:::Australia & New Zealand
ReadyPlanet.com
:::Australia & New Zealand

 

Trip Code:  GO_GO3MEL-BI001_APR-JUN19

 AUSTRALIA AND BRUNEI 6 วัน 4 คืน

:สุดคุ้มครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 2 ทวีปสัมผัส 2 อารยธรรม, เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road, เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles, เที่ยวเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARK, พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก, ช็อปปิ้งสุดมัน ณ เมืองเมลเบริน์ มัสยด ทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก, ชมความอลังการของมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque

เริ่มต้น 39,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.- มิ.ย. 62

 

Trip Code: PB_PNZ01-MH _MAY-SEP19

 NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6 วัน 3 คืน

:หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอรม์ยักษ์ โรโตรัว เมืองที่เต็มไปดัวยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหดังานด้านการฝีมือของชาวเมารี อะโกรโดม ฟารม์เลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้านๆตัว 

เริ่มต้น 47,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ย. 62

 

Trip Code: BW_ POPULAR AUSTRALIA_MAY – SEP19

Popular Tour 6 วัน 3 คืน

: ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค สวนฟิตซรอย

เริ่มต้น 65,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ย. 62

 

Trip Code: EHC-CX-9D-UNSEEN-AUSTRALIA_MAY-AUG19

 อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์ 9 วัน 

:เพิร์ท – พอร์ตเกเกอร์รี่ – พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) – อลิซสปริงส์ – เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู), คิงส์แคนย่อน – แคนส์ – อุทยานบาร์รอน จอร์จ – แนวปะการังเกรตแบรริเออร์รีฟ, ดาน้าดูปะการังและสัตว์โลกใต้ทะเล (Great Barrier Reef)

เริ่มต้น 152,000.-

 เดินทาง

พ.ค.- ส.ค. 62