:::ทัวร์ตะวันออกกลาง ดูไบ จอร์แดน อียิปต์ โมร็อคโค:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์ตะวันออกกลาง ดูไบ จอร์แดน อียิปต์ โมร็อคโค:::

 

  

 

TRIP CODE : PV_HABIBI 7D4N_MAR18

  • HABIBI JORDAN 7D4N
  • อัมมาน – เมืองมาดาบา –Mt.Nebo – ปราสาทโชบัค – เมืองอคาบา
  • นครเพตรา –วาดิรัม – อควาบา
  • เมืองอควาบา -อัมมาน
  • อัมมาน – อัจลุน –เจอราช - ทะเล Dead Sea
  • ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย