.ย. 62

 

Trip Code: WDC_TAIWANทริปฟิน กินจนตัวแตก_MAY-OCT 19

 ไต้หวัน ทริปฟิน กินจนตัวแตก  3 วัน 2 คืน

: ชมโรงงานพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ตึกไทเป101 - 

เริ่มต้น 18,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ต.ค. 62


 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-BR004_APR-AUG19

 ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดังซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ ของไต้หวัน เมนูพิเศษสุกี้สไตล์ไตหวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู๊ด 

เริ่มต้น 19,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ส.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE04_SL_APR19

 มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

- ชมวัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย 

เริ่มต้น 19,900.-

 เดินทาง

 เม.ย. 62

 

Trip Code: JS_SHBRTPE2_APR-MAY19

 ไต้หวัน...ขนมปุนฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

: - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมสวนดอกไม้ไถจง - ชมโรงงานพายสับปะรด - ชมโรงกลั่นวิสกี้ - ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

 มี.ค.- มิ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE55_MAR-JUN19

T - DED WONDERFL TAIWAN 5 วัน 4 คืน

: ชมพระอาทิตย์ตกมุดโรแมนติกที่ Gaomei ตื่นตาตื่นใจความสวยงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ สุดชิค ถ่ายรูปคู่เก๋ๆหมู่บ้านสายรุ้ง มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร

เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

 มี.ค.- มิ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE03_APR-JUL19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี๋ ไทจง ไทเป ฮัวเลียน 7 วัน 5 คืน

: เที่ยวสุดคุ้ม!!! ครบจบที่ 3 อุทยาน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด พักหรู 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

 เม.ย. - ก.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE46_MAR-JUN19

T - DED PARADISS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน

: เที่ยวไต้หวันบินหรู อยู่ดี แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก นั่งรถไฟอาลัซานชมธรรมชาติตะลุยตลาดปลาไทเปแดนสวรรค์คนรักอาหารทะเล ชมเศียรราชินีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

 มี.ค. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: PB_PTW21_TG_APR-

  TAIWAN  อุทยานอาลีซาน ทะเลสาลสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืน

: ล่องเรือชมความงามของทพเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไปโบราณชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น เช็คอินอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

เริ่มต้น 20,999.-

 เดินทาง

 เม.ย. - ก.ค. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-BR002_MAY-JUN19

  ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดังฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ของไต้หวัน 

เริ่มต้น 21,888.-

 เดินทาง

 พ.ค. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: BT-TPE01_TG_MAY - AUG19

 มหัศจรรย์ TAIPEI  4 วัน 3 คืน

: นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น 21,900.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-BR009_MAY-JUN19

  ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน

เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์พื้นเมือง+ฟรี!เข้าสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ชมความสดใสน่ารักของหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดังฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ของไต้หวัน 

เริ่มต้น 22,888.-

 เดินทาง

 พ.ค. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: DKC_MIRACLE TAIWAN_APR - MAY19

MIRACLE TAIWAN 4 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์เจียงไคเช๋ค ชมตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ

เริ่มต้น 22,999.-

 เดินทาง

 เม.ย. - พ.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE48_APR - JUN19

T-DED AMAZING TAIWAN 5 วัน 4 คืน

:  คุ้มไปเลย!!! เที่ยวครบ...จบทุกไฮไลท์ เยือนดินแดนที่ถือได้ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอาลัซาน ช้อปปิ้งฟินๆกันไปเลยย่านซีเหมินติงและมิสซุยเอาท์เล็ท สุดพิเศษ!!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้น86 เมนูเด็ด!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น 24,999.-

 เดินทาง

 เม.ย. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: PB_PTW22_TG_MAY-JUL19

  TAIWAN  ไทเป-อุทยานอาลีซาน-เย่หลิว 4 วัน 3 คืน

: - วัดพระถังซัมจั๋ง - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน - ชมร้านใบชาไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้งและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 24,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: BT_TPE001_TG_MAR - APR19

มหัศจรรย์ TAIPET มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน

: นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ สัมผัสบรรยากาศสุดคลู ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มชิงจิง นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริฟอร์โมซาน

เริ่มต้น 25,900.-

 เดินทาง

 มี.ค.- เม.ย. 62

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด