::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า เซิ้นเจิ้น จูไห่::
ReadyPlanet.com
::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า::

 

 

Trip Code: OG_MFM-005_NOV – DEC19

MACAU-ZHUHAI 3 วัน 2 คืน

: ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’  l   เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ | สักการะเจ้าแม่กวนอิม   l  ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล

 

เริ่มต้น  2,992.-

 เดินทาง

 พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: OG_MFM-004_NOV – DEC19

MACAU-ZHUHAI 3993   3 วัน 2 คืน

: สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’

 

เริ่มต้น  3,993.-

 เดินทาง

 พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: PH_มาเก๊าจูไห่ 4899_SEP – NOV19

มาเก๊า จู่ไห่   3 วัน 2 คืน

: มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-  THE VENETIAN – จูไห่ -  สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม – พระราชวังหยวนหมิง -วัดไป๋หลิน -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

 

เริ่มต้น  4,899.-

 เดินทาง

 ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  PH_มาเก๊า จูไห่  วัดใจสะพานแก้ว_SEP – NOV19

  เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดใจสะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน

มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-  THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน - สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านยา – หวีหนี่ – ช้อปปิ้งห้างหัวซาไห่ – พระราชวังหยวนหมิง - ชมหยก -วัดไป๋หลิน -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

 

เริ่มต้น  5,899.-

 เดินทาง

   ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  IT_NX82_JUL – DEC19

มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่นเที่ยว 2 เมือง สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวันมาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย

 

เริ่มต้น 6,888.-

 เดินทาง

  ก.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code: SML_HK8_HX_JUL – DEC19

 HONG KONG  SHENZHEN  3 วัน 2 คืน

 ชมโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)  วัดกวนอู Kuan Au Temple  ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  พักเซินเจิ้น 2  คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

 

เริ่มต้น  6,999.-

 เดินทาง

  .ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BW_DCCO03051WD_MAR19 – MAR20

HONGHONG 3 วัน 2 คืน

: ล่องเรือสำราญ Dream Cruise World Dream Hong Kong จุดจอดเรือ ฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก

 

เริ่มต้น  7,440 .-

 เดินทาง

 มี.ค. 62 - มี.ค 63

 

Trip Code:  SML_HK9_HX_JUL-DEC19

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซิ้นเจิ้น  3 วัน 2 วัน

 นมัสการพระใหญ่ “ Ngongping ”  ชมโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE  จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) วัดกวนอู Kuan Au Temple ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ พักเซินเจิ้น 2  คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

 

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

  ก.ค. - ธ.ค.  62

 

Trip Code:  ZG_ZHKG19_OCT – NOV19

 ฮ่องกง เซินเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้ม 4 แผ่นดิน] 3 วัน 2 วัน

: หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ที่เก่าแก่ของมาเก๊า ชมสวนจำลองหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟลจำลอง ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และตลาดหล่อหวู่เซ็นเตอร์

 

เริ่มต้น  7,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. - พ.ย.  62

 

Trip Code:  GS_MFM05_OCT 19 – JAN20

 มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ทางเดินกระจก   4 วัน 3 คืน

ช็คอินที่เที่ยวใหม่ วัดใจทางเดินกระจกหวงถึงเซี่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ เที่ยวครบเต็มอิ่ม วัดผู่โถว ห้างสรรพสินค้าหัวฟา เมืองชิงหยวน ยอดเขาหวงถึงเซี่ย ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ เดอะเวเนเซี่ยน ซากโบสถ์เซนต์ปอล

 

เริ่มต้น  8,555.-

 เดินทาง

  ต.ค. 62 - ม.ค.63

 

Trip Code:  PH_มาเก๊า จูไห่ สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก_SEP – NOV19

มาเก๊า จูไห่ สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก  3 วัน 2 วัน

มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ - จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

 

เริ่มต้น  8,888.-

 เดินทาง

  ก.ย. - พ.ย. 62

 

Trip Code:  IT_ FD312_JUL-DEC19

มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์พอล อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ วัดแชกงหมิว ถนนคู่รัก สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”

 

เริ่มต้น  9,888.-

 เดินทาง

  ก.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code:  TTN_FDMFM01_SEP 19 – MAY20

