:::Australia & New Zealand
ReadyPlanet.com
:::Australia & New Zealand

 

Trip Code:  PB_PNZ02-MH_OCT – DEC19

NEW ZEALAND SPRING SEASON 4 วัน 3 คืน

: หอคอยสกาย ทาวเวอร์ หมู่บ้านของช่สฮอบบิท เมืองไรโตรัว รับประทานอาหารแบบชาวเมารี 

เริ่มต้น 51,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PB_PNZ03-MH_ DEC19

PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6 วัน 3 คืน

: หอคอยสกาย ทาวเวอร์  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท  โรโตรัว รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี

เริ่มต้น 57,999.-

 เดินทาง

 ธ.ค. 62