:::Australia & New Zealand
ReadyPlanet.com
:::Australia & New Zealand

 

Trip Code:  BW_ BEAUTIFUL New Zealand_JAN – MAR20

 BEAUTIFUL New Zealand 7 วัน 5 คืน

: ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS) – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า – อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว - ไคร้สท์เชิร์ช

เริ่มต้น 85,900.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

 

 

Trip Code:  BW_NZ  Amazing New Zealand 9 – 15 APR20

 Amazing NZ 2020 (สงกรานต์) 7 วัน 5 คืน

: ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์

เริ่มต้น 95,900.-

 เดินทาง

 9-15 เม.ย. 63

 

Trip Code:  BW_Amazing New Zealand Tour_JAN – MAR20

Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน

: ไคร้สท์เชิร์ช –ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ – วานาก้า  - ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์

เริ่มต้น 98,900.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

   

Trip Code:  BW_NZ  Discovery  South Island 11 – 18 APR20

Discovery  South Island 8 วัน 6 คืน

: ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า

เริ่มต้น 106,900.-

 เดินทาง

 ม.ค. - มี.ค. 63

 

Trip Code:  BW_ NZ  Highlight   Nth-Sth 10-17APR2020

 Highlight NZ 2020 (สงกรานต์) 8 วัน 6 คืน

: อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท  โรโตรัว รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  เมืองไคร้สท์เชิร์ช  ทะเลสาบเทคาโป  ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค  เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ ควีนส์ทาวน์   เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์

เริ่มต้น 110,900.-

 เดินทาง

10 - 17 เม.ย. 63

 

Trip Code:  BW-NZ GRAND TOUR  Nth-Sth 9D (TG) 11-19APR20

Songkran Grand Tour 9 วัน 7 คืน

อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)  โรโตรัว อะโกรโดม (AGRODOME)  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช รถไฟทรานซ์อัลไพน์  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ควีนส์ทาวน์  ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์

เริ่มต้น 117,900.-

 เดินทาง

 11-19 เม.ย. 63

  

Trip Code:  BW-NZ GRAND TOUR  Nth-Sth _JAN – FEB20

 BEAUTIFUL New Zealand 7 วัน 5 คืน

: อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)โรโตรัวอะโกรโดม (AGRODOME)ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโปอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ควีนส์ทาวน์ การกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์

เริ่มต้น 126,900.-

 เดินทาง

 ม.ค. - ก.พ. 63