 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

: เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน

 

เริ่มต้น  9,888.-

 เดินทาง

  ก.ย.62 - มี.ค. 63

 

Trip Code:  OG_MFM-003_NOV – DEC19

MACAU-HONGKONG 9889 3 วัน 2 คืน

: สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก  ☆ ฮ่องกง-มาเก๊า ☆ ขอพร เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง ของเกาะฮ่องกงและมาเก๊า ☆ขึ้นหอคอย ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’

 

เริ่มต้น  9,889.-

 เดินทาง

  พ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GS_MFM03_OCT – DEC19

HONGKONG SHENZHEN NONGPING 3 วัน 2 คืน

  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม

 

เริ่มต้น  10,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  BW_ DCCO01091WD_NOV 19 – FEB 20

HONG KONG Danag HA long Bay 6 วัน 5 คืน

: ล่องเรือสำราญ Dream Cruise World Dream Hong Kong จุดจอดเรือ ฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก

 

เริ่มต้น  11,650. -

 เดินทาง

  28มิ.ย./4ต.ค.62

 

Trip Code:  BW_ DCCO02061WD_MAY19 – MAR20

HONG KONG Naha Miyakojima 6 วัน 5 คืน

: ล่องเรือสำราญ Dream Cruise World Dream Hong Kong จุดจอดเรือ ฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก

 

เริ่มต้น  11,650. -

 เดินทาง

  พ.ค.62 - มี.ค.63

 

Trip Code:  BW_DCC024111WD_NOV19 – FEB20

HONG KONG Manila Boracay 6 วัน 5 คืน

: ล่องเรือสำราญ Dream Cruise World Dream Hong Kong จุดจอดเรือ ฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก

 

เริ่มต้น  11,650. -

 เดินทาง

  พ.ย.20 - ก.พ.63

 

Trip Code:  BW_DCCO19011WD_JAN – FEB20

HONG KONG Nha Trang Danang 6 วัน 5 คืน

: ล่องเรือสำราญ Dream Cruise World Dream Hong Kong จุดจอดเรือ ฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก

 

เริ่มต้น  11,650. -

 เดินทาง

  ม.ค.- กพ.63

 

Trip Code:  BT-HKG06_WE_OCT-DEC19

มหัศจรรย์ HONG KONG  3 วัน 2 คืน

: สักการะวัดแชกง  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ผูกด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดหยวนหยวน แก้ปีชง ขอเรื่องโชคลาภ วัดหล่งโหมว วัดทินเฮา สักการะเทพนาจาวัดซัมไถ่จี๋ ชมแสงสีเสียงสุดอลังการ Symfoney of Light ช้อปปิ้งจุใจ ย่านมงก๊ก และ ย่ายจิมซาจุ๋ย

เริ่มต้น  12,900.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZHKG10_JUN 19 - JAN 20

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (เลสโก ส้มหวาน) 3 วัน 2 คืน

:  เที่ยวเต็มวันไปเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบถส์เซนต์ปอล

 

เริ่มต้น  13,999.-

 เดินทาง

  มิ.ย.62 - ม.ค. 63

 

Trip Code: ZG_ZHKG16_JUL – DEC19

ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร [เลสโก ส้มสายบุญ ] 3 วัน 2 คืน

หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ชม A Symphony of Lights และ ถ่ายภาพกับมือดาราดังที่ Avenue of Stars ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets

 

เริ่มต้น  13,999.-

 เดินทาง

   ก.ค.- ธ.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZHKG22_DEC19

 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้มโอ 4 เมือง] 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า ขอพรคู่รัก วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง, ห่านย่าง

 

เริ่มต้น  13,999.-

 เดินทาง

  .ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZHKG03_AUG19 – JAN20

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง] 3 วัน 2 คืน

: เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล เที่ยวโคโลอาน โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮา หรือไทปาฟู้ดสตรีท

 

เริ่มต้น  13,999.-

 เดินทาง

   ส.ค. 62 - ม.ค. 63

 

Trip Code:  ZG_ZHKG13_OCT – DEC19

  ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มคริสตัล] 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แสนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ ชมแสงสีเสียง symphony of light

 

เริ่มต้น  19,999.-

 เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62