:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::

 

 

TRIP CODE : OG_WE(OCT)

 • อินเดีย - ทัชมาฮาล - จัยปูร์
 • ยลโฉม..มหานครสีชมพู  “ จัยปูร์ ”  เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล
 • พิเศษสุด...ขี่ช้าง,นั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์
 • ฟรี!!! ใส่ชุดสาหรีตลอดวัน

  

TRIP CODE : OG_WE040817


 • ยลโฉม..มหานครสีชมพู  จัยปูร์ ”  เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล
 • พิเศษสุดนั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ WE

Trip code : JP_60(1) 15-24NOV

 
 • สู่แดนพุทธองค์ นมัสการ ณ พุทธสังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย เนปาล 10 วัน
 • คยา  ราชคฤห์ ขึ้นเขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการ พระคันธกุฏิกุฏิพระพุทธองค์  
 • นาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก
 • กุสินารา ชมปาวาลเจดีย์ สถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินพระทัยปลงอายุสังขาร
 • ลุมพินี ประเทศเนปาล นมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน
 • สาวัตถี ชมสระอโนดาต เสาพระเจ้าอโศก
 • พาราณสี ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา  
 • พุทธคยา ชมสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์  บูชาพระพุทธองค์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

Trip code : JP_20-29NOV

 
 • สู่แดนพุทธองค์ นมัสการ ณ พุทธสังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย เนปาล 10 วัน
 • คยา  ราชคฤห์ ขึ้นเขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการ พระคันธกุฏิกุฏิพระพุทธองค์  
 • นาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก
 • กุสินารา ชมปาวาลเจดีย์ สถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินพระทัยปลงอายุสังขาร
 • ลุมพินี ประเทศเนปาล นมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน
 • สาวัตถี ชมสระอโนดาต เสาพระเจ้าอโศก
 • พาราณสี ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา  
 • พุทธคยา ชมสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์  บูชาพระพุทธองค์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

Trip code : JP_61 (4-11 FEB)

 
 • จาริกแสวงบุญ อินเดีย เนปาล ณ 4 ตำบล ตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา
 • สักการะสังเวชนียสถาน ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์
 • คยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - เวสาลี กุสินารา - ลุมพินี - กบิลพัสดุ์ - สาวัตถี - พาราณสี - สารนาถ
 • นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4  ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
 • ลุมพินี  สถาณที่ประสูติของเจ้าชาย สิทธัตถะ
 • พุทธคยา  สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
 • สารนาถ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์
 • พาราณสี  ล่องแม่น้ำคงคา แม่น้ำแห่งการชำระบาป
 • กุสินารา  สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน
 • าวัตถี   เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา
 • นำบรรยายโดยพระวิทยากร ผู้ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ
 • นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตลอดการเดินทาง เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